Săptămâna carierei și concurs de eseuri

Universitatea Babeș-Bolyai și Facultatea de Teatru și Televiziune organizează în luna aprilie 2015 o serie de întâlniri cu profesioniști din instituții de teatru, televiziuni și cinematografie, cu scopul de a stimula interacțiunea dintre studenți și mediul de afaceri și de a oferi modele de dezvoltare a unei cariere atât în mediul privat, cât și în cel de stat. Activitățile fac parte din proiectul cu titlul „Îmbunătățirea interacțiunii universității cu mediul de afaceri”, contract POSDRU/156/1.2/G/134774.

Primul dintre aceste evenimente va fi SĂPTĂMÂNA CARIEREI, care va avea loc în perioada 1-7 aprilie 2015 la Facultatea de Teatru și Televiziune și în care, pe parcursul a cinci zile, participanții selectați în cadrul proiectului vor avea posibilitatea să discute cu profesioniști din instituții de cultură sau liber profesioniști. Întâlnirile având ca scop cunoașterea cerințelor mediului de afaceri, precum și oferirea de modele pentru construcția unei cariere în teatru, televiziune sau cinematografie.

Cel de-al doilea eveniment este Concursul „CARIERA MEA”, în urma căruia vor fi premiate cu 700 de lei cele mai bune un planuri de dezvoltare personală şi profesională trimise organizatorilor până la data de 24 aprilie. La concurs se vor putea înscrie doar participanții selectați pentru întâlnirile din cadrul evenimentului Săptămâna carierei.

Înscrierile se pot face la responsabilii de activitate desemnați pentru Facultatea de Teatru și Televiziune: Asist.drd. Ivona VÎSTRAȘ (ivona.vistras@gmail.com) și Asist.drd. Daniel IFTENE (danieliftene@gmail.com) în perioada 23-27 martie 2015, în intervalul orar 12-13, sala 12 (Centrul de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”, Facultatea de Teatru și Televiziune, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4)

 

Proceduri de selecție SĂPTĂMÂNA CARIEREI:

1.    În grupul de participanți la Săptămâna carierei, grup țintă al proiectului „Îmbunătățirea interacțiunii universității cu mediul de afaceri”, contract POSDRU/156/1.2/G/134774, se pot înscrie studenți ai Facultății de Teatru și Televiziune de la ciclurile licență și masterat, care îndeplinesc următoarele condiții: 1. să fie student/ă înmatriculat/ă în anul I, II sau III de studiu în cadrul programului de studii organizat de facultate sau să fie student/ă în anul I de studiu înmatriculat/ă la unul dintre programele de masterat acreditate organizate de facultate; 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene; 3. să fie cetățean ai Uniunii Europene.

2.    Doritorii vor trebui să depună la responsabilii activității un dosar format din:

a.     Cerere de înscriere (se descarcă de pe platforma http://granturi.ubbcluj.ro/iuma);

b.     Formularul de înscriere în grupul ţintă (se descarcă de pe platformă);

c.     Acord de utilizare a datelor personale (se descarcă de pe platformă);

d.     Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare (se descarcă de pe platformă);

e.     Curriculum Vitae (se descarcă de pe platformă);

f.      Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării (se descarcă de pe platformă);

g.     Copie nelegalizată după cartea de identitate;

h.     Copie nelegalizată după certificatul de naștere;

i.       Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentință divorț definitivă (dacă este cazul);

j.       Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază şi faţa şi verso-ul diplomei);

k.     Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

 

3.    Proceduri de selecție a dosarelor evaluate în cadrul Concursului „Cariera mea”:

a.     Să facă parte din grupul-ţintă al proiectului cu titlul „Îmbunătățirea interacțiunii universității cu mediul de afaceri”, contract POSDRU/156/1.2/G/134774.

b.     Să fi participat la cel puţin o (1) întâlnire din cadrul ”Săptămânii Carierei” organizate pentru studenți.

c.     Să respecte condiţiile de redactare (titlu, date de identificare a autorului, tipul şi dimensiunea fontului, numărul maxim de pagini, structura, siglele).

Prin înscrierea în acest concurs, studenţii transmit, cu titlu gratuit, către Universitatea Babeş-Bolyai, drepturile de proprietate asupra eseurilor.

Eseurile vor fi evaluate de o comisie formată din specialiștii invitați în cadrul Săptămânii carierei și responsabilii de activitate desemnați pentru Facultatea de Teatru și Televiziune. Rezultatele concursului vor fi anunțate în 27 aprilie 2015. În 27 și 28 aprilie se pot depune contestațiile, iar în 29 aprilie se vor anunța rezultatele finale.

 

Pentru orice informații, vă rugăm să contactați responsabilii de activitate desemnați pentru Facultatea de Teatru și Televiziune.

Deschiderea anului universitar

Deschidere an universitar Cinematografie și Media – linia română, luni, 28 septembrie, ora 11.00 Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94699393416?pwd=clFpMCs0VGsyY0QzMTJobXlLSXdqQT09 Meeting ID: 946

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai