Tabere Studenţeşti 2013

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Programe și Activități pentru Studenți, organizează pe perioada vacanței de vară 2013 programul “Tabere Studențești 2013” Documentația aferentă cât și numărul de locuri alocate fiecărei Universități poate fi consultat pe pagina dedicată a UBB. Conform metodologiei, studenții pot depune cereri de solicitare a unui loc de tabără la secretariatele facultăților până la data de 24 iunie 2013. Mai jos aveti un tabel cu repartizarea locurilor.

Locuri tabere 

Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale. Program

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai