Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2017

Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2017

Specializarea: Artele spectacolului (Actorie) – linia română

 

Taxa: 30 lei/student/şedinţă=2 ore (chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului). Taxa se poate achita la caseria facultăţii (conform programului – luni-joi 12.30-14.00) sau prin mandat poştal  la Oficiile Poștale în Contul Universităţii: “Babes-Bolyai” – nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 4, Cluj-Napoca.

Perioada: 14 – 19 Iulie 2017, între orele 10.00-14.00

Locul: Facultatea de Litere, Str. Horea nr. 31 – Studioul Radu Stanca

Profesori coordonatori:

  • Prof. univ. dr. habil. Miklós Bács
  • Lector specialist Irina Wintze
  • Asist. dr. Camelia Curuțiu-Zoicaș

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai