Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale.

Program

1-Program-IWACTA-tabel

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai