Felvételi – Alapfokú képzés

[tab]

[tab_item title=”Actorie”]Concursul se realizează separat pentru linia ROMÂNĂ şi linia MAGHIARĂ, după acelaşi regulament. Examenul presupune criterii de selecţie pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă:

Etapa I

Linia de studiu: Maghiară

O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coregrafice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs compus din:

 • minimum 10 (zece) poezii dintre care 5 (cinci) alese în mod obligatoriu din lista care urmează, şi restul de minimum cinci (de stiluri şi factură diferite) la alegerea candidatului. Lista poeziilor din care se pot alege cele 5 poezii obligatorii: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor; Petőfi Sándor: Szeptember végén; Arany János: Bor vitéz; Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára; József Attila: Mama; Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat; Salamon Ernő: Egyszerű szerelmes ének; Weöres Sándor: Vásár; Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak;
 • 2 povestiri din care prima obligatorie (Örkény István: Gondolatok a pincében) iar cea de a doua o povestire din literatura maghiară sau universală, la alegerea candidatului;.
 • 2 monoloage din care primul la alegere, iar al doilea obligatoriu, selectat din următoarele liste.

[message_box title=”IMPORTANT” color=”blue”]Textele obligatorii vor putea fi descărcate dintr-un document special creat, de pe site-ul Facultăţii. La admitere va fi luată în considerare interpretarea acelor texte obligatorii, care corespund variantei publicate pe site![/message_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”Monoloage obligatorii” active=”false”]

Personaje masculine

 1. Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Kreón monológja: „Jó férfiak, nagy megrázkódtatás után…”
 2. W. Shakespeare: Szentivánéji álom (ford. Nádasdy Ádám) – Tompor monológja: „Mikor az én végszavam jön, szóljanak és én belépek.” (4. felvonás, 1. szín)
 3. W. Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (ford. Arany János) – Hamlet monológja: „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés…” (3. felvonás, 1. szín)
 4. Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Orgon monológja: „Ahogy megláttam őt – ha úgy állna előtted…” (1. felvonás, 5. jelenet)
 5. Molière: A fösvény (ford. Illyés Gyula) – Harpagon monológja: „Tolvaj! Tolvaj! Gyilkos! Haramia! Törvényt! Igazságot, igazságos ég!” (4. felvonás, 7. jelenet)
 6. A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Trigorin monológja: „Ugyan, mi különlegesen szép van benne?…” (2. felvonás)
 7. E. Albee: Nem félünk a farkastól (ford. Elbert János) – George monológja: „Tizenhat éves koromban, mikor még a gimnáziumba jártam…” (2. felvonás)”
 8. Háy János: A Gézagyerek – Géza monológja: „Megyek lefelé az utcán, papa. Megyek arra lefelé.” (1. rész, 5. jelenet)

Personaje feminine

 1. Szophoklész: Íphigeneia Auliszban (ford. Devecseri Gábor) – Íphigeneia monológja: „Hallgassatok rám, anyám, hitvesedre haragudnod, látom én, hogy hasztalan;…”
 2. Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Antigoné monológja: „Ó sírom, nászszobám, te föld odvába vájt örök tanyám…”
 3. W. Shakespeare: A tél meséje (Téli rege) (ford. Várady Szabolcs) – Hermione monológja: “Mivel többet nem mondhatok, csak azt, hogy tagadom a vádat…”
 4. W. Shakespeare: Romeo és Júlia (ford. Kosztolányi Dezső) – Júlia monológja: „Isten veled. Ó, látlak-e megint?…” (4. felvonás, 3. szín)
 5. Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Dorine monológja: „Meglátja majd, hogy az anyán túltett fia….” (1 felvonás, 2. jelenet)
 6. A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Nyina monológja: „Miért mondta, hogy megcsókolja a lábam nyomát?…” (4. felvonás)
 7. Tennessee Williams: A vágy villamosa (ford. Czímer József)  – Blanche monológja: „Egy fiút. Fiatal fiú volt még, én pedig egész fiatal lány…” (6. kép)
 8. Spiró György: Csirkefej – Nő monológja: „Mért, én is, hazajövök – hozom a munkát, rajzolok, méretezek…” (5. Jelenet)

[/toggle_item][/toggle_box]

De asemenea, candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.
Promovarea în etapa următoare a concursului este condiţionată de obţinerea de către candidat a calificativului „admis”, calificativ comunicat candidatului la încheierea unei serii de examinare.

 

Etapa a II-a

Linia de studiu: Română și Maghiară

Etapa presupune trei probe:

 1. Atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare şi a aptitudinilor muzicale şi ritmice, cu pondere de 50% în media finală. Proba se va da în grup, iar candidaţii trebuie să se prezinte în costum de mişcare.
 2. Un monolog din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei, cu pondere de 40% în media finală. Examinarea este individuală. Repertoriul este comun cu cel de la etapa I eliminatorie.
 3. Media obţinută la examenul de bacalaureat/media obţinută la examenul de licenţă cu pondere de 10 % în media finală (pentru absolvenţii de liceu respectiv pentru licenţiaţi)

Criterii de departajare:

 • Nota de la proba „atelier de improvizaţie”
 • Nota de la proba „monolog”
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 • Nota de la proba „atelier de improvizaţie”
 • Nota de la proba „monolog”
 • Media obţinută la examenul de licenţă.

Testarea se poate realiza individual şi/sau în grup, în funcţie de numărul candidaţilor.

[/tab_item]

[tab_item title=”Teatrologie”]

Linia de studiu: Maghiară

Criteriu de selecţie:

 1. Interviu. Proba I.  Prezentarea şi comentarea unui spectacol de teatru la alegerea candidatului – cu pondere de 30% în media finală. Proba II. Discuţie despre o imagine (pictură, fotografie de spectacol) aleasă de comisia de admitere – cu pondere de 30% în media finală.
 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat – cu pondere de 40% în media finală.

Criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura maghiară.
 2. Calificativul obţinut la proba orală de bacalaureat la Limba străină .

Criterii de selecție pentru licenţiaţi:

 1. Interviu. Proba I.  Prezentarea şi comentarea unui spectacol văzut la alegerea candidatului – cu pondere de 30% în media finală. Proba II. Discuţie despre o imagine (pictură, fotografie de spectacol) aleasă de comisia de admitere– cu pondere de 30% în media finală.
 2. Media obţinută la examenul de licenţă – cu pondere de 40% în media finală.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 1. Media obţinută la examenul de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura maghiară.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:

 • Vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza naţională a olimpiadelor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei, pe parcursul anilor de liceu, la Limba şi literatura maghiară.
 • Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.

[/tab_item]

[tab_item title=”Film, Fotó, Média”]

A felvételivel (dosszié, portofólió, oklevelek, vizsgaidőpontok, stb.) kapcsolatos részletes információkat keressék Az alapfokú képzésre történő felvételi Szabályzata oldalon. 

Magyar nyelvű képzés (két szakirány másodévtől): 

Szakirány:

 • Film- és tévéoperatőr képzés
 • Audiovizuális kommunikáció 

 

Első (kizáró jellegű) szakasz: interjú és a portofólió bemutatása

Az interjú az általános műveltségi szintet és a szakismereteket méri fel. A portofóliót elektronikus formában kell leadni a beiratkozásnál, és a következő típusú anyagok valamelyikét kell tartalmaznia. A vizsga végén a jelölt átmenő vagy elégtelen osztályzatot kap. 

 • Filmes gyakorlat, maximum három perc, digitális hordozón, az alábbi formátumok valamelyikében: DV avi – MPG2 – DV mov.
 • Legalább 5, maximum 10 színes vagy fekete-fehér fénykép, egyetlen, vagy legfeljebb két témakörben (pl: 5 portré és 5 fénykép fákról vagy ablakokról, stb.) Landscape 1280/720 px, felbontás 72px/inch.jpg.
 • Animáció, videomontázs, az alábbi formátumok valamelyikében: DV avi / MPG2 / DV mov. 

 

Második szakasz:

Szóbeli vizsga:

 • egy dokumentumfilm, játékfilm, riport vagy egy tévéreklám részletének elemzéséből áll (a végső jegy 40 százaléka)
 • egy festmény elemzése a tartalmi és formai jegyek szempontjából (a végső jegy 40 százaléka)
 • az értettségin vizsgán vagy az államvizsgán elért osztályzatok átlaga (a végső jegy 20 százaléka) 

A vizsgaeredményeknél a végső eredményt eldöntő kritériumok:

 1. A második szakaszban elért érdemjegy.
 2. Az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból elért érdemjegy.

Filmográfia

[toggle_box]
[toggle_item title=”Magyar filmművészet” active=”false”]

 1. Banánhéjkeringő (rendező: Bacsó Béla, 1986)
 2. Nyócker (rendező: Gauder Áron, 2004)
 3. A részleg (rendező: Gothár Péter, 1995)
 4. Oldás és kötés (rendező: Jancsó Miklós, 1963)
 5. Új Eldorádó (rendező: Kocsis Tibor, 2004)
 6. Pergőtűz (rendező: Sára Sándor, 1982)
 7. Kínai védelem (rendező: Tompa Gábor, 1999)
 8. Eszkimó asszony fázik (rendező: Xantus János, 1983)
 9. Werkmeister harmóniák (rendező: Tarr Béla, 2000)
 10. Csigavár (rendező: Zsigmond Dezső, 2004)

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Egyetemes filmművészet” active=”false”]

 1. Aranypolgár (rendező: Orson Welles, 1941) 
 2. Psycho (rendező: Alfred Hitchcock, 1980)
 3. 8 és ½ (rendező: Federico Fellini, 1963)
 4. Solaris (rendező: Andrej Tarkowskij)
 5. Nagyvárosi fények (rendező: Charlie Chaplin, 1931)
 6. Jeanne D’Arc szenvedései (rendező: Carl Theodor Dreyer, 1928)
 7. Nosferatu, a borzalom szimfóniája (rendező: F. W. Murnau, 1922)
 8. Fight Club (rendező: David Fincher, 1999)
 9. Kóla, puska, sültkrumpli (rendező: Michael Moore, 2002)
 10. Kellemetlen igazság (rendező: Davis Guggenheim, 2006)
 11. Grizzly man (rendező: Werner Herzog, 2005)
 12. Kapitalizmus: szeretem! (rendező: Michael Moore, 2009)

[/toggle_item][/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab]