Note proba I la examenul de finalizare a studiilor nivel licență

Cataloagele cu notele obținute la proba I a examenului de finalizare a studiilor: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

ACTORIE-RO

ACTORIE-MA

REGIE

TEATROLOGIE-RO

TEATROLOGIE-MA

CFM-RO

CFM-MA

FILMOLOGIE

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai