Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2019

Artele spectacolului (Actorie) – linia română

 • Unde: Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, Studioul Radu Stanca
 • Când: zilnic în perioada 15-19 Iulie 2019, între orele 10:00-13:00
 • Ținuta:  costum de mișcare.
 • Taxa: 30 lei/student/şedinţă. Chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului.

Taxa se poate achita la caseria facultăţii (conform programului, luni-joi 12,30-14,00) sau prin mandat poştal la Oficiile Postale în contul universităţii: RO35TREZ21620F330500XXXX COD UNIC UBB 4305849 deschis la TREZORERIA CLUJ. IMPORTANT!!! Cu menţiunea pentru FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM
Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr. 4, Cluj-Napoca – taxă pregătire admitere.

Artele spectacolului (Regie) – linia română

Perioada 15.07.2019 – 19.07.2019.

Pregătirile vor avea loc la Facultatea de Teatru și Televiziune (Strada M. Kogălniceanu nr. 4), Sala Maican și Sala Coroamă Stanca, între orele 11.00-17.00, după cum urmează:

15-16 iulie 2019

 • Atelier 1: 11:00-13:00 / Etapa eliminatorie
 • Atelier 2: 15:00-17:00 / Etapa eliminatorie

17 iulie 2019

 • Atelier 3: 11:00-13:00 / Etapa eliminatorie
 • Atelier 4: 15:00-17:00 / Etapa eliminatorie

18 iulie 2019

 • Atelier 5: 11:00-13:00 / Proba scrisă
 • Atelier 6: 15:00-17:00 / Proba scrisă

19 iulie 2019

 • Atelier 7: 11:00-13:00 / Proba practică
 • Atelier 8: 15:00-17:00 / Proba practică

Durata unei ședințe este de 4 ore /zi. Costul unei ședințe este de 40 de lei. Taxa poate fi achitată la casieria facultăţii (luni-joi de la 12:30 la 14:00) sau prin mandat poştal, în contul Universităţii “Babes-Bolyai”, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca.

Accesul si participarea la fiecare ședință de pregătire se vor face pe baza prezentării chitanței care dovedește achitarea taxei.

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai