Categorii echipamente

 

TANÁROK

INTÉZETVEZETŐ

dr. Szilágyi-Palkó Csaba egyetemi adjunktus

Szilágyi-Palkó Csaba

egyetemi adjunktus

csaba.szilagyi@ubbcluj.ro

 

Szilágyi-Palkó Csaba főállású egyetemi adjunktus, színész, a Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének igazgatója 2016 óta.

Színházművészeti területen szerzett doktori oklevelet (BBTE) a színészi szerep neméről írott dolgozatával. A társadalmi nemek és a színészi gyakorlat kapcsolatát kutatja, illetve színészosztályokat vezet.

Szerzőként jegyez több publikációt, pl. „Férfiak tüllben: a Trockadero” (Játéktér, 1/2018), „Nadrágszerepek, nőimitátorok” (Játéktér, 1/2016) stb.

Több színházi előadás létrehozásában vett részt, mint például Kék, kék, kék (2012, Kolozsvár, KÁMSZ), Pulcinella közlegény (2003, Zsámbék, CULTURA 2000, 8 európai színház koprodukciója), A kör négyszögesítése (1999, Temesvár, Csiky Gergely Állami Színház), Egy bátor egér viszontagságai (2000, Kolozsvár, KÁMSZ) stb. Kisjátékfilmekben szerepelt: Tetemre-hívás (2002, Duna TV), Amit nem vettünk észre (2019, Sapientia), Szabad Románia (2019, Sapientia) stb. Negyvennél több kritikát, recenziót, tanulmányt, prózát és verset közölt (Korunk, Echinox, Jelenlét, Helikon stb.). Az általa rendezett egyetemi előadások megkapták többek között a kisvárdai fesztivál Közönségdíját (Kék, kék, kék, 2002), illetve a marosvásárhelyi Studio Fesztivál Legjobb Előadás-díját (Patkányok, 2010) stb.

 

Oktatott tárgyak: Színészet, Improvizáció, Gender studies és színház stb. (alapképzés és mesteri)

MAGYAR TAGOZATOKÉRT FELELŐS DÉKÁNHELYETTES

dr. Bartha Katalin Ágnes egyetemi adjuntus

Bartha Katalin Ágnes

egyetemi adjunktus

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

 

Bartha Katalin Ágnes egyetemi adjunktus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának dékánhelyettese. PhD fokozatát a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerezte (2007). Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatási ösztöndíjasa. 2007–2018 között a BBTE Bölcsészkara Magyar Irodalomtudományi Intézetének társult oktatója, 2003–2019 között a Szabédi Emlékház kutatója, az ott zajló 20. századi romániai magyar értelmiségiekhez kapcsolódó kutatások, tudományos projektek koordinátora. Több a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott színháztudományi kutatási projektben vett részt. Számos tanulmánya jelent meg Kelet-Közép-Európa színházi kultúrájáról; több kötetet szerkesztett az interkulturális kapcsolatok, színházi historiográfia és az értelmiségi karriertörténetek témakörben, valamint kritikai forráskötetet rendezett sajtó alá. Kötetei között szerepel a Shakespeare Erdélyben (XIX. századi magyar nyelvű recepció), Argumentum, Bp., (2010) és az Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989), Polis-NKI, 2020.

 

Oktatott tantárgyak: Egyetemes és magyar színháztörténet, Kortárs színházi spektakológia, Művészetpedagógia, Színházi nevelés, Színház és közösség, Szakdolgozatírás

FŐÁLLÁSÚ OKTATÓK

dr. habil Hatházi András egyetemi tanár


András Hatházi

Egyetemi tanár

andras.hathazi@ubbcluj.ro

 

 

 

Színész, rendező, irodalmár.

Doktori fokozatát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte 2003-ban Improvizáció és személyiségfejlesztés tárgykörében.

A színész mesterségével foglalkozik.

Több tucat írása (versek, rövid próza, színpadi szövegek, forgatókönyvek) és tanulmánya, valamint három könyve jelent meg és egy fordítása, több mint száz színházi- és filmszerepet alakított, több tucat rendezését láthatták (színházban, bábszínházban, moziban, tévében).

Számos nemzeti és nemzetközi (színházi- és film-) fesztiválon vett részt, ahol többször is díjazták munkásságát.

Többször is meghívták különböző helyi és nemzeti tévéstúdiók, két alkalommal portréfilmet is készítettek róla.

Műhelymunkákat vezet idehaza és a határokon túl.

Oktatási tevékenysége a színész mesterségéhez valamit a színpadi improvizációhoz kötődik.

Ugyanakkor a színészi performativitás tárgykörében kísérletezik.

dr. habil VISKY András egyetemi tanár

Visky András

Egyetemi tanár

andras.visky@ubbcluj.ro

 

Visky András szakterülete a hamburgi dráma, a színpadi adaptáció és a kortárs dráma.

A Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem színháztudományi szakán doktorált, disszertációját a tér és a szöveg kapcsolatáról, Kertész Imre Kádiz egy meg nem született gyermeknek című regényének színpadi adaptációjának lehetőségeiről írta.

Kutatási területe a színházelmélet (a színház mint városi rituálé) és a kortárs színházi színpadi dráma gyakorlata.  Közismert arról, hogy ő alkotta meg a “barakk-dramaturgia” fogalmát. Komporaly Jozefina szerk: Visky András barakk-dramaturgiája. Memories of the Body (Bristol-Chicago, Intellect, 2017)

Publikációi: Mire való a színház (Budapest, L’Harmattan – KRE, 2020); Megváltozhat-e egy ember. (Kolozsvár, KOMP-PRESS Korunk, 2009); A különbözőség vidékén. (Budapest, Vigilia, 2007); Írni és (nem) rendezni (Kolozsvár, Koinónia, 2002).

Neves drámaíróként darabjait hivatásos színházak mutatták be Romániában, Magyarországon, Bulgáriában, Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában és az Egyesült Államokban (Chicago, New York, Washington DC).  Színpadi drámaíróként olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Bocsárdi László, Karin Coonrod, Silviu Purcărete, Tompa Gábor, Mihai Măniuțiu, Robert Woodruff, David Zinder.

Oktatott tantárgyak: dramaturgia, kreatív színházi írás, forgatókönyvírás, színházelméletek a 20. században.

dr. BODÓ Ottó egyetemi docens

Bodó Otto

egyetemi docens

otto.bodo@ubbcluj.ro

 

Bodó A. Ottó dramaturg, egyetemi oktató, doktori fokozatát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte, témavezetője Hegedűs D. Géza volt. Elsődleges kutatási területe a rendszerváltás utáni erdélyi magyar színház. Alapító főszerkesztője volt a Függöny című színházművészeti folyóiratnak, kommunikációs igazagató volt a Tamási Áron Színházban, vezette a Harag György Társulat PR osztályát és négy éven át igazgatója volt a Magyar Színházi Intézetnek. Dramaturgként dolgozott a Temesvári Csiky Gergely Színházban, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, a Tamási Áron Színházban, a Csíki Játékszínben, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatánál, a budapesti Katona József Színházban (Kamra), a Komáromi Jókai Színházban, a bukaresti Nottara Színházban. Publikált többek közt a Criticai Lapok, Színház, Világszínház, Függöny, Zsöllye, Látó, Korunk, A híd, Gradus, Tribuna, Apostrof, Transylvanian Rewiev című lapokban. Írásai jelentek meg közös kötetekben is.Színházi tárgyú önálló kötetei Húsz év erdélyi magyar színháza és Esti séták címmel jelentek meg.

A MTA Külső Köztestületének tagja.

Oktatott tárgyai: Színháztörténet, Rendezéstörténet, Drámaelemzés, Színházi befogadás, Marketing és PR, Projektmenedzsment, Irodalmi titkárság

https://baotto.wordpress.com

dr BODOLAY Géza egyetemi docens

Bodolay Géza

egyetemi docens

geza.bodolay@ubbcluj.ro

 

Bodolay Géza rendező, fordító, egyetemi oktató, doktori fokozatát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte. Ezt megelőzően a rendező szakot ugyanott, művészettörténet, valamint magyar nyelv és irodalom – összehasonlító irodalom szakokat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte el. Igazgató volt a Kecskeméti Katona József Színházban, prózai tagozatvezető a Szegedi Nemzeti Színházban, jelenleg az Országos Színházi Intézet és Múzeum (Budapest) igazgatója. Kőszínházi rendezéseinek száma 120 felett van, Magyarországon kívül dolgozott németországi, lengyelországi, szlovákiai és romániai színházakban is. Gyakran állít színre saját átiratokat vagy (orosz, lengyel, német, angol vagy francia nyelvből készített) saját fordításokat. A BBTE SzFK mellett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen is kurzusokat vezet, meghívott, illetve társult oktatóként pedig a berlini Hochschule der Künsten és a Szegedi József Attila Tudományegyetemen is tanított.

A MTA Köztestületének tagja, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja.

dr. TOMPA Andrea egyetemi docens


Tompa Andrea

Egyetemi docens

andrea.tompa@ubbcluj.ro

 

 

 

Tompa Andrea az UBB Magyar Színházi Intézetének docense. 2004-ben doktorált az ELTE Bölcsészettudományi Karán 20. századi orosz irodalomból “Színház és teatralitás V. Nabokov”.

2008 óta tanít esztétika, kortárs színház, drámaelmélet, kritikai kurzusokat az elméleti és színészhallgatóknak. Fő szakterülete a kortárs magyar és világszínház. Négy regény szerzője.

Kapcsolat: andrea.tompa@ubbcluj.ro

dr. BARTHA Katalin Ágnes egyetemi adjuntus

Bartha Katalin Ágnes

egyetemi adjunktus

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

 

 

Bartha Katalin Ágnes egyetemi adjunktus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának dékánhelyettese. PhD fokozatát a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerezte (2007). Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatási ösztöndíjasa. 2007–2018 között a BBTE Bölcsészkara Magyar Irodalomtudományi Intézetének társult oktatója, 2003–2019 között a Szabédi Emlékház kutatója, az ott zajló 20. századi romániai magyar értelmiségiekhez kapcsolódó kutatások, tudományos projektek koordinátora. Több a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott színháztudományi kutatási projektben vett részt. Számos tanulmánya jelent meg Kelet-Közép-Európa színházi kultúrájáról; több kötetet szerkesztett az interkulturális kapcsolatok, színházi historiográfia és az értelmiségi karriertörténetek témakörben, valamint kritikai forráskötetet rendezett sajtó alá. Kötetei között szerepel a Shakespeare Erdélyben (XIX. századi magyar nyelvű recepció), Argumentum, Bp., (2010) és az Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989), Polis-NKI, 2020.

 

Oktatott tantárgyak: Egyetemes és magyar színháztörténet, Kortárs színházi spektakológia, Művészetpedagógia, Színházi nevelés, Színház és közösség, Szakdolgozatírás

dr. HERCZOG Noémi adjuntkus


Adjunktus

noemi.herczog@ubbcluj.ro

 

 

Herczog Noémi (1986, Budapest) kritikus, esztéta, a Színház folyóirat szerkesztője, Budapesten és Kolozsváron dolgozik. A Színház és Filmművészeti Egyetemen doktorált 2018-ban. Kutatási területe: feljelentő színikritika a Kádár-korban. 2015-től az Élet és Irodalom színikritikusa és a Színház folyóirat szerkesztője. A SzínText színházi könyvsorozat társszerkesztője és a következő projektek társkurátora: dunaPart Magyar Platform (2015, 2017, 2019), Halász Péter-díj (2019, 2020). 2018-ban a CITD ösztöndíjával előadásokat tartott az USA-ban a magyar nyelvű színházról. Megjelent írásai között szerepel: „Feljelentik a Tigrist. Pályi András darabjának esete a Dunántúli Naplóval.”, Jelenkor, 5/2020.; “The Independent Theatre – Hungary”, Platform: East European Performing Arts Companion (Lublin: Adam Mickiewicz Institute, 2016); “Ha kell, tiltsunk! Feljelentő színikritika a hetvenes években”, 2000 folyóirat. 3/2015. “Újszemélyesség”, Színház, 4/2015;

 

A tárgyak, amelyeket Kolozsváron oktat: előadáselemzés, előadás szövegének feldogozása, kortárs performativitás elméletek, sajtóműfajok, sajtóelmélet és gyakorlat, színházszociológia.

dr. PALOCSAY Kisó Kata adjunktus

Kisó Kata Palocsay

Adjunktus

kiso.palocsay@ubbcluj.ro

 

 

Színész, bábszínész, rendező, bábkészítő.

Doktori fokozatát a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerezte 2010-ben Bábos- és animációs gondolkodás tárgykörében.

A bábszínész mesterségével, valamint a beszéd fejlesztésével, technikájával foglalkozik.

A BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának állandó együttműködőjeként, az eljövendő pedagógusok bábos és animációs nevelésével is foglalkozik.

Több tucat színházi- és bábszínházi szerepet alakított, több tucat rendezését láthatták (bábszínházban, tévében).

Számos nemzeti és nemzetközi (színházi- és bábszínházi-) fesztiválon vett rész, ahol többször is díjazták munkásságát.

Többször is meghívták különböző helyi és nemzeti tévéstúdiók.

Műhelymunkákat vezet idehaza és a határokon túl.

Oktatási tevékenysége a bábszínész mesterségéhez valamit a bábszínházi animációs technikákhoz kötődik.

Ugyanakkor a színpadi beszéd fejlesztésével is kísérletezik.

dr. KÖLLŐ Csongor adjunktus


Csongor Köllő, PhD

egyetemi adjunktus

csongor.kollo@ubbcluj.ro

 

 

Köllő Csongor színész, rendező és kulturális menedzser.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem színházi doktori fokozatát a színészi “én” munkájának újraértékelése felé: a személyes képzés mint lehetséges spirituális fegyelem témakörében szerezte.

Kutatásainak középpontjában a 20. és 21. századi színház laboratóriumi hagyománya, a színész fizikai és vokális képzése, a színészi pszichofizikai technikák és a színházcsinálás különböző, nem hagyományos módszerei állnak, mint például az utcai/szabadtermi színház, az alkalmazott színház, a barter stb.

Művészi gyakorlata abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a színház mikro- és makroszinten egyaránt jelentős hatást gyakorolhat a társadalmi életre, jólétre és ellenálló képességre. A színháznak mint a változás eszközének mindenki számára elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie, és a színészeknek/előadóknak/táncosoknak/rendezőknek meg kell keresniük a módját, hogy kapcsolatba lépjenek a körülöttük lévő különböző közösségekkel.

Technikai szakértelméhez tartozik a különböző műfajú (beltéri és kültéri) előadások létrehozása, akár meglévő szöveg alapján, akár terv alapján; olyan helyzetek teremtése, amelyekben a művészek és a helyi közösségek között csere (kulturális csere) valósulhat meg; kulturális projektek (helyi, regionális, nemzeti, uniós) irányítása; workshopok tartása különböző témákban, amelyek az érdeklődési területeit lefedik.

Színjátszás, színház, mozgás, improvizáció kurzusokat tart.

dr. SZILÁGYI-Palkó Csaba egyetemi adjunktus

Szilágyi-Palkó Csaba

egyetemi adjunktus

csaba.szilagyi@ubbcluj.ro

 

 

Szilágyi-Palkó Csaba főállású egyetemi adjunktus, színész, a Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének igazgatója 2016 óta.

Színházművészeti területen szerzett doktori oklevelet (BBTE) a színészi szerep neméről írott dolgozatával. A társadalmi nemek és a színészi gyakorlat kapcsolatát kutatja, illetve színészosztályokat vezet.

Szerzőként jegyez több publikációt, pl. „Férfiak tüllben: a Trockadero” (Játéktér, 1/2018), „Nadrágszerepek, nőimitátorok” (Játéktér, 1/2016) stb.

Több színházi előadás létrehozásában vett részt, mint például Kék, kék, kék (2012, Kolozsvár, KÁMSZ), Pulcinella közlegény (2003, Zsámbék, CULTURA 2000, 8 európai színház koprodukciója), A kör négyszögesítése (1999, Temesvár, Csiky Gergely Állami Színház), Egy bátor egér viszontagságai (2000, Kolozsvár, KÁMSZ) stb. Kisjátékfilmekben szerepelt: Tetemre-hívás (2002, Duna TV), Amit nem vettünk észre (2019, Sapientia), Szabad Románia (2019, Sapientia) stb. Negyvennél több kritikát, recenziót, tanulmányt, prózát és verset közölt (Korunk, Echinox, Jelenlét, Helikon stb.). Az általa rendezett egyetemi előadások megkapták többek között a kisvárdai fesztivál Közönségdíját (Kék, kék, kék, 2002), illetve a marosvásárhelyi Studio Fesztivál Legjobb Előadás-díját (Patkányok, 2010) stb.

 

Oktatott tárgyak: Színészet, Improvizáció, Gender studies és színház stb. (alapképzés és mesteri)

BOGDÁN Zenkő, egyetemi tanársegéd, doktori hallgató


Bogdán Zenkő

Egyetemi tanársegéd, doktori hallgató

zenko.bogdan@ubbcluj.ro

 

 

Bogdán Zenkő előadóművészeti menedzsmentre és produkcióra szakosodott, az “Ecsetgyár” előadóművészeti programjának társ-kurátora és a Howlround tanácsadó testületének tagja. Jelenleg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Filmművészeti Karának PhD-hallgatója. Kutatásainak középpontjában a romániai állami színházak menedzsmentstruktúrái és -módszerei állnak. Szakmai projektjei között szerepelnek együttműködések olyan nemzetközi fesztiválokkal, mint a TESZT, Temps d’Images, SZIGET, DunaPart, valamint olyan intézményekkel, mint a Trust for Mutual Understanding és a Jurányi Művészeti Inkubátorház.

Karunkon menedzsment, marketing, public relations, művészeti adminisztráció és produkció témakörökben tart szemináriumokat.

KOZMA Gábor, egyetemi tanársegéd doktori hallgató


Kozma Gábor Viktor

egyetemi tanársegéd, doktori hallgató

gabor.kozma@ubbcluj.ro

 

 

Kozma Gábor Viktor színész, színésztréner és tanári asszisztens a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. A Vadász Esélye alkotóközösség társ-művészetivezetője. Jelenleg Ph.D. kutatásán dolgozik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában, amelynek tárgya a rendszeres és folytatólagos színésztréning-technikák és módszerek komparatív vizsgálata. Az utóbbi években több kutatási úton vett részt többek között Japánban, az Egyesült Államokban, Dániában, Szerbiában, Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában és Belgiumban.

Alkotói munkássága során is felhasználja a rendszeres színésztréning technikákat. Tagja az International Suzuki Company of Toga társulatnak Japánban. Részt vette a IX. Theatre Olympics Fesztiválon Japánban, ahol Maeterlinck Kék madár című darabját mutatták be (r.: Sebastian Mattia).

A Magyar Művészeti Akadémia 2018-2021 Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa.

Oktatott tantárgyak: Testi kifejezés és színpadi tánc, Improvizáció, Maszk és karakter.

További információ: www.gaborviktorkozma.com

dr. ZSIGMOND Andrea egyetemi tanársegéd


Zsigmond Andrea

egyetemi tanársegéd

andrea.zsigmond@ubbcluj.ro

 

Zsigmond Andrea magyar—német és színháztudomány alapszakot végzett a kolozsvári BBTE-n.

Doktori dolgozatát 2016-ban védte meg a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájában. Disszertációja címe: A „színház”, Erdélyből nézve. Egy fogalom keretezései.

Szerkesztője (volt) a Játéktér, Székelyföld, Transindex, Moldvai Magyarság, Lk.k.t. folyóiratoknak és sok színházfesztivál újságjának.

Több mint száz cikke jelent meg irodalomról, színházról, filmről, egyébről; erdélyi kulturális folyóiratban és egyéb helyen. Saját közléseiből összeállított kötetei: Színváltások. Zs. A. színházi és nem színházi esszéi. Koinónia, Kolozsvár, 2009; Zs. A. és tsai: Mi kritika még. Színek és ének. Korunk-Komp Press, Kolozsvár, 2012.

Románról lefordította: Mihai Măniuţiu: Aktus és utánzás. Színházi esszék. Koinónia, Kolozsvár, 2006;

Tompa Gáborral készült interjúkat felhasználva szerkesztette: Címke-függöny. Tompa Gábor színházi magánszótára, Bookart, Csíkszereda, 2010; ugyanaz angolul: Tompa Gábor: label curtain: a private theatrical dictionary. Bookart, Csíkszereda, 2014.

Számára kedves tudományok a kognitív szemantika, a diskurzuselemzés, a gender studies és általában a kritikai kultúrakutatás. Érdeklik a mediális változások, keresi a hiteles, egyben játékos megszólalások lehetőségét. Aktivizmusa a tehetséggondozás iránti elköteleződéssel társul.

 

Oktatott tantárgyak: Szövegértelmezési módszerek, Teatrológia, Drámaelemzés, Kommunikációelmélet, Színházesztétika, A tudományos kutatás módszertana, Drámaelmélet, A tömegkommunikáció elmélete és gyakorlata, Sajtóműfajok, Szakdolgozatírás, A 20. századi színház elmélete stb.

Társult oktatók

GEMZA Péter


laszlo.gemza@ubbcluj.ro

 

Gemza Péter  koreográfus,  rendező, kulturális manager.

Jelenleg a debreceni Csokonai Színházat vezeti amely egyike a 6 nemzeti besorolású intézménynek magyarországon. Színházi rendezőként prózai és zenés darabokat egyaránt rendez. A munkájában a szövegen túli elemek erősítése a szünetek és átmenetek tökéletesítése kap jelentős hangsúlyt. A Csokonai Színház hosszútávú stratégiájának kidolgozása és a kapcsolódó tudományágakkal történő rendszer kiépítése a manageri munkájának  fő fókusza.

 

Tanított kurzusok:

színészi mozgás alapjai

karakter és mozgás

improvizáció

színház és más művészeti ágak kapcsolata

kommunikáció és együttműködés a koreográfusokkal

INCZE Katalin


Incze Katalin

nyugalmazott docens

katalin.incze@ubbcluj.ro

 

Incze Katalin szakterülete a zenés színház és a zeneszerzés.

Doktori fokozatot szerzett az előadóművészet területén a G. A. “Dima” Zenetudományi Akadémián. Zenei előadóművészetből doktorált, témája: “A vokalitás retorikája a deklamáció és az éneklés között, a zenei-színházi kifejezés alapja”.

Kutatás a következő témák körül csoportosíthatók: zene, zenei színpad. Művészi gyakorlatának célja, hogy felkészítse a drámai színészt arra, hogy sikeresen elfoglalja helyét a zenés-drámai színpadon.

Publikációi közé tartozik:

Extenzív tanulmány: Az előadói élmény a zenés színházi színpadon a vokalitás retorikájának tükrében, szerk. Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2013.

Tanfolyam: A színpadi zene beavatási és továbbképzési tanfolyama, szerk. Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2013

A Nagyváradi Egyetem konferenciáján elhangzott tudományos közlemény, megjelent a Zenei sorozatban, 1/2010, Nagyváradi Egyetemi Kiadó.

Cursuri predate: Educația expresiei vocale, Meșteșug muzical: Curs de iniţiere şi perfecţionare muzicală scenică.

 

SORBAN Elena

 

2018-, I fokozatú tudományos munkatárs, “Gh. Dima” Zeneakadémia Kolozsvár

1990-2018, egyetemi tanár, majd docens a gregorián zenei paleográfia és zenetörténet területeken, Nemzeti Zeneakadémia “Gh. Dima” Kolozsvár

2009-, egyetemi docens, BBTE, Református Teológiai Kar

2016-tól, egyetemi docens, BBTE, Színház- és Televízióművészeti Kar: A zenei előadás története.

1990-1992, titkár a Kolozsvári Állami Filharmóniánál

1986-1990, zeneelmélet, zenetörténet, kórust tanított a kolozsvári Népművészeti Iskolában.

1983-1986, zene- és kórust tanított a szamosújvári 1. számú Általános Iskolában.

ALBERT Csilla


csilla.albert@ubbcluj.ro

 

Albert Csilla előadóművészetre szakosodott, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze, ahol olyan neves rendezők keze alatt játszik, mint Tompa Gàbor, Silviu Purcărete, Mihai Manițiu, Andrei Șerban és mások. Fő- és mellékszerepeket játszott az ország számos színházában, például a bukaresti Odeon Színházban, a Teatrul de Nord Satu Mare-ban, a Fabrica de Pensule-ban. A neves kolozsvári színházzal rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi színházi fesztiválokon Avignonban, Szöulban, Budapesten, Bukarestben.

Albert Csilla rendszeresen készít kortárs szövegek felhasználásával felolvasó-előadásokat, részt vesz magyarországi rövid- és játékfilmekben, és több kolozsvári TVR-műsorban is közreműködik.

 

Tanított kurzusok: Az alkotás művészete, Bevezetés a színészmesterségbe

BÍRÓ József László

CZÉGÉNYI Dóra

CZÉGÉNYI Dóra Lector dr asoc.

 

 

Lorem ipsum…

GYŐRFFI Gábor

GYŐRFFI Gábor Lector dr

 

 

Lorem ipsum…

PÁLFFY Tibor


Pálffy Tibor

tibor.palfy@ubbcluj.ro

 

Pálfy Tibor színművészetire szakosodott színész 30 éves tapasztalattal rendelkezik.

Művészi gyakorlata a színész színházi előadásban betöltött szerepére összpontosít.

Publikációi között szerepel a FOLYAMATOS TESTFIGYELEM, Játéktér magazin évfolyam 2014 őszi száma.

A filmek, amelyekben szerepelt, részt vettek a Berlini Filmfesztiválon, a TIFF-en stb.

Számos, az UNITER által díjazott előadás létrehozásában vett részt, valamint magyarországi fesztiválokon, amelyeket főként a sepsiszentgyörgyi Tamasi Áron Színház mutatott be:

PÁLFFY

 

Kurzusok: nonverbális színház, kortárs színház

VÁTA Lóránd-Mihály

Váta Lóránd Mihály

lorand.vata@ubbcluj.ro

 

 

Váta Lóránd előadóművészetre szakosodott, színész, énekes és táncos, sztepptáncos háttérrel. A kolozsvári BBTE Színház- és Filmművészeti Kar Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. Doktori tanulmányaiban a beszélt és énekelt szó jelenségeit vizsgálja a szcenikai folyamatban.

Művészeti gyakorlatának középpontjában a színészi szcenikai folyamatok tanulmányozása áll, különös tekintettel a hangi kifejezés, a testkifejezés és a szcenikai tánc oktatására.

Fő- és mellékszerepeket játszott művészi játékfilmekben olyan neves rendezőkkel és operatőrökkel mint: Gárdos Péter, Gulyás Gyula, Erdélyi Dániel, Hajdu Szabolcs, Elek Judit, Vivi Drăgan Vasile. Ezeket a filmeket beválogatták a Karlovy Varyban, Szentpéterváron, Várnában és Szalonikiben megrendezett nemzetközi filmfesztiválokra.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezető színésze volt, jelenleg Románia egyik legrangosabb színházában, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban dolgozik, ahol olyan neves rendezők irányításával játszik, mint Tompa Gábor, Silviu Purcărete, Michal Docekal, Mihai Măniuțiu, Jurij Kordonszkij. A neves kolozsvári színházzal rendszeresen részt vesz nemzetközi színházi fesztiválokon: Avignon, Szöul, Almagro, Saraievo, Giessen, Budapest, Bukarest, Bogota.

Váta Lóránd a kolozsvári TVR, az MTV Budapest, a TVR Bukarest televíziós műsorainak vendége is volt.

Tanított kurzusok: énekkifejezés-oktatás, színpadi tánc, testkifejezés-oktatás, sztepptáncórák.

SZABÓ Réka

Szabó Réka

reka.szabo@ubbcluj.ro

 

Szabó Réka dramaturg, óraadó tanársegéd, a BBTE színháztudomány szakának elvégzése után elvégezte annak magyar-német szakát is, majd germanisztikából szerzett magiszteri fokozatot. Jelenleg a Színház és Film kar doktoandusza, témavezetője prof. dr. Bács Miklós, kutatási témája Vlad Mugur színháza, rendezői példányainak tükrében. Az alapképzés elvégzése után szabadúszó kritikusként dolgozott, publikált többek közt a Játéktér, Látó, Ellenfény Online, Erdélyi Társadalom, Várad kulturális folyóirat, Erdélyi Riport hasábjain. 2014-2017 közt az M Studio Mozgásszínház irodalmi titkára volt, azóta a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészeti asszisztense, PR titkára. Dramaturgként az M Studio és a Tompa Miklós Társulat mellett független proukciókban és dokumentumfilmekben is dolgozott.

 

Oktatott tantárgyai (szemináriumok): Istoria teatrului (2018-tól), Management de proiecte (2018-2019), Secretariat literar (2018-2019).

PÁL Emőke

PÁL Emőke

 

 

Lorem ipsum…

HARY Judit

HARY Judit

 

 

Lorem ipsum…

MAKKAI Júlia

MAKKAI Júlia

 

 

Lorem ipsum…

MÁRTON Imola

MÁRTON Imola

 

 

Lorem ipsum…

ADORJÁNI Panna

ADORJÁNI Panna
Lorem ipsum…