Precizări confirmări locuri admitere master

În atenția candidaților la Master!

Conform Hotarârii Senatului 4619/14.03.2016, taxa de școlarizare pentru anul 2016-2017 este diferențiată pe cele două domenii, după cum urmează:
Specializarea Artele Spectacolului: 4500 RON
Specializarea Cinematografie și Media: 5500 RON

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai