Free SzFE

The Faculty of Theater and Film at Babeș Bolyai University and its teaching staff once again express their support for the protest of the students and teachers of the University of Theater and Film Arts at Budapest against the violation of university autonomy. The Hungarian Theatre Department at Babes Bolyai University was among the first to back this struggle in a statement on June 15.

Now we are also institutionally expressing our solidarity with the students and faculty members defending their university, who do not accept the violation they have suffered and who are ready to protest.

We consider it unacceptable that the quality of a university should be questioned in the absence of any kind of survey or research, and to deprive the leaders of the institution of their fundamental / basic decision-making rights. Given the present context, we believe that the decision to occupy the university and the continued struggle need further support, therefore we assure all the participants involved of the righteousness of their struggle.

We share and support the cause of university autonomy.


A kolozsvári BBTE Színház és Film Kara és oktatóiismételten támogatják a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói tiltakozását az egyetemi autonómia védelmében.

A Magyar Színházi Intézet oktatói az elsők között, egy június 15-i nyilatkozatban álltak ki e küzdelem céljai mellett. Most intézményesen is szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetemüket védő hallgatókkal és oktatókkal, akik nem fogadják el az őket ért jogsértést és készek a tiltakozásra.

Megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy egyetem minőségét mindenféle felmérés vagy kutatás hiányában kérdőjelezzék meg, és alapvető döntési jogokat vonjanak meg az intézmény vezetőitől. Hisszük, hogy ebben a helyzetben az egyetemfoglalás és a küzdelem a legjobb döntés, az egyetemi autonómia ügye a mi ügyünk is, közös ügy.


Facultatea de Teatru și Film al Universității Babeș-Bolyai și colectivul didactic al acesteia își exprimă încă o dată sprijinul pentru protestul studențior și profesorilor din cadrul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică de la Budapesta, Ungaria în contextul pericolului care vizează autonomia universitară. Departamentul Maghiar de Teatru UBB a fost printre primii care a susținut obiectivele acestei lupte  printr-o declarație din 15 iunie.

Acum ne exprimăm și la nivel instituțional solidaritatea cu studenții și cadrele didactice care își apără universitatea, care nu acceptă ca drepturile lor să fie încălcate și sunt gata să protesteze.

Considerăm că este inacceptabil ca autonomia unei universități să fie pusă sub semnul întrebării în absența vreunui sondaj sau anchete profesionale, și să lipsească liderii instituției de drepturi fundamentale de luare a deciziilor. Credem că, în această situație, mișcarea de ocupare este cea mai bună soluție și asigurăm de sprijinul nostru pe toți cei implicați în această luptă . Autonomia universitară este o chestiune care ne privește pe toți.

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai