Multimedia Sunet-Montaj (maghiară)

Secția Cinematografie Fotografie Media combină cursuri teoretice cu un ansamblu de ateliere practice, oferind studenţilor şansa unei calificări profesionale complexe în domeniile producţiei de televiziune, producţiei media şi producţiei cinematografice.

După parcurgerea unei pregătiri teoretice şi practice generale, în anul I de studiu, studenţii au posibilitatea de a opta pentru una dintre cele patru rute de specializare. Fiecare rută de specializare are discipline cu obiective specifice, dar şi unele discipline de trunchi comun. Însușirea abilităților practice, artistice dar și cele transversale, precum munca în echipă, se face prin parcurgerea unor teme comune în cadrul mai multor discipline de specialitate, acestea fiind considerate ca obiectiv principal al semestrului. Astfel fiecare student, indiferent de specializarea aleasă, va avea ocazia să parcurgă mai multe genuri media, în ordinea complexității lor. În zona de interes a absolventilor secției noastre se regăsesc:

  • producții de televiziune: documentar, reportaj, stiri, talk-show , teleplay si alte programe de televiziune
  • producții pentru distribuție cinematorgafică: film de fictiune, documentar, film de animație,
  • producții multimedia: videoclip muzical, film experimental, film publicitar, instalații video și alte genuri hibride.

Ruta de specializare Multimedia suntet-montaj oferă un tip de pregătire specific postproducției de film și televiziune. Pregătirea specifică acestei rute aduce informații în plus atât în domeniul captării și prelucrării sunetului cât si în domeniul programenlor de postprocesare a imaginii, folosind sofuri specifice de editare, colorizare și grafică. Abilitățile în domeniu sunt dobândite prin accentul pus pe însușirea noțiunilor tehnice dar și pe dezvoltarea creativității în folosirea relației sunet-imagine în vederea producerii unor emoții sau stări sufletești. Producțiile multimedia, instalațiile video, animatiile sau alte genuri hibride sunt parte din producțiile de autor specifice acestei rute. În munca de echipă se pune accentul pe atenția la detalii, respectarea deadline-ului, acuratețea imaginii și calitatea sunetului.

Construcția de carieră

Regizor emisie (cod COR 265411), Regizor sunet (cod COR 265413), Animator film de animații (cod COR 265426), Producător audiovideo(cod COR 265430), Editor RTV-stiri (cod COR 265419)

Admitere

Procedura de admitere se desfăşoară în două trepte. Prima, eliminatorie, constă în pezentarea unui portofoliu alături de un scurt interviu legat de motivarea personală a alegerii carierei în acest domeniu. A doua treaptă se desfăşoară oral/practic şi constă din analizarea de către candidat a unui fragment de film și a unei picturi în scopul testării  cunoştinţelor de cultură generală şi de specialitate.