Sesiunea de licenţă şi disertaţie iulie 2014

Licența (pentru toate specializările şi liniile de studiu)

Înscrieri: 13-26 iunie 2014

 1.07.2014

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

  • A. Evaluare, prin examen scris, a cunoştinţelor fundamentale.
  • B. Evaluare, prin examen practic, a disciplinelor de specialitate.

 

3.07.2014

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

  • A. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  • B. Prezentarea şi susţinerea unui proiect profesional.

 

Disertația  

Înscrieri: 13-26 iunie 2014

2.07.2014

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

 

Anunț

Numărul minim de puncte la competenţa lingvistică pentru accesul în licenţă începând cu iulie 2014. 

Consiliul Faculultăţii de teatru şi Televiziune a hotărât în şedinţa din 4 iunie 2013 următorul punctaj:

  • Cinematografie, Fotografie, Media – B2 (20 puncte)
  • Actorie – B1 (15 puncte)
  • Teatrologie – B2 (20 puncte)
  • Regie – B2 (20 puncte)
  • Filmologia – B2 (20 puncte)