Departamentul Cinematografie și Media oferă cursuri de pregătire pentru admitere la specializările Cinematografie-Fotografie-Media și Filmologie

Workshopuri care pregătesc candidații la specializarea Cinematografie-Fotografie-Media pentru cele două probe de admitere (proba I – eliminatorie / proba II – analiză de imagine). Cel de Fotografie – Analiză de imagine se adresează candidaților care optează pentru prezentarea unui portofoliu de fotografie la prima probă, iar cel de Film – Analiză de imagine candidaților care optează pentru prezentarea unui clip video.

Tematicile de „Exerciții de analiză a unor filme din cinematografia românească/universală” pregătesc și candidații la specializarea Filmologie pentru susținerea colocviului de admitere.

9

Candidații pot alege să participe la un workshop în integralitatea lui sau la oricare dintre ședințe. Costul unei ședințe este de 40 RON. 

Participarea este condiționată de predarea chitanței cadrului didactic.

Taxa poate fi achitată la casieria facultăţii (luni-joi de la 12:30 la 14:00) sau prin mandat poştal, în contul Universităţii “Babes-Bolyai”, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Film. Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 4, Cluj-Napoca.


A felvételire jelentkezők belépést válthatnak a teljes workshopra, vagy pedig külön egyes témakörökre. Egy témakörön való részvétel ára 40 LEJ. A felkészítőre jelentkezőknek már az óra elején át kell adniuk a kifizetési nyugtát a előadó tanárnak. Fizetési lehetőségek: a kar székhelyén lévő kasszánál (hétfő-csütörtök 12:30-14) vagy postai utalványon egyetemünk bankszámlájára: Universitatea Babeș-Bolyai, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849. A megjegyzéshez fel kell tüntetni: Taxă pentru pregătire admitere.

A Színház és Film Kar címe: Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 4, 400084 Cluj-Napoca.

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai