Note proba I la examenul de finalizare a studiilor nivel licență

Cataloagele cu notele obținute la proba I a examenului de finalizare a studiilor: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

ACTORIE-RO

ACTORIE-MA

REGIE

TEATROLOGIE-RO

TEATROLOGIE-MA

CFM-RO

CFM-MA

FILMOLOGIE

Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale. Program

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai