Pregătiri pentru admitere / Regie

Departamentul de Teatru organizează pregătiri pentru admiterea la nivel licență, sesiunea IULIE 2016, pentru specializarea Regie, limba română, în perioada 18. 07. 2016 – 21. 07. 2016.

Pregătirile vor avea loc la Facultatea de Teatru şi Televiziune (Strada M. Kogălniceanu nr. 4), Sala ”I. D Sîrbu”, între orele 11.00-13.00. După cum urmează:

  • ATELIERUL 1  PROBA ELIMINATORIE, 18 ŞI 19 IULIE 2016
  • ATELIERUL 2  PROBA SCRISĂ, 20 IULIE 2016
  • ATELIERUL 3  PROBA PRACTICĂ, 21 IULIE 2016

Durata unei ședințe este de 2 ore /zi. Costul unei ședințe este de 30 de lei. Taxa poate fi achitată la casieria facultăţii (luni-joi de la 12:30 la 14:00) sau prin mandat poştal, în contul Universităţii “Babes-Bolyai”, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca.

Accesul si participarea la fiecare ședință de pregătire se vor face pe baza prezentării chitanței care dovedește achitarea taxei.

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai