Graficul și informațiile referitoare la cazări

Graficul cazărilor

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

  • 29 SEPTEMBRIE 2017 – Ziua întâi de cazări – se cazează studenţii din anul I de studiu;
  • 30 SEPTEMBRIE 2017 – Ziua a doua de cazări – se cazează studenţii din anul II şi III;
  • 1 OCTOMBRIE 2017 – Ziua a treia de cazări – se cazează studenţii din anul IV, de la master şi cei din anii I-III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite.
  • Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii.

 

Etapele cazării – Documente întocmite

Cazarea studenţilor în cămine presupune:

a) Prezentarea următoarelor documente:

  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţa fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză;
  • poză ¾.

b) Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeş-Bolyai şi student;

c) Plata taxei de cazare pentru luna respectivă;

d) Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant;

e) Primirea legitimaţiei de cămin;

f) Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.

 

Repartizarea cazărilor

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai