Taberele UBB pentru performanță

Universitatea acordă 40 de locuri în tabere studenților cu performanțe deosebite în activitatea școlară în complexele de cazare ale universităţii în perioada vacanței de vară (19-25 august 2012). Se asigură astfel transport din Cluj-Napoca, cazare şi masă pentru fiecare beneficiar.

Condiţii de participare şi înscrierea la concurs

La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii 2 și 3 nivel licență, precum și studenții din anul 1 şi 2 nivel master din cadrul oricărei facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 9 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă demonstrată sub forma unei scrisori de recomandare din partea unui cadru didactic universitar (lector, conferenţiar, profesor). Totodata, studentul trebuie să facă dovada unei activităţi intense în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate. Anunţul de organizare a concursului, împreună cu calendarul de desfăşurare vor fi făcute publice prin afişare la avizierele facultăţilor şi electronic la adresa www.ubbcluj.ro. De asemenea, le puteți descărca accesând link-ul următor: Tabere UBB pentru performanta – instructiuni iun 2013.rar 

 

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai