IMPORTANT! Contracte de studiu on-line

Screen Shot 2013-11-27 at 11.31.04 AM

E important de reținut că toți studenții trebuie să-și completeze contractele de studiu, care vor fi listate și depuse la secretariatul departamentului. În special pentru cei din anul I, așa cum ați mai fost informați, trebuie să intrați pe Academic Info, la secțiunea “Studenți”, cu Username format din Nume.PrenumeNumăr matricol (așa cum apare și în indicațiile din pagină) și Parola formată din Codul Numeric Personal (CNP). 

IMPORTANT! Pentru cei care nu reușesc sa se logheze, în partea dreaptă a zonei pentru studenți există un link numit “Recuperare cont studenți anul I”. Accesați link-ul și urmați instrucțiunile, atenție, fără diacritice. Veți primi noile date de logare pe adresa de mail pe care ați introdus-o. (vezi imaginea de mai sus!) 

 

Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale. Program

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai