Film és Média

SZABÁLYZAT

a mesteri képzés megszervezéséhez és lebonyolításához a Színház és Televízió Karon 2015, szeptember

 

Szakterület: Film és Média

Szakirány: Magyar nyelvű képzés

Mesteri: A kisjátékfilm művészete (Magyar nyelven)

Képzési forma: nappali

Tanulmányi idő: 4 félév

 

A szak leírása: a mesteri képzés azon végzős diákoknak szól, akik sikeresen államvizsgáztak film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés) szakon, vagy más szakterületeken.

 

Felvételi: a jelölt egy magyar nyelven lezajló beszélgetésen vesz részt, ahol bemutatja egyéni, korábban magyar nyelven már megszerkesztett és leírt projektjét (játékfilm, kutatás a film vagy média tárgykörben). A beszélgetésen a jelölt általános ismereteit mérik fel az adott területen.

A kutatási projektben meg kell jelölni a kutatás főbb célkitűzéseit, a kiválaszott kutatási téma jelentőségét, az alkalmazott metodológiát, munkatervet. A megközelítési mód alátámasztásának bizonyítania kell, hogy a jelölt képes a tervet megvalósítani.

A leadott projektnek tartalmaznia kell a motiváció leírását, a célközönséget, a szerkezet vázlatát, a szinopszist, és egy olyan fejezetet is, amelyben alátámasztja a terv megvalósíthatóságát.

 

A bejutási sorrend megállapításának a szempontjai:

 • Az államvizsgán megszerzett érdemjegy
 • Az érettségi vizsgán megszerzett érdemjegy

 

A 2015-ben zajló mesterképzős felvételivel kapcsolatos pontosítások:

 

Csak fizetéses helyre pályázhatnak azok a jelöltek, akik:

 • Államilag támogatott helyen már részt vettek egy mesteri képzésen
 • Akik már mesteri szakos hallgatók államilag támogatott helyen, egy másik karon.

 

A tandíjakról:

A 2015 – 2016-os egyetemi tanévben a tandíj éves összege 4500 lej / év.

A tandíj kifizetése négy részletben történik. Azok a fizetéses helyre bejutott jelöltek, akik szeptember 18-ig (a felvételi naptár szerint) nem fizetik ki első részletüket, elveszítik a megszerzett helyet.

 

Bővebb információk:

tel: 0264-405357 / 0264-590066

e-mail: secretariat.ttv@ubbcluj.ro; htpp: /teatrutv/ubbcluj.ro

 

A jelöltek felvételire történő beiratkozása:

 

A beiratkozás együtt jár a következő formalitásokkal:

 • Mindazon információk megadása, amelyeket a jelentkezési ív kijelöl (a különböző átlagok esetében is, amelyek a bejutási sorrend meghatározói), a hiányos jelentkezési íveket nem veszik figyelembe
 • A részvételi és felvételi díjat a kar pénztáránál fizethetik be, vagy postai utalvánnyal a BBTE IBAN számlaszámára: RO35TREZ21620F330500XXX, amit az Államkincstár kolozsvári fiókjánál nyitottak, UBB 4305849 egyéni kóddal, azzal a (kötelezően kitöltendő) megjegyzéssel: Részvételi és/vagy felvételi díj a Színház és Televízió Karra (Taxă de procesare și/sau admitere pentru Facultatea de Teatru și Televiziune);
 • A jelentkezési ív és a felvételi díjak kifizetéséről szóló számlák leadása a Karon, eredeti példányban (a felvételi díjaktól mentesülő jelölteknek kötelező csatolni az ezt igazoló dokumentumot).

 

A beiratkozási iratcsomónak tartalmaznia kell:

 1. ÁLLAMVIZSGA OKLEVÉL vagy IGAZOLÁS és az OKLEVÉL MELLÉKLETÉNEK HITELESÍTETT MÁSOLATA
 2. ÉRETTSÉGI OKLEVÉL
 3. SZÜLETÉSI BIZONYÍTVÁNY fénymásolata és az eredeti, hogy a másolatot a Kar hitelesítse
 4. NYELVI KÉSZSÉGEKET BIZONYÍTÓ IGAZOLÁS, angol nyelv
 5. 3 darab fénykép, ¾ cm
 6. A részvételi díj (taxa de procesare) kifizetését igazoló 30 lejes számla
 7. A beiratkozási díj (taxa de inscriere) kifizetését igazoló 150 lejes számla
 8. Igazoló iratok, csak azoknak, akik a szabályzat értelmében kérvényezik a díjmentességet. A felvételi bizottság hitelesítheti a nyelvi készségeket bizonyító igazolást, a BTTE felvételi szabályzatának 3. számú Melléklete alapján.
 9. Orvosi igazolás (a háziorvos által kibocsátva, egészséges megjegyzéssel)
 10. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY fénymásolata és az eredeti, hogy a másolatot a Kar hitelesítse
 11. Átlátszó műanyag irattartó

 

A jelentkezési ívek a kari felvételi bizottságnál érhetőek el.

 

Beiratkozási időszak:

Szeptember 7 és 11 közötti napokon lehet beiratkozni, 1o és 14 óra között, a Kar székhelyén: M. Kogălniceanu utca, 4. szám, első emelet, 3o-as terem.

 

A felvételi alkalmával fizetendő díjak (A már egyszer befizetett díjak nem téríthetőek vissza!)

 

 1. A komunikációs és szervezési tevékenységért, amely alatt az esetleges előzetes beiratkozás is értendő, 3o lej részvételi díjat kell kifizetni. E díj nem tartozik semmiféle törvényes kivételek, felmentések hatálya alá és nem visszatérítendő. Csak azon jelölt mentesül kifizetésétől, akiknek mindkét szülője elhalálozott, vagy pedig árvaházban nevelkedett, de csak egy azt bizonyító igazolás leadása esetén – ilyen esetben a részvételi díj visszatérítendő, ha a jelölt nem nyer felvételt.
 2. Felvételi díj: 15o LEJ

Mentesülnek kifizetése alól, de csak igazolás leadása esetén, a következő jelölt-csoportok:

 

A BBTE, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az egyetem kávézóinak és éttermeinek alkalmazottai és azok gyermekei, akárcsak az oktatók gyermekei és segédtanerőké is, illetve a nyugdíjasokéi, akik egyetemi vagy középiskolai oktatók voltak.

 

A díjtól való eltekintés egyetlen alakalommal érvényes (egy adott szakon)!!!

 

A beiratkozás utáni kötelező szakaszok:

 

Szeptember 16-án (a felvételi naptár szerint) kifüggesztik a felvételi eredményeket a Kar hirdetőtábláján, valamint az egyetem honlapján http://teatrufilm.ubbcluj.ro

 

A hely visszaigazolása

 

Szeptember 17-én (a felvételi naptár szerint) (10 és 14 óra között) az állami (fizetés nélküli) helyekre bejutott jelölteknek személyesen kell visszaigazolniuk, hogy a helyre igényt tartanak, a fizetéses helyekre bejutottak pedig ugyancsak kötelesek a helyet visszaigazolni, azaz befizetni a tandíj első részletét.

Ellenkező esetben elveszítik a megszerzett fizetéses helyet.

 

Azok a jelöltek, akik szeptember 17-ig nem juttatják el a Karhoz államvizsga oklevelüket vagy a sikeres államvizsgáról szóló igazolást nem foglalhatnak el a fizetés nélküli helyet.