Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor pentru anul universitar 2020-2021

Cererile de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii sau reluarea studiilor se trimit scanate prin email în perioada 4-9 septembrie 2020 la secretariatul facultăţii. Formularele tipizate se găsesc la sfârşitul prezentului anunţ.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul universitar 2019-2020 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați. Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare.

De asemenea, studenţii care nu îşi achită taxele restante în perioada 1-10 septembrie 2020 vor fi exmatriculaţi.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile (în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o cerere de reluare a studiilor. Pentru anul universitar 2020-2021 taxa de şcolarizare este după cum urmează:

NIVEL LICENȚĂ:

  • Specializarea Artele spectacolului (Actorie) (română şi maghiară): 5000 lei
  • Specializarea Artele spectacolului (Regie) (română): 5000 lei
  • Specializarea Teatrologie (română şi maghiară): 4000 lei
  • Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media (română, maghiară): 6500 lei
  • Specializarea Filmologie (română): 4000 lei

NIVEL MASTER:

  • Specializarea Master Artă teatrală (Actorie și Regie) (română): 6000 lei
  • Specializarea Master Arte Performative și Film (română): 6000 lei
  • Specializarea Master Teatru Contemporan (Actorie și Teatrologie) (maghiară): 5000 lei
  • Specializarea Master Producție de Film Documentar (engleză): 6500 lei
  • Specializarea Master Arte Digitale Interactive (engleză): 6500 lei

4. În cazul prelungirii de şcolaritate:

Studenţii din anul terminal, nivel licenţă, master şi postuniversitar care mai au examene restante (dar au cel puţin 30 de credite pentru anul universitar 2019/2020) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 3 ani nivel licenţă, 2 ani nivel master şi 2 ani nivel postuniversitar).

În cazul nedepunerii prin e-mail a cererii de prelungire de şcolaritate în perioada 4-9 septembrie 2020, studentul este exmatriculat.

5. Cereri

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai