Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2017

Specializarea: Artele spectacolului (Regie) – linia română

Taxa: 30 lei/student/şedinţă (chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului). Taxa se poate achita la caseria facultăţii (conform programului – luni-joi 12.30-14.00) sau prin mandat poştal  la Oficiile Poștale în Contul Universităţii: “Babes-Bolyai” – nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 4, Cluj-Napoca.

Perioada: 16 – 20 Iulie 2017, între orele 15.00-18.30

Locul: Sala “Sorana Coroamă Stanca”

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai