Cursuri de pregătire pentru admitere

Departamentul Cinematografie și Media oferă cursuri de pregătire pentru admitere la specializările Cinematografie-Fotografie-Media și Filmologie.

Workshopuri care pregătesc candidații la specializarea Cinematografie-Fotografie-Media pentru cele două probe de admitere (proba I – eliminatorie / proba II – analiză de imagine). Cel de Fotografie – Analiză de imagine se adresează candidaților care optează pentru prezentarea unui portofoliu de fotografie la prima probă, iar cel de Film – Analiză de imagine candidaților care optează pentru prezentarea unui clip video.

Tematicile de „Exerciții de analiză a unor filme din cinematografia românească/universală” pregătesc și candidații la specializarea Filmologie pentru susținerea colocviului de admitere.

Candidații pot alege să participe la un workshop în integralitatea lui sau la oricare dintre ședințe. Costul unei ședințe este de  40 RON. Participarea este condiționată de predarea chitanței cadrului didactic.

Taxa poate fi achitată la casieria facultăţii (luni-joi de la 12:30 la 14:00) sau prin mandat poştal, în contul Universităţii “Babes-Bolyai”, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 4, Cluj-Napoca.

 

Programul

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai