Redistribuirea locurilor în cămine

Studenţii care se regăsesc pe aceste liste se vor prezenta, în timpul programului de cazare, la căminul la care au fost repartizaţi.

Etapa I de redistribuiri:

 • 01.10 Afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 02.10 – 03.10 cazarea studenților

 

Cazarea studenţilor în cămine presupune:

a) Prezentarea următoarelor documente:

 • buletin/carte de identitate sau paşaport;
 • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
 • adeverinţa fiu cadru didactic (dacă e cazul);
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză;
 • poză ¾ (pentru legitimaţia de cămin)

b) Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeş-Bolyai şi student;

c) Plata regiei de cămin pentru luna respectivă

d) Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant;

e) Primirea legitimaţiei de cămin;

f) Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.

 

Cazarea în căminele Universității Babeș-Bolyai se face personal!!!

În cazul în care un  student, din motive bine întemeiate, nu poate veni în perioada 26.09-28.09 la căminul la care a fost repartizat,  unul din părinții/frații acestuia (având asupra sa certificatul de naştere al studentului) poate completa contractul de cazare în locul său.

STUDENȚII CARE NU SE CAZEAZĂ ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ PIERD LOCUL OBȚINUT!

 •  *Căminele 1-6 (fete) și Căminul 16 (băieți) 5 locuri în cameră, 100 lei/lună
 • Căminul 14 – 2 locuri în cameră, 120 lei/lună
 • Căminul 17 – 2 locuri în cameră cu baie, 140 lei/lună
 • Căminul Economica 1, Economica 2 și Sport XXI – 3 locuri în cameră cu baie, 170/lună
 • Căminul A2 și A3 – 2 locuri în cameră cu baie și bucătărie, 170 lei/lună

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai