Categorii echipamente

 

Erasmus

Mi az ERASMUS+ program?

 

Az ERASMUS+ az Európai Unió új programja az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén a 2014-2020-as időszakra. Célja a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztése az oktatás, képzés és ifjúsági vagy sporttevékenységek lehetőségeinek biztosításával.

Az új program hét európai finanszírozási programot egyesít: Life Long Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal való együttműködési program. Az ERASMUS+ keretében finanszírozott programok új rendszere:

 

TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK

 

Tanulmányi mobilitás a hallgatók számára
Hallgatói szakmai gyakorlatok (hallgatói gyakorlatok)
Tanárok mobilitása
A tanárok és a technikai személyzet képzése

 

A HALLGATÓI MOBILITÁS CÉLJAI

 • Segíteni a diákokat abban, hogy oktatási, nyelvi és kulturális szempontból is hasznát vegyék a más európai országokban szerzett tanulmányi tapasztalataiknak;
 • az intézmények közötti együttműködés előmozdítása és a fogadó intézmények oktatási környezetének gazdagítása;
  hozzásegíteni a képzett, nyított és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatalok, mint jövőbeli szakemberek kialakításához;
 • a kreditátvitel és a külföldön töltött mobilitási időszakok elismerésének megkönnyítése az ECTS vagy más kompatibilis kreditrendszer használatával;
 • Hallgatói gyakorlatok (vállalkozásoknál, képző központokban, kutatóközpontokban és egyéb szervezetekben)
  A szakmai gyakorlat a programban részt vevő másik ország valamely vállalkozójánál vagy szervezeténél töltött szakmai gyakorlatnak minősül, amelynek célja, hogy a hallgatók gyakorlati készségek elsajátításával alkalmazkodjanak a munkaerőpiac követelményeihez.

A hallgatói gyakornokokat fogadó szervezetek lehetnek vállalkozások, képzési központok, kutatóközpontok és más típusú szakmai szervezetek.

 

Az egyes elhelyezések jellemzői:

 

a külföldön töltött időszak teljes elismerésének biztosítása a hazai felsőoktatási intézmény által;

a gyakornoki időszak programjára vonatkozó gyakornoki szerződés aláírása; ezt a szerződést a hazai felsőoktatási intézménynek és a fogadó szervezetnek jóvá kell hagynia.

az elhelyezés a hazai felsőoktatási intézmény, a fogadó szervezet és a kedvezményezett által jóváhagyott szerződésen alapul.

tanármobilitás a felsőoktatási intézményekben történő tanítási feladatok ellátása érdekében

 

Célok:

 

 • Lehetővé tenni, hogy azok a hallgatók, akik nem tudnak részt venni mobilitási programban, részesülhessenek más európai oktatók tudásából és szakértelméből;
 • a szaktudás és a tapasztalatok cseréjének előmozdítása a tanítási módszertan területén;
 • az egyetemek ösztönzése az általuk kínált képzések tartalmának bővítésére és gazdagítására.
 • A felsőoktatási intézmények és vállalkozások oktatói és nem-oktatói személyzetének képzése

 

Célok:

 

 • Tanárok mobilitása egy felsőoktatási intézményből egy vállalkozásba (a tevékenységek széles skálán mozoghatnak, a szemináriumoktól, workshopoktól a gyakorlati képzési időszakokig).
 • A felsőoktatási intézmények adminisztratív és nem oktatói személyzetének mobilitása egy partner felsőoktatási intézménybe.
 • A felsőoktatási intézmények oktatóinak mobilitása egy felsőoktatási intézményből egy partnerintézménybe tudományos fejlődés céljából.
 • A mobilitás intézményközi megállapodásokon alapul.
 • A kiválasztást a hazai felsőoktatási intézmény végzi. A támogatást a felsőoktatási intézmény kezeli.
 • A támogatás odaítélésének alapvető feltétele a mindkét partner, a hazai és a fogadó intézmény/vállalkozás által elfogadott munkaterv betartása.

 

Erasmus Pályázat 2021-2022

 

A Színház- és Filmművészeti Kar az Erasmus+ program keretében versenyt szervez a tanulmányi/helyettesítési mobilitásra, alap-, mesteri- és doktori szinten. A pályázatokat online kell benyújtani az alábbi címre:

Erasmus+ koordinátor: Lect. univ. dr. Bartha Katalin Ágnes @ katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

*A versenyvizsgára való jelentkezéshez a következő iratcsomó szükséges:

 • személyes adatlap;
 • nyilatkozat;
 • önéletrajz (Curriculum Vitae);
 • motivációs levél (tanulmányi és/vagy kutatási terv); Az önéletrajzban említett kutatási, önkéntes vagy gyakornoki tevékenységeket igazoló dokumentumok;
 • a titkárság által kiállított bizonylat az utolsó lezárt félév tanulmányi átlagát illetően;
 • nyelvvizsga-bizonylat (amennyiben esedékes);

Részletesebb információk a Nemzetközi Közkapcsolatok Központnak a weboldalán találhatók: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php.

 

A  pályázatok kiértékelése a beküldött jelentkezési dokumentumok alapján, interjú nélkül történik. A kérelem egyetlen PDF-dokumentum elküldéséből áll, amely tartalmazza az összes szükséges beszkennelt dokumentumot*. A státusszal kapcsolatos igazolțsokot a kari titkárság a carmen.suma@ubbcluj.ro e-mail címre küldött kérést követően online állítja ki.

Azok a diákok, akik még nem rendelkeznek nyelvvizsgával, helyzetük tisztázása után jelentkezhetnek, ha ezt a dokumentumot is csatolják.

 

A mobilitási lehetőségek listája alapképzés, mesteri illetve doktori fokozatok szerint:

 

 D D MITTWEI01 University Mittweida Audio-Visual Technique and media production/0211
D D POTSDAM02 Filmuniversitat Babelsberg Cinema and Television/213
E E GIRONA02 Universitat de Girona Audio-Visual Technique and media production/0211
E E GIRONA02 Universitat de Girona Music and Performing Arts/0215
F F LILLE103 Universite de Lille Theatre/Performing Arts/0215
F F NANCY43 Universite de Lorraine arts/021
F F TOULOUS02 Universite Toulouse-Jean Jaures Humanities and arts/02
G G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and Performing Arts/0215
HR HR OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Arts/021
HU HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungaruy Music and Performing Arts/0215
HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211, Music and performing Arts/0215
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215
HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Music and Performing Arts/0215
I I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221
I I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211
I I MILANO16 Universita degli Studi di Milano Bicocca Film and media studies/211
LT LT VILNIUS05 Lithuanian Academy or Music and Theatre Music and Performing Arts
MK MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211
P P LISBOA97 PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215
PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/021
S S VAXJO03 Linnaeus University Audio-Visual Technique and media production/0211
S S VAXJO03 Linnaeus University Arts and humanities/02
S S VAXJO03 Linnaeus University Audio-Visual Technique and media production/0211
E E SEVILLA06 Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla Music and Performing Arts/0215
PL PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production