Rezultate admitere master

Specializarea: Master ACTORIE/REGIE 

  • Candidații admiși în regim bugetat 
  • Preşedintele comisiei de admitere: Prof. dr. Mihai Măniuţiu

Master ACTORIE:REGIE:Buget

  • Candidații admiși în regim cu taxa 
  • Preşedintele comisiei de admitere: Prof. dr. Mihai Măniuţiu 

taxa_admisi

 

Specializarea: Master TEATRU, FILM ȘI MULTIMEDIA

  • Candidații admiși în regim bugetat 
  • Preşedintele comisiei de admitere: Prof. dr. Daniela Gologan (Miruna Runcan)

Master TFM:Buget

 

Specializarea: MASTER III. TEATRU CONTEMPORAN

  • Linia Maghiară – Actorie, Teatrologie 
  • Decan, prof. univ. dr. Liviu Malița 

Master Maghiara

 

 

Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale. Program

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai