Pregătiri pentru admitere – Regie

Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2014, specializarea: Artele spectacolului (Regie) – linia română

  • Perioada 14-19 Iulie 2014, între orele 15,00-17,00
  • Locul: FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE, str. M. Kogălniceanu, nr.4, Sala ”Coroamă-Stanca”, nr. 21
  • Taxa: 30 lei/student/şedinţă=2 ore. Chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului

 

Se poate achita la caseria facultăţii (conform programului, luni-joi 12,30-14,00) sau prin mandat poştal la Oficiile Postale în contul universităţii: RO35TREZ21620F330500XXXX COD UNIC UBB 4305849 DESCHIS LA TREZORERIA CLUJ

IMPORTANT!!! Cu menţiunea pentru FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr.4, Cluj-Napoca – taxă pregătire admitere.

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai