Categorii echipamente

 

Erasmus

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HALLGATÓKNAK

Erasmus Pályázatok 2021-2022

 

EREDMÉNYHIRDETÉS MOBILITÁSI PÁLYÁZAT 2021-2022

 

A Színház és Film Kar ERASMUS tanulmányi mobilitási pályázatot hirdet a 2021-2022-es tanévre (II. Félév).

A jelentkezési időszak szeptember 29-től október 13-ig tart és pályázataikat az alábbi címre kell beküldeni:  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

*A pályázatra való jelentkezéshez a következő dokumentumok szűkségesek:

 • személyes adatlap; https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202021-2022.pdf

 • nyilatkozat;https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202021-2022.pdf

 • önéletrajz (Curriculum Vitae);

 • motivációs levél (tanulmányi és/vagy kutatási terv); Az önéletrajzban említett kutatási, önkéntes vagy gyakornoki tevékenységeket igazoló dokumentumok;

 • a titkárság által kiállított bizonylat az utolsó lezárt félév tanulmányi átlagát illetően;

 • nyelvvizsga-bizonylat (amennyiben esedékes);

 

Részletesebb információk a Nemzetközi Kapcsolatok Központja weboldalán is találhatók: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php.

A  pályázatok kiértékelése a beküldött jelentkezési dokumentumok alapján, interjú nélkül történik. A kérelem egyetlen PDF-dokumentum elküldéséből áll, amely tartalmazza az összes szükséges beszkennelt dokumentumot*. A tanulmányi viszonnyal kapcsolatos igazolást a carmen.suma@ubbcluj.ro e-mail címre beküldött kérés alapján állítják ki.

Azok a hallgatók, akik még nem rendelkeznek nyelvvizsgával, tanulmányi viszonyuk tisztázásá  jelentkezhetnek, ha ezt a dokumentumot is csatolják.

A mobilitási lehetőségek listája alapképzés, mesteri illetve doktori fokozatok szerint:

Partner intézmények ahol áthallgatói programokra lehet jelentkezni  :

Țară COD ERASMUS. Nume Universitate DOMENIU Nr. locuri BA MA PhD LIMBA
F F LILLE103 Universite de Lille Theatre/Performing Arts/0215 4 X X X FR
F F NANCY43 Universite de Lorraine arts/021 2 X X FR
I I ROMA29 Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” arts/021 2 X X IT

EN

G G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and Performing Arts/0215 2 X X X GR

EN

HR HR  OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Arts/021 2 X X HR

EN

HU HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungaruy Music and Performing Arts/0215 2 X X X HU

EN

HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211, Music and performing Arts/0215 1 X X X HU EN
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02 2 X X X HU EN
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 2 X X X HU

EN

HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Music and Performing Arts/0215 1 X X X HU

EN

I I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 2 X X IT

EN

I I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X IT

EN

MK MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X MK

EN

P P LISBOA97 PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215 1 X X X PT

EN

PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/021 2 X X PL

EN

S S VAXJO03 Linnaeus University Arts and humanities/02, Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X X EN

SW

PL PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production 1 X X PL

EN

 

Partner intézmények ahol gyakornoki programokban lehet résztvenni:

COD Țară COD UNIV. UNIV. SPECIALIZARE Nr. locuri BA MA PhD LIMBA
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 2 X X X HU

EN

I I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 2 X X   IT

EN

P P LISBOA97 PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215 2 X X X PT

EN

S S VAXJO03 Linnaeus University Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X X EN

SW

PL PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production 2 X X   PL

EN

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÓKNAK

Erasmus+ Pályázati Felhívás 2021-2022

 

EREDMÉNYHIRDETÉS MOBILITÁSI PÁLYÁZAT 2021-2022

 

A Színház- és Film Kar az Erasmus+ program keretében pályázatot szervez a főállású tanárok számára a Staff+Teaching Training mobilitásokhoz. A programmal kapcsolatos további információk itt találhatók: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

 

A pályázatokat online kell beküldendők a kari Erasmus+ koordinátor Dr. Bartha Katalin Ágnes adjunktus címére, katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro 2021. október 17, 24:00 óráig. A pályázatok elbirálására 2021. október 18-án kerül sor a Teams platformon.

 

A mobilitási programok résztvevő partnerintézményei :

D MITTWEI01

University Mittweida

Audio-Visual Technique and media production/0211

D POTSDAM02

Filmuniversitat Babelsberg

Cinema and Television/213

E GIRONA02

Universitat de Girona

Audio-Visual Technique and media production/0211

E GIRONA02

Universitat de Girona

Music and Performing Arts/0215

F LILLE03

Universite Sciences Humanies et Sociales Lille 3

Theatre/Performing Arts/0215

F NANCY43

Universite de Lorraine

arts/021

F TOULOUS02

Universite Toulouse-Jean Jaures

Humanities and arts/02

G ATHINE01

National and Kapodistrian University of Athens

Music and Performing Arts/0215

HR  OSIJEK01

J.J. Strossmayer University of Osijek

Arts/021

HU BUDAPES10

Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary

Music and Performing Arts/0215

HU BUDAPES37

University of Theatre and Film Arts

Music and Performing Arts/021

HU BUDAPES37

University of Theatre and Film Arts

Audio-Visual Technique and media production/0211

HU DEBRECE01

University of Debrecen

Arts and humanities/02

HU SZEGED01

University of Szeged

Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215

I MACERAT02

Academia di Belle Arti di Macerata

Visual Fine Arts and design/221

I MILANO03

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Audio-Visual Technique and media production/0211

LT VILNIUS05

Lithuanian Academy or Music and  Theatre

Music and Performing  Arts

MK STIP01

Goce Delcev University of Stip

Audio-Visual Technique and media production/0211

P LISBOA97

PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro

Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215

PL KATOWIC01

University of Silesia in Katowice

Arts/021

PL LODZ01

University of Lodz

0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audi-visual technique and media production

S VAXJO03

Linnaeus University

Audio-Visual Technique and media production/0211

S VAXJO03

Linnaeus University

Arts and humanities/02

S VAXJO03

Linnaeus University

Audio-Visual Technique and media production/0211

E SEVILLA06

Drama School of Seville

Music and performing arts/0215

I ROMA29

Accademia nazionale d’Arte Dramatica ‘Silvio d’Amico’

Arts / 0210

 

A pályázatra való jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

 

– Önéletrajz és publikációs lista

A pályázó jelentkezési lapja

 

Elbirálási kritériumok:

– A jelentkező oktatói és kutatói/alkotói munkásságának nemzetközi jelentősége (az önéletrajz és a publikációs lista alapján); a mobilitás intézményi hatása (staff training esetén)

– Új Erasmus+ megállapodások kezdeményezése

– Az intézmény nemzetközi ismertségét célzó tudományos és adminisztratív tevékenységek jelentősége

Elbíráló bizottság:

 

 

 1. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ adjunktus

 2. Mihai PEDESTRU adjunktus

 3. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba adjunktus

Elena Adriana SON – CCI (Nemzetközi Kapcsolatok Központ)

 

Megjegyzés:

Az elbírálást követően a mobilitáshoz szükséges formanyomtatványok a Nemzetközi Kapcsolatok Központja honlapján találhatók: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

MI AZ ERASMUS +

Mi az Erasmus+ program célja ?

 

 • A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.
 • A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli
  szereplők bevonásával.
 • A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést
  szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
 • A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.


Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

 

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

1. Mobilitás

 • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
 • Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők mobilitása

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között
 • Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
 • Informatikai támogató platformok
 • Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
 • Jövőbeni kezdeményezések
 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése