UPDATE 01.04.2020 / Sesiunea de comunicări științifice a studenților

Datorită situației actuale, SCSS 2020 se amână pe perioada nedeterminată.

Studenții de la toate specializările Facultății de Teatru și Film (nivel licență și master, liniile română și maghiară) sunt invitați să se înscrie la sesiunea de comunicări științifice care va avea loc în 2 aprilie la ora 14:00.

Sesiunea va fi structurată pe două module: analiză și cercetare științifică (eseu, analiză de spectacol, film, fotografie etc.) și abordare critică a unei creaţii proprii (spectacol, concepţieregizorală, rol, dramaturgie, scenariu, film, documentar, fotografie etc.).

Pentru modulul Analiză și cercetare studenții sunt invitați să prezinte o lucrare care să expună în mod concis rezultatele unei cercetări de nivel universitar cu relevanță în domeniul artelor spectacolului sau propunând abordări interdisciplinare. Timpul alocat unei prezentări este de 20 de minute.

Pentru modulul Abordare critică a unei creaţii proprii studenții vor performa sau proiecta un fragment din creația proprie (15 min.) și își vor expune poziția critică față de aceasta: motivele alegerii temei, a concepţiei etc.; criteriile estetice adoptate; impactul scontat asupra spectatorului vizat; miza produsului artistic lansat (10 minute).

Cele mai bune lucrări vor fi premiate.

GHID DE REDACTARE:

Lucrările vor avea între 2500 și 5000 de cuvinte (5-10 pagini).

  • Lucrările vor fi redactate cu corp de 12, Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri.
  • Lucrările vor include bibliografie și note.
  • În vederea redactării lucrării vă recomandăm să vă adresați unui cadru didactic coordonator, la alegere.
  • Studenţii se vor prezinta la sesiune cu lucrarea în format electronic şi tipărit, în cîte 3 exemplare (cîte una pentru fiecare membru al juriului).

ÎNSCRIERI:

Înscrierea este deschisă pentru studenţii de la toate specializările facultății de la nivel licență și masterat, de la ambele linii de studiu – română şi maghiară.

Studenţii vor completa la înscriere formularul din fișier.

Perioada de înscrieri: 3 martie – 27 martie 2020.

Înscrierile se vor face prin email:

  • Conf. dr. Anca Hațiegan – ancahatiegan@yahoo.com (Dep. de Teatru, linia română);
  • Lect. dr. Katalin Agnes Bartha – bkagnes@yahoo.com (Dep. de Teatru, linia maghiară);
  • Lect. dr. Mihaiela Ilea – mihaiela.ilea@gmail.com (Cinematografie și Media, linia română); Lect. spec. drd. Adela Muntean – adelamuntean.com@gmail.com (Cinematografie și Media, linia maghiară).

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai