Categorii echipamente

 

Teatrológia

Elméleti vagy gyakorlati szak?

 

Színháztudomány szakon az elméleti és gyakorlati képzés nem különül el egymástól. Foglalkozunk dramaturgiával/jelenetírással, ahogy színházelmélettel, színháztörténettel, valamint kulturális újságírással is. Fontos számunkra a gyakorlati oktatás. Hallgatóink dramaturgi gyakorlaton vehetnek részt a színészképzésben tanuló kollégáikkal, kötelező szakmai gyakorlatuk során előadások próbafolyamatát követhetik végig, műsorfüzetet írhatnak-szerkeszthetnek, archiválhatnak, sajtógyakorlaton vehetnek részt: napilapnál, színházi portálnál, fesztiválújságnál vagy szakfolyóiratnál.

 

Mivel foglalkozunk a három év során?

 

A szaktárgyak egy része a sajtóval kapcsolatos, más része pedig a színházzal (egyetemes, magyar és romániai színháztörténet, drámaelmélet, jelmez-, díszlet- , tánc- és rendezéstörténet, dráma- és forgatókönyvírás, színházesztétika, kulturális menedzsment és marketing). A színház mellett szintén kiemelt szerepet kapnak szakunkon a társművészetek: pl. zenetörténet, művészettörténet, médiaismeret. A záróvizsgán a hallgatók megmutatják, hogy képesek egy elméleti téma összegzésére / egy színházi esettanulmány megírására / gyakorlati (dramaturgiai, fordítói stb.) munka bemutatására, értékelésére.

 

Hol tudok majd elhelyezkedni?

 

A szak elvégzése egyaránt segítséget nyújthat a kulturális újságíró-kritikus, a dramaturg és a kulturális menedzser munkakörökben való elhelyezkedéshez. Szintén kínálunk kétéves mesteri és  hároméves doktori (Ph.D.) képzést azok számára, akik a tudományos pályán szeretnének maradni. Belőlük színháztudósok, -történészek, -esztéták, kutatók lehetnek.