Rezultatele finale ale selecţiei mobilităţi ERASMUS 2015/2016 pentru profesori/teaching staff

În data de 2 dec. 2015, Facultatea de Teatru și televiziune a organizat concursul de selecţie pentru mobilităţile de predare Erasmus+ pentru anul academic 2015/2016, profesori.

Comisia de Selecţie certifică următoarele:

 1. Facultății noastre i-au fost repartizate 2 mobilități Erasmus+ pentru profesori, pentru anul universitar 2015-2016.
 2. Componenţa Comisiei s-a păstrat, conform adresei nr. 577 din data de 25.11.2015;
 3. Au fost depuse 3 dosare de candidatură: lect. Dr. Claudiu Turcuș (Departamentul de Cinematografie și Media), pentru Universitatea Linnaeus din Vaxo, Suedia, lect. Dr. Gelu Badea (Departamentul de Teatru), pentru Academia de Teatru Athanor din Passau, Germania și lect. Dr. Tarkany Ioan (Departamentul de Cinematografie și Media), pentru Universitatea din Pecs, Ungaria.
 4. Nu s-au constatat probleme la dosarele de candidatură depuse.
 5. Mobilităţile ERASMUS + de predare s-au acordat având la bază următoarele criterii:

(a) Existența unei invitații/accept din partea Universității/Instituției unde se va desfășura mobilitatea.

(b) Gradul de relevanță/reprezentativitate/prestigiu a activității profesorului respectiv (se ține cont de CV-ul și de lista de lucrări ale profesorului).

(c) Participarea sau neparticiparea pînă acum la o mobilitate Erasmus. În cazul participării, vor fi analizate consecințele benefice ale acesteia la nivelul activității academice și didactice a facultății/departamentului.

(d) Implicarea activă a profesorului respectiv în cadrul facultății/ departamentului și pe alte planuri decît cel didactic (administrație, organizare de activități extracuriculare, editare etc.) cu beneficii pentru studenți/ facultate/ departament.

(e) Rolul jucat (dacă acesta există) de către profesorul care candidează în internaționalizarea facultății.

 1. Interviul s-a desfăşurat în limba română;
 2. au fost declaraţi ADMIȘI următorii profesori:
 • Dr. Claudiu Turcuș (Departamentul de Cinematografie și Media), pentru Universitatea Linnaeus din Vaxo, Suedia
 • Dr. Gelu Badea (Departamentul de Teatru), pentru Academia de Teatru Athanor din Passau, Germania

NOTĂ: ca REZERVĂ, îl propunem pe dl. Lect. Tarkany Ioan, avînd în vedere faptul că a inițiat schimburi Erasmus importante de profesori și studenți cu Universitatea din Pecs in ultimii ani. Comisia urmează să ceară C.C.I. suplimentarea, dacă e posibil, cu 1 loc a locurilor alocate facultății noastre pentru mobilități de predare.

 1. Fiecare membru al Comisiei a declarat în scris pe proprie răspundere lipsa oricărui conflict de interese în participarea la concursul de selecţie (declaraţii anexate în original).
 2. Lista cu rezultatele concursului de selecţie a fost afişată în data de 2.12. 2015 la Facultate şi pe pagina de internet http://teatrufilm.ubbcluj.ro/. Contestaţiile s-au putut depune în termen de 48 ore de la data afisării rezultatelor.
 3. Nu au fost contestații.
 4. Lista finală s-a afişat în data de 4.12. 2015 la Facultatea de Teatru și Televiziune şi pe pagina de internet http://teatrufilm.ubbcluj.ro/

 

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai