Corpul profesoral

Decan

Prof. univ. dr. Liviu Malița

 

[tab]
[tab_item title=”Departamentul de Teatru”]

[accordion][acc_item title=”Prof. univ. dr. Liviu Malița“]

Liviu Malita

LIVIU MALIȚA. Istoric și critic literar și teatral, este profesor doctor la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Predă cursuri de teoria dramei, psihanaliză teatrală și de estetica teatrului. A făcut parte din gruparea revistei Echinox și este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”.

Volume publicate: Spațiul teatral. O privire sintetică (2013); Extremele artei (2010); Paradoxuri ale esteticii (2009); Teatrul românesc sub cenzura comunistă (2009); Nicolae Breban.Monografie, antologie comentată, receptare critică (2001); Alt Rebreanu (2000), Eu,scriitorul. Condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie (1997).

Volume coordonate: Viața teatrală în și după comunism (2006);

Volume editate: Ceauşescu, critic literar, ediţie, studiu introductiv şi note de Liviu Maliţa (2007); Cenzura în teatru. Documente. 1948 – 1989 (2006); Ludovica Rebreanu, „Adio până la a doua Venire. Epistolar matern”, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Liviu Maliţa (1998).

Este co-autor la mai multe volume colective și a colaborat la Dicţionarul Scriitorilor Români (coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, 2002). Publică studii în reviste culturale și de specialitate.

A obținut premiul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj pentru Cercetare de excelență (2006, 2008, 2009); Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj, pentru critică şi istorie literară (2007); Premiul „Ion Negoiţescu” pentru critică literară al Fundaţiei Culturale „Apostrof” (1999).[/acc_item]

[acc_item title=”Prof. univ. dr. Miruna Runcan (Daniela Gologan), director de departament”]

Miruna

Miruna Runcan este scriitor și critic de teatru, profesor titular la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universității Babeș Bolyai din 2004. Predă cursurile de Metode de interpretare a textului dramatic și Semiotica și stilistica teatrului (BA), Anatomia receptării (MA) și Teorii ale receptării spectacolului teatral și Semiologia și pragmatica spectacolului (DS). Este director al Școlii Doctorale în Teatru a UBB Cluj din 2009 și al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania şi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru.

A publicat în volum, ca autor unic (selectiv) Introducere în Etica şi legislaţia presei (Grupul editorial All, 1997), A patra putere. Legislaţie şi etică pentru jurnalişti (Editura Dacia, Cluj, 2001), Modelul Teatral Românesc (Unitext, 2001, Premiul pentru cea mai buna carte de teatru al AICT, 2001), Teatralizarea şi Reteatralizarea în Romania. 1920-1960 (Eikon, Cluj, 2003), Pentru o semiotică a spectacolului teatral (Editura Dacia, Cluj, 2005), Fotoliul scepticului spectator (Unitext, 2007), Habarnam în orașul teatrului. Universul spectacolelor lui Alexandru Dabija (Limes, 2010), Actori care ard fără rest (Cheiron/Fundația Camil Petrescu, 2011), Signore misterioso. O anatomie a spectatorului (Unitext, 2011). A colaborat la mai multe volume colective apărute la edituri internaționale, printre care Mazilu, Alina, Wiedent, Medana, Wolf, Irina (eds.), Das Rumänische Theater nach 1989. Berlin: Frank & Timme; Auflage: 2010 și Theatre After the Change ( Maria Mayer-Szilagy, Atilla Szabo, Joanna Krakowska eds.), Budapest: Creativ Media, 2011.

A fondat, alături de C.C. Buricea-Mlinarcic, grupul de cercetare Laboratorul Dramaturgia Cotidianului (2004), grup care a derulat mai multe proiecte de cercetare și creație inter și transdisciplinare, finanțate de AFCN și CNCS.

Co-fondator and editor asociat al revistei ultimaT. Alternative în cultura teatrală, 1998-2000. Redactor şef al Man.In.Fest, Trimestrial de cultură a spectacolului (2003-2011) editat de Asociația ArtReSearch. Inițiator și membru în colectrivul editorial al STUDIA DRAMATICA (2006-prezent). Inițiator și coordonator al colecției de Studii de teatru și film, editată de Centrul de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur” (2006-prezent).

A fost nominalizată la Premiul pentru cel mai bun critic de teatru, Gala UNITER 2003 si 2007 și, în 2011, pentru realizarea Programului Dramaturgia Cotidianului, la Premiul LPTW (League of Professional Theatre Women, New York) Gilder/Coigney International.[/acc_item]

[acc_item title=”Prof. dr. Mihai Măniuţiu”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Prof. asoc. Ionel Mircea Vartic”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Prof. dr. Laura Pavel-Teutişan”]

foto pavelLaura Pavel-Teutişan – este eseist, critic literar şi teatral, conferențiar universitar dr. la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Televiziune,  Universitatea „Babeș-Bolyai”, unde predă Istoria teatrului universal, Antropologie teatrală (la nivel licenţă), şi Artele spectacolului şi studiile culturale (Rescrierea canonului shakespearian în teatru şi film) şi Teoria performance-ului/Performance Theory (la nivel masterat), precum şi Metodologia cercetării teatrale (în cadrul Şcolii doctorale în teatru). A făcut parte din gruparea revistei „Echinox”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru în comitetul editorial al revistei „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, seria Dramatica, membru al Centrului de Cercetări Literare şi Enciclopedice şi al Centrului de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media „Vlad Mugur”.

Volume publicate: Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban (1997, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2004); Ionesco. Anti-lumea unui sceptic (2002); Ficțiune și teatralitate (2003); Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative (2007); Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press (2011); Teatru și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, ediţie bilingvă (2012). Este coautor al mai multor volume colective: Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I-IV (1998-2003, ediţie definitivă 2007); Spiritul critic la Cercul Literar de la Sibiu (2009); Poetica dell’immaginario. Imago, vol. 2, a cura di Gisèle Vanhese (2010); Multiculturalismo e multilinguismo. Multiculturalisme et multilinguisme, a cura di Gisèle Vanhese (2011); Dicţionarul cronologic al romanului românesc (2011).

A obţinut Premiul pentru debut editorial (secţiunea eseu) la Salonul Naţional de Carte (1997); Premiul „Henri Jacquier” al Centrului Cultural Francez din Cluj (2002); Premiul pentru cercetare de excelenţă al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (2003); Premiul Cartea anului, la secţiunea Critică şi istorie literară, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj (2007); Premiul pentru cercetare ştiinţifică de excelenţă acordat de Universitatea „Babeş-Bolyai” (2011). Ȋn 2014, îi apare în Italia, la prestigioasa editură Aracne Editrice, volumul de autor Ionesco. L’Anti-mondo di uno scettico, traducere în limba italiană de Maria Luisa Lombardo.[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Anca Măniuţiu”]

Anca_portret

Anca Măniuţiu este eseist, critic de teatru și traducător, conferenţiar universitar şi prodecan al Facultății de Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Predă cursurile de Poetici regizorale, Spectacologie contemporană (nivel licență) şi Imaginea în teatru și film (nivel master).

Este membră a mai multor asociații profesionale prestigioase și a mai multor grupuri de cercetare: Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru, Centrul de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”, Grupul de Cercetare ITIA (Istoria Teatrului, Iconografie și Antropologie Teatrală) de la Facultatea de Teatru și Televiziune, Centre d’Etudes des Lettres Belges de Langue Française al UBB Cluj.

Este membră în colectivul editorial al revistei STUDIA DRAMATICA, încă de la înființarea acesteia, în 2006, și a coordonat două numere cu participare internațională. În 2006, a fost profesor invitat la Institut d’Etudes Théâtrales, Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, unde a predat un curs la nivel master. În 2008, a cîştigat o bursă post-doctorală Senior Fulbright de predare-cercetare la University of South Carolina, Columbia, S.U.A. Din 2011, predă ca profesor invitat și la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității București. 

Ca autor unic, a publicat patru cărți la editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj: o trilogie critică dedicată teatrului dramaturgului belgian Michel de Ghelderode (Carnavalul şi ciuma. Poetici teatrale în oglindă, 2003 – studiu comparativ al dramaturgiei lui Michel de Ghelderode şi al poeticii lui Antonin Artaud –, Michel de Ghelderode în căutarea unui teatru teatral, 2004, analiză a teatrului ghelderodian din perspectiva afinităţilor sale cu esteticile avangardelor istorice şi cu practicile scenice novatoare din anii 20 şi 30 ai secolului trecut şi Spectacolul morţii în teatrul lui Michel de Ghelderode, 2007). În 2012, publică volumul Avangardă și carnavalesc.

Ca traducător, a publicat douăsprezece volume ale căror autori sunt printre alţii, Adolfo Bioy Casares, Samuel Beckett, Emmanuel Lévinas, Georges Banu, Michel de Ghelderode, Peter Brook, Lorand Gaspar, Robert Cohen şi Olivier Apert. A semnat traducerea mai multor texte pentru scenă şi a publicat în diverse reviste de cultură din ţară eseuri critice despre Michel de Ghelderode, Jean Giraudoux, Eugène Ionesco, Antonin Artaud, Samuel Beckett, Meyerhold, Gombrowicz, Kantor ș.a.m.d.

În 2003, a primit Premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Cluj, pentru volumul Carnavalul și Ciuma, iar pentru traducerea şi ediţia critică a volumului Samuel Beckett, Teatru (Bucureşti, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”/Editura Cheiron, 2007), a primit, în 2008, Premiul Cartea anului: Teatru, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj. 

A obținut în două rînduri Premiul Universităţii „Babeş-Bolyai”: pentru Excelenţă în activitatea didactică (2007) și pentru Reprezentativitate (2009).[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Mihai Constantin (Ranin)”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Bacs Miklos”]

Miklos_portretMiklós Bács este actor al Teatrului Maghiar de Stat şi conferenţiar universitar doctor abilitat la Facultatea de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj. Absolvent al Institutului de Teatru „Szentgyörgyi István”, promoţia 1988 (clasa profesorului Lohinszky Lóránd artist emerit), cariera sa cuprinde peste 60 de roluri în teatru, film, televiziune şi radio, peste 20 de spectacole regizate şi peste 80 de participări la festivaluri de teatru naţionale şi internaţionale. A colaborat cu regizorii: Tompa Gábor, Silviu Purcărete, Vlad Mugur, Mihai Măniuţiu, Eli Malka, Bocsárdi László, David Zinder, Tony Gatliff etc.

Ca pedagog, este unul dintre membrii corpului profesoral fondator al şcolii de teatru clujene (1991) şi a secţiei maghiare (1992), coordonatorul a cinci generaţii de absolvenţi ai secţiei române şi iniţiatorul în 2004 al festivalului studenţesc Galactoria. A organizat şi condus numeroase ateliere (invitaţi: prof. Robert Cohen, prof. Eli Simon, prof. David Kipper, prof. David Zinder, prof. Katya Kamotskaia, prof. Judith Peavy, Uray Péter, Rainer Dobering, etc.) şi a fost invitat să susţină cursuri de măiestrie la diferite universităţi, dintre care amintim: Universitatea de Cinematografie Gerasimov (VGIK), Moscova 2008; Şcoala Naţională Poloneză de Film, Televiziune şi Teatru Leon Schiller (PWSFTviT), Lodz 2009; Universitatea de Arte Tg Mureş 2010, 2011, 2012; etc. La rândul său a participat la cursurile/atelier conduse de Yoshi Oida, Anatoli Vasiliev, David Zinder, Marcia Carp, David Esrig, Robert Cohen şi Eugenio Barba.

A publicat numeroase articole şi studii în reviste de specialitate cum ar fi Színház din Budapesta, Symbolon din Tg Mures, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Dramatica din Cluj, etc fiind autorul cărţilor Mască şi Rol 2007, Marele Mascat 2007, Propedeutica limbajului nonverbal în arta actorului 2012.

Pe lângă premiile colective primite pentru spectacolele la care a contribuit (ATM, Uniter, MOT, Ex Ponto, etc.) a fost distins şi cu premiile Bánffy 2003, FestCo pentru cel mai bun actor in rol principal 2007, Premiul Reprezentativităţii UBB 2008, Premiul Excellentia UBB 2013.

Este membru al Consiliului Artistic al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, membru al senatului Uniter, şi membru International University Theatre Association – IUTA.[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Diana Cozma”]

Diana-CozmaDiana Cozma (n. 5 decembrie1962, Cluj): actriță, membră a Uniunii Scriitorilor din România, conf. dr. la Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj; dublu licențiată a Universității Babeș-Bolyai, în Filologie, 1988, și Artă teatrală, 1995; doctor în Filologie, 2005;

Cărți: Dramaturgul-practician, 2005, Experimentul homo felix – un studiu shakespearian, 2005, Teatrul înlănțuit. Eseu despre teatrul lui Jerzy Grotowski, 2007 la Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj;

Traduceri: Yasmine Beverly Rana, Cinci piese de teatru, 2008; Eugenio Barba, Pământ de cenușă și diamant, Ed. Ideea europeană, Bucureşti, 2010; Eugenio Barba, Casa în flăcări – despre regie și dramaturgie, Ed. Nemira, 2012; volume colective: Meridian Blaga, 2008, 2009, Cele patru dimensiuni ale feminităţii româneşti, ed. Neverland, Bucureşti, 2010; prezentă în antologii şi dicţionare româneşti; autoare de manuale pentru uzul studenţilor; articole, eseuri în revista Contemporanul – Ideea europeană; Premiul pentru debut – eseu al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj, 2006: Dramaturgul-practician, Ed. Casa Cărții de Știință, 2005; Premiul Teodor Boșca pentru Traduceri al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj, 2013: Eugenio Barba, Casa în flăcări – despre regie și dramaturgie, ed. Nemira, colecţia Yorick, Bucureşti, 2012; participări la stagii internaționale în Elveția, 1992, 1994, Olanda, 1992, Germania, 1993, Grecia, 2007, Danemarca, 2009, Polonia, 2010; conducător al workshopurilor Versatility and Metamorphosis, Chicago, SUA, 2006, Plasticity, Lexington, Virginia, SUA, 2009; organizator Zilele Odin – pentru o cultură a schimbării, Cluj, 2012; peste 30 de roluri în spectacole jucate în română, engleză şi germană; prezentă în festivaluri naționale și internaționale de teatru.[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Miriam Cuibus”]

Miriam CuibusMiriam Cuibus (n.16 decembrie 1955, Cluj) este absolventă a Liceului de Coregrafie Cluj, (1974) şi licenţiată în specializarea arta actorului a Universităţii de Arte Târgu-Mureş, (1980). Actriţă la Teatrul Naţional Timişoara (1980-1984), iar din 1984 până în prezent, este actriţă la Teatrul Naţional Lucian Blaga din Cluj. Este conferenţiar doctor la Facultatea de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Este membru fondator al şcolii de teatru clujene, conducând în prezent a şasea promoţie de studenţi actori.

A publicat studii de specialitate în Apostrof, Studia Dramatica, Symbolon. Cărţi publicate: Dagherotip cu Emma la fereastră. (Bovarismul. Jocurile ficţiunii bovarice), Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011 şi Efectul de culise. (Teatralitatea ambiguităţii şi ambiguitatea teatralităţii), Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. Creaţia sa actoricească cuprinde peste 60 de roluri în teatru, film şi teatru radiofonic, iar, în cadrul programelor universitare, a regizat peste 20 de spectacole. A colaborat cu regizorii Vlad Mugur, Mihai Măniuţiu, Andrei Şerban, Tompa Gabor, Mona Marian, Aureliu Manea, Mircea Veroiu.

Cel mai drag premiu obţinut: Marele Premiu la la Gala Tânărului Actor, Costineşti, 1983, cu recitalul Corabia lui Sebastian de A.E. Baconsky. Participă la numeroase ateliere de creaţie cu personalităţi marcante în domeniul teatral (Eugenio Barba, Simon McBurney, David Esrig, Andrei Şerban, Cătălina Buzoianu, Robert Cohen, Tage Larsen, Izumi Ashizava, Bronwyn Tweddle), precum şi la numeroase festivaluri şi turnee naţionale şi internaţionale (Austria, Iugoslavia, Ungaria, Italia, Franţa, Macedonia, Egipt, Tunisia, Finlanda, Suedia, SUA, Anglia, Germania).[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Ştefana Pop- Curşeu”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Anca Haţiegan”]

anca1Anca Hațiegan este lector universitar la Facultatea de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, începând din octombrie 2012. Predă cursurile de Istoria teatrului universal şi românesc (Modul Teatrul românesc), Limbă şi stil în mass-media, Civilizaţia spectacolului şi Metode de interpretare în artele spectacolului.

Este autoarea volumului eseistic Cărţile omului dublu. Teatralitate şi roman în regimul comunist, Cluj, Editura Limes, 2010 (premiul „Marian Papahagi” pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, pe 2010). A semnat, de asemenea, contribuţii la următoarele volume colective: Analele Sighet 10, vol. X, Bucureşti, Fundaţia “Academia Civică”, Biblioteca Sighet, 2003; Dictionnaire des relations franco-roumaines. Culture et francophonie, coord. Maria Vodă Căpuşan, Marina Mureşanu-Ionescu, Liviu Maliţa, Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2003; Dicţionar Echinox A-Z. Perspectivă analitică, coord. Horea Poenar, Bucureşti, Cluj, Editura Tritonic, 2004; Ruxandra Cesereanu & Co, România înghesuită. Cutii de chibrituri, borcane, conserve (ipostaze ale ghetoizării în comunism şi postcomunism), Cluj, Editura Limes, 2006; Viaţa teatrală în şi după comunism, coord. Liviu Maliţa, Cluj, Editura EFES, 2006; T(z)ara noastră. Stereotipii şi prejudecăţi, coord. Ruxandra Cesereanu, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2007; Anunţuri mortuare în Re major, volum colectiv de proză scurtă semnat Claun Grup, Cluj, Editura Limes, 2008, Cărţile supravieţuitoare, coord. Virgil Podoabă, Braşov, Editura Aula, 2008; Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum (Teatrul românesc după 1989. Relaţiile sale cu spaţiul de expresie germană), coord. Alina Mazilu, Medana Weident, Irina Wolf, Berlin, Editura Frank & Timme, 2010.

A colaborat de-a lungul timpului la revistele Steaua, Echinox, Caietele Echinox, Studii literare, Studia dramatica, Thalia, Memoria, România liberă, Piaţa literară, Vatra, Drama, Apostrof, Observator Cultural, Revista 22, Tribuna, Teatrul Azi (cu recenzii, cronici de teatru şi film, cronică literară, proză scurtă, studii, eseuri, alte articole).

A prefaţat volumul Teatru de Dumitru Popovici, Cluj, Editura Arpeggione, 2002.

A dramatizat romanul Întâlnirea de Gabriela Adameşteanu, în colaborare cu autoarea. Un spectacol-lectură cu această piesă, în regia Cătălinei Buzoianu, a avut loc la Teatrul Odeon din Bucureşti în 16 mai 2006, fiind urmat de o montare la Teatrul Naţional Radiofonic, în aprilie 2007 (spectacol nominalizat la premiile UNITER în 2008). O altă dramatizare, după romanul Copilul lui Noe de Eric-Emmanuel Schmitt, se află în proiect la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Raluca Sas-Marinescu”]

RalucaSasMarinescuRALUCA SAS-MARINESCU este dramaturg, autor de piese de teatru, doctor în Teatru şi Artele Spectacolului şi lector titular la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş Bolyai din 2008. Predă cursurile de Prelucrarea textului de spectacol, Dramaturgie Scanaristică şi Secretariat literar (BA), Scriitură Creativă în Artele Performative şi Structuri Narative în Dramaturgia contemporană (MA). Este membru în echipa de cercetare a Centrului de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media „Vlad Mugur”. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Şi-a suţinut doctoratul în anul 2012 cu teza Teatralitatea cotidianului ca element esenţial în scriitura dramaturgică contemporană.

A lucrat ca secretar literar şi dramaturg într-o serie de teatre: Teatrul de Nord Satu Mare, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu, Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu, semnând dramaturgia unor texte precum: Visul unei nopţi de vară (adaptare), I hired a contract killer (adaptare), La ţigănci (adaptare), Fontana di Trevi (traducere şi adaptare), Promisiunea unei vieţi frumoase (din cauza lui Cehov) – (text original scris împreună cu Botos Balint), etc.

Face parte, din grupul de cercetare Laboratorul Dramaturgia Cotidianului (2008), grup care a derulat mai multe proiecte de cercetare şi creaţie inter şi transdisciplinare, finanţate de AFCN şi CNCS.

Editor al revistei Man.In.Fest, Trimestrial de cultură a spectacolului (2008-2011) editat de Asociaţia ArtReSearch. Secretar general de redacţie (2009-2011) al revistei STUDIA DRAMATICA. Iniţiator, alături de C.C. Buricea-Mlinarcic şi coordonator al colecţiei de Studii de teatru şi film – colecţiile de Piese de Teatru, editată de Centrul de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media „Vlad Mugur” (2006-prezent). Conduce workshopurile de scriitură creativă în teatru în cadrul Taberei anuale de Dramaturgia Cotidianului (2008-prezent)

Specialist invitat pentru susţinerea workshopurilor de PR şi promovare în cadrul proiectului Practica Teatrală în Regiunile de Centru şi Nord Vest, finanţat de Uniunea Europeană şi organizat de Teatru 74 din Târgu Mureş.[/acc_item]

[acc_item title=”Lector Ionuţ Caras”]

Ionut CarasIonuț Caras a absolvit Facultatea de Teatru din Cluj în 2004, la clasa profesorului și mentorului Miklós Bács. A jucat în peste 40 de spectacole în cei 10 ani de când este actor al Naționalului clujean și a colaborat deja cu cei mai mari regizori din România: Andrei Șerban, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Mihai Măniuțiu,  Gábor Tompa sau  Radu Afrim. De-a lungul timpului a colaborat la diverse proiecte (spectacole de teatru, workshop-uri) cu mai multe organizații și instituții importante de cultură din țară și din străinătate: Institutul Cultural Român de la New York, Teatrul Odeon din București, Teatrul Național “Mihai Eminescu” din Timișoara, Opera Română din Cluj, Teatrul Era și Fundația Pontedera Teatro din Italia, University of Hull, Scarborough, UK, ș.a.

A jucat în 2 filme de lung metraj (Portertul luptătorului la tinerețe, regia Constantin Popescu și Cristian, regia Tudor Giurgiu) și în mai multe scurtmetraje, unele din ele premiate la festivaluri internaționale de profil.

Ionuț Caras a fost nominalizat la premiile Uniunii Teatrale din România (aprilie 2010) pentru categoria Cel Mai Bun Actor în Rol Principal pentru rolul Gurevici din spectacolul Noaptea Walpurgiei sau Pașii Comandorului de Venedikt Erofeev și a câștigat, pentru același rol, Premiul pentru Cel Mai Bun Actor la Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la Brașov, ediția a XXI- a, 2009. Premiul a fost acordat ex aequo, celălalt premiat fiind actorul Marcel Iureș. În 2005,  la Gala Tânărului Actor  HOP de la Mangalia a câștigat Premiul pentru excelență în artă “Timică” oferit de asociația MasterClass iar Teatrul Național din Cluj îl recompensează, în 2007 cu Premiul Euphorion pentru tineri creatori, pentru creațiile artistice din stagiunile 2005/2006 și 2006/2007. Cluburile Lions și Rotary din Cluj îi oferă Premiul de excelență în semn de recunoaștere a meritelor deosebite din domeniul artistic.

Ionuț Caras a jucat în peste 30 de festivaluri naționale și internaționale de teatru, a susținut master class-uri la University of Hull, UK și la Théatre de Globule, Lyon, Franța și a participat la ateliere de specialitate conduse de: Vava Ștefănescu, Florin Fieroiu, Radu Penciulescu, Andrei Șerban, Valentina de Piante, Eli Simon, Nicky Woltz, ETXEA Company, Cătălina Buzoianu, ș.a.

Ionuț Caras este actor la Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca și lector univ. drd. la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj.[/acc_item]

[acc_item title=”Lector Irina Wintze”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lector Sinko Ferencz”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lector Cătălin Codreanu”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Oana Pocan”]

Oana PocanA absolvit în 1999 cursurile secției Actorie, clasa Cristina Pardanschi și Cornel Răileanu, din cadrul Facultății de Litere, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a obținut diploma de Master în Artă Teatrală și Spectacologie la aceeași instituție.

A profesat ca actriță în teatrele din Brașov, Baia Mare, Turda și Cluj-Napoca și a participat la numeroase workshop-uri de formare profesională (teatrală și pedagogică) în țară și străinătate: Institutul Grotowski (Polonia), ISTA- Școala Internațională de Antropologire Teatrală (Danemarca), Dah Teatar – Laborator de cercetări teatrale (Serbia) etc.

În prezent este asistent universitar la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca și îsi pregăteste doctoratul, fiind interesată de tehnicile de dezvoltare ale expresivității și plasticii corporale pentru actori, precum și de aplicarea și utilizarea instrumentelor, a tehnicilor și metodelor de antrenament specifice actorului, în sfera socială.[/acc_item]

[acc_item title=”Lector Filip Odangiu”]

Filip OdangiuNăscut în 1976, la Timişoara, Filip Odangiu este unul dintre promotorii unei noi abordări în propedeutica artei actorului, bazată pe explorarea imaginației și a mecanismelor metacognitive. Și-a făcut studiile universitare la Timișoara (pictură) și Cluj (actorie), unde și-a luat și doctoratul în Teatru, cu teza Strategii metacognitive în antrenamentul actorului, în anul 2013. A obținut masterul, în Filosofia culturii si artele spectacolului, la Facultatea de Teatru si Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, unde, din anul 2003, predă cursuri de actorie. Activitatea sa cuprinde, pe lângă cea didactică, mai multe direcţii: actoria și regia de teatru, scenografia, teatrul de animație, storytelling-ul, artele plastice, publicistica.[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Camelia Curuţiu”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Anca Similar”]

Anca Similar theatre photoAnca Similar este asistent universitar drd. la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Televiziune Cluj Napoca și actriță la Teatrul de Nord Satu Mare. Este licențiată în Artele spectacolului și a urmat cursurile specializării Teatrologie în cadrul Facultății de Litere de la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca. Deține titlul de Master, obținut la Universitatea din Lugano, Elveția.

A participat la cursuri de pregătire în arta actorului, vorbire, voce și mișcare scenică în Olanda, Bulgaria, Ungaria, Austria, Italia, Grecia, Franța, Belgia, Cehia, Germania și Marea Britanie. A efectuat un plasament nivel doctorat la Paris și a câștigat o bursă doctorală la Universitatea din Antwerp, a urmat cursuri de pregătire doctorală și în domeniul sociologie.

Pe scenă a interpretat mai mult de 40 de roluri la Teatrul de Nord Satu Mare, Teatrul de Stat Oradea și la Teatrul Național Cluj Napoca.

Activitatea sa artistică cuprinde și peste 200 de colaborări pentru dubbing, voice over, lipsync și dublaj, atât ca actor cât și ca regizor artistic (Paramount Pictures, BBC, Sony Pictures, Cartoon Network, Jettix, TV Paprika, TVVP). Colaborează activ cu posturi de radio (CityRadio, Radio Unu, Radio Transilvania, ProFM, RadioMaster)

A condus numeroase ateliere/workshop-uri, printre care: Atena, Budapesta, Universitatea din Strasbourg, Universitatea Nancy, Germania, Pace University New York…

Este specializată în VMI (Voice Movement Integration) a studiat metoda Linklater pentru voce și text, metoda Fitzmaurice (intr.) este antrenată în Body Art și Tai chi qiquong,

Este membră a VASTA și UNITER. Este vicepreședinte a Clubului Asociației APD Satu Mare și consilier cultural al Asociației Cultact, a activat ca și manager cultural pentru diverse fundații și asociații culturale, a fost consilier (internship) pentru cultură și instituții culturale publice.[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Luminiţa Milea”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asistent Cristian Grosu”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asistent Mara Opriș”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asistent Raluca Lupan”]

Raluca_portret

Raluca Lupan a absolvit Facultatea de Teatru şi Televiziune din Cluj, secţia actorie (clasa prof.dr. Miriam Cuibus, asistenţi Filip Odangiu şi Cristian Grosu).

Specializată în timpul facultăţii pe roluri de comedie cu accente groteşti, contre-emploi şi travestiuri, Raluca Lupan îşi susţine teza de licenţă cu personajul Gutuie din Visul unei nopţi de vară (2008-2009, producţia absolvenţilor promoţiei 2009).

Raluca Lupan şi-a susţinut spectacolul de disertaţie 4:48 Psihoză, un one woman show, după Sarah Kane (spectacol realizat în colaborare cu Alexandra Felseghi) în cadrul Festivalului Studențesc Galactoria, iunie 2011.

După absolvire realizează împreună cu Alexandra Felseghi și Diana Buluga spectacolul de teatru dans, This is my body.Come into my mind (data premierei: 13 mai, studioul Fabricii de Pensule, Cluj Napoca).

Raluca Lupan a fost coordonator de ateliere în cadrul proiectului „Artă pentru Viață”, campanie care s-a desfăşurat în parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca.

Cel mai recent rol realizat de Raluca Lupan este rolul lui Lilith în spectacolul de teatru alternativ „Un toast cu Diavolul”, după o idee de M.J. Weeks, regizat de Cristian Pascariu.

A participat la festivaluri de teatru naţionale şi internaţionale: International Theatre Festival „Faces without masks”-Skopje, Macedonia(12-16 aprilie 2013) International Theatre Festival of Kerala, India (15-23 ianuarie 2013), Festivalul de Teatru pentru Tineri „Orfeu” (14-15 iulie 2012), Gala Traficantului de Cultură (Oradea, septembrie 2011), Festivalul Internaţional de Teatru TEST9! (Zagreb 2009), Festivalul Internaţional de Teatru pentru Studenţi SPOT (Carei, 2009), Festivalul Studențesc Galactoria (Cluj-Napoca, 2009, 2011), Festivalul Intenaţional de Teatru StudFest (Timişoara, 2008).

În prezent, Raluca Lupan este doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca şi asistent universitar al Facultăţii de Teatru şi Televiziune.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Radu Nica”]

RaduRadu-Alexandru Nica (n. 1979) este regizor și istoric de teatru. A absolvit secția de regie a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, după ce a studiat teatrologia la Ludwig-Maximiliams-Universität din München şi regia la Bayerische Theaterakademie „August Everding”. Este doctor în teatru al Universităţii de Arte din Târgu-Mureş. În prezent lucrează ca director artistic la Teatrul German de Stat din Timișoara şi ca lector la Facultatea de Teatru şi Televiziune din Cluj-Napoca.

A montat pe scena Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu numeroase spectacole, printre care Am angajat un ucigaş profesionist (Aki Kaurismäki), Nora (Henrik Ibsen), Vremea dragostei, vremea morţii (Fritz Kater), Balul (după o idee a Theatre du Compagnol), Hamlet (W. Shakespeare) și Breaking the waves după Lars von Trier (nominalizat de UNITER la categoria Cel mai Bun Spectacol, în 2010). A colaborat ca regizor invitat cu teatre de prim rang din România, precum Teatrul Odeon din Bucureşti sau Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. Totodată, spectacolele sale au fost jucate pe scenele din Chicago, Liverpool, München, Gdansk, Essen, Heidelberg, Ulm ş.a. 

A obţinut numeroase premii şi distincţii, printre care Premiul pentru Debut al UNITER (în 2005, pentru Nora) şi o nominalizare la premiul UNITER pentru regia spectacolului Mountainbikerii de Volker Schmidt, montat la Teatrul German de Stat din Timişoara (în 2012).[/acc_item]

[acc_item title=”Lector Gelu Badea”]

Gelu BadeaRegizor de teatru, născut la Cluj Napoca în 1967, GELU BADEA a fost student al profesoarei Mona Chirilă. Diplomat al Universității Babeș-Bolyai în promoția 1998, el și-a însoțit Lucrarea de licență „Absurdum est credere” cu spectacolul „Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett, realizat la Teatrul Național Cluj și obține bursa de performanță a universității.

A lucrat mai mult de șaizeci de spectacole pe scenele profesioniste din România în teatrele din Cluj Napoca, Petroșani, Târgu Mureș, Satu Mare, Baia Mare, Botoșani, Turda, Sfântu Gheorghe, Râmnicu Vâlcea, Deva, Bacău și la Compania de teatru a Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” din Aiud. Montează titluri din dramaturgia românească și străină, clasică și contemporană, de la Caragiale la Radu Macrinici și de la Shakespeare la Cehov. Spectacolele sale s-au jucat la festivaluri din țară, dar și din străinătate: Italia, Moldova, Germania, Ungaria, Bulgaria și Turcia.

A obținut mai multe premii pentru regia, scenografia sau interpretarea actorilor în spectacolele realizate. În anul 2000 este nominalizat la Gala UNITER pentru regia spectacolului „Lazaret” de la Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, categoria debut.

În anul 2012 a obținut titlul de doctor la Universitatea „Babeș-Bolyai” cu o teză despre metoda de antrenament a actorului a regizorului și profesorului Radu Penciulescu. O parte din această teză se regăsește în volumul „Prințul minor” publicat la Editura Eikon în 2013.

A coordonat până în acest moment cinci generații de regizori. Printre absolvenții săi se numără: Marius Costache, Andrei Măjeri, Vlad Popescu, Mara Roșu și Cosmin Matei.

La Facultatea de Teatru și Televiziune, predă cursuri de „Fundamente ale regiei de teatru”, „Dramatizare”, „Teatru codificat”, „Teatru realist-psihologic”, „Teatru contemporan”, „Elemente de mizanscenă”, „Colaborare regizor-actor” la nivel licență și „Producție de studio” la nivel masterat. Este șeful specializării regie din 2011.[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Cristian Rusu”]

Cristian RusuCristian Rusu (1972) este scenograf şi artist vizual. Este asistent universitar și doctorand la Facultatea de Teatru şi Televiziune din Universitatea Babeş – Bolyai Cluj. A absolvit Universitatea de Artã şi Design Cluj în 1996. Din 2003 este scenograf al Teatrului Naţional Cluj.

Ca scenograf este autor sau coautor a peste 40 de spectacole, colaborând cu regizori de marcă precum Mihai Măniuțiu, Alexandru Dabija, Ada Lupu, Claudiu Goga. A montat pe mai multe scene importante din țară: Teatrul Maghiar Cluj, Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu, Teatrul Național Craiova, Teatrul Național Târgu Mureș, Teatrul Regina Maria Oradea, Teatrul Tamási Áron Sfântu Gheorghe. Este coautor a mai multor spectacole premiate UNITER ale regizorului Mihai Măniuțiu: Exact în acelaşi timp de G. Naum, Teatrul Naţional Cluj (Premiul UNITER 2003 pentru regie), Experimentul Iov, Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu (Premiul UNITER 2004 pentru regie), Tragica istorie a doctorului Faust de C. Marlowe la Teatrul Maghiar de Stat, Cluj (Premiul UNITER 2004 pentru regie). A primit Premiul pentru scenografie pentru spectacolul Tragica istorie a doctorului Faust în Festivalul Internaţional de Teatru, Kisvárda, Ungaria, 2003. Spectacolele la care semnează scenografia au fost prezentate în cele mai importante festivaluri de teatru din România (București, Sibiu, Timișoara, Arad, Cluj) dar și în festivaluri internaționale, printre care cele din Seul, Florența, Lisabona, Tel Aviv, Bogota. De asemenea, a conceput scenografii pentru spectacole de teatru-dans, teatru de păpuși/animație și de operă.

Ca artist vizual expune în galerii şi spaţii de artă contemporană din Europa și SUA. A susținut conferințe publice interdisciplinare pe teme de artă contemporană în România și Austria, precum și la Universitatea din Innsbruck, Austria (Facultatea de Arhitectură) și Universitatea Tehnică Cluj (Facultatea de Arhitectură).

A organizat workshop-uri şi proiecte educaţionale prin teatru, arte vizuale și arhitectură în România, Ungaria şi Germania.[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Răzvan Mureşan”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Radu Teampău”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Varga Viorica”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. dr. Mihai Pedestru”]

mihai_pedestru

A obţinut diploma de licenţă în jurnalism în anul 2006, cu o lucrare despre eficienţa pragmatică a discursului de presă scrisă, completându-şi studiile cu un masterat în Teatru, Film şi Multimedia, finalizat cu o disertaţie pe tema specificităţilor auto-naraţiunii în New Media.

În 2012 a obţinut titlul de doctor în teatru la Universitatea Babeş-Bolyai cu o teză despre influenţa digitalizării asupra publicurilor tinere de teatru.

Începând cu anul 2009 face parte din echipa programului complex de cercetare și creație „Dramaturgia Cotidianului”, program care a câștigat, în decursul timpului, trei granturi de finanțare din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice. 

De asemenea, a activat ca redactor cultural la România Liberă, apoi redactor șef adjunct al trimestrialului de cultura spectacolului Man.In.Fest.

În cadrul Facultății de Teatru și Televiziune predă cursuri practice și seminarii de „Cronică și analiză de spectacol”, „Genuri jurnalistice”, „Teoria și practica mass-media”, „Semiotica și stilistica teatrului”.

Cercetează și scrie despre publicurile de teatru și film, precum și despre manifestările gândirii critice în jurnalismul cultural contemporan.

Din 2009 este membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru.[/acc_item]

[/accordion]

[/tab_item]

[tab_item title=”Dep. Cinematografie și Media”]

Linia română

[accordion][acc_item title=”Conf. univ. dr. Rodica Mocan (Director de departament)”]

RodicaDirector al Departamentului Cinematografie și Media, Rodica Mocan își începe activitatea academică în Universitatea Babes-Bolyai în 1995.

Absolventă de studii tehnice în anii ’80, a urmat un masterat în artă în Statele Unite, dezvoltând un interes special pentru noile tehnologii media și multiplele aplicații ale acestora în diferitele domenii ale vieții. În cadrul studiilor doctorale explorează efectul noilor tehnologii în educție, realizând o teză de doctorat în elearning din perspectivă sociologică. Continuă abordarea interdisciplinară dezvoltând un program de masterat în multimedia interactivă realizat în colaborare cu alte universtăți europene.

Activează în cadrul Academiei Europene de Media Digitală fiind membru în juriul mai multor competiții europene și coordonatorul Academic Network, o structură profesională care reunește specialiști din domeniul multimedia. În cadrul celor două departamente în care a activat, introduce cursuri noi (Internet și Comunicare globală, eLearning, eGovernment, Practica în designul multimedia, Multimedia in Performance). Abordează tematici de cercetare exploratorie variind de la necesitatea dezvoltării competențelor digitale în lifelong learning până la aplicații multimedia și conținut interactiv, multimedia în performance, intermedia-transmedia-cross media și documentar interactiv.

Este Director al programului de învățământ la distanță în Jurnalism între 2000-2005 și Director al Centrului de Lifelong Learning al Universității Babes-Bolyai între 2008-20012.[/acc_item]

[acc_item title=”Prof. univ. dr. Doru Pop”]

Doru PopA absolvit Facultatea de Litere din Cluj-Napoca (1994). In 2002 a obtinut masteratul in jurnalism si comunicare la Universitatea Chapel Hill, Carolina de Nord. In 2003 a obtinut doctoratul in filosofie, cu o teza despre filosofia culturii vizuale, la Universitatea „Babes-Bolyai”. A fost bursier Fulbright junior (1995-1996), Ron Brown  2000-2002) si Fulbright Senior (2012-2013). A predat un curs despre filmul romanesc la Bard College, New York (2012). A predat la diferite universitati europene precum ELTE (Ungaria), Hochschule Mittweida (Germania), Tampere University (Finlanda), Milano-Bicocca (Italia).

A publicat volume de studii si eseuri: Alegerile naibii. Fals tratat despre metehnele imaginarului politic autohton (2007), Ochiul si corpul. Modern si postmodern in filosofia culturii vizuale (2005), 911.Ziua in care a murit democratia (2003), Mass media si democratia (Polirom, 2001), Mass media si politica (2000), Obsesii sociale (1998).

A publicat un roman: O telenovela socialista (2013) si un volum de povestiri pentru copii: Povestile bunicutei Nana (2003). A tradus Giovanni Sartori, Teoria democratiei reinterpretata (Polirom, 1999). A publicat manualele Introducere in teoria mass media (1999) si Introducere in relatiile publice (2000). A colaborat la mai multe volume colective.

Scrie comentarii politice, cronica literara si eseu pentru o serie de reviste literare romanesti precum Apostrof, Steaua, Observator cultural, Dilema veche etc.[/acc_item]

[acc_item title=”Prof. univ. dr. Xantus Gabor”]

GABOR XANTUS

Cineast documentarist, scenarist, regizor, director de imagine, cadru didactic / profesor universitar, doctor în arte vizuale, specializarea cinematografie, academician membru plin al HAA Hungarian Academy of Art, secţia cinematografie, membru al Asociaţiei Profesioniştilor de Televiziune din România APTR, International Documentary Association IDA, membru al The Explorer Society International.

Studiile superioare le-a absolvit la Universitatea din Bucureşti. A obţinut titlul de doctor în Arte vizuale, cinematografie la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, cu calificativul „Magna cum laude.” S-a specializat în comunicare şi jurnalistică audiovizuală și s-a calificat ca director de imagine la Societatea Română de Televiziune, unde a lucrat timp de patru decenii. A dobândit o vastă experienţă în domeniul filmărilor pe peliculă cinematografică şi în domeniul filmărilor speciale. Domeniul său de specialitate este filmul documentar.

În cadrul Departamentului Cinematografie și Media este coordonatorul studiilor masterale în domeniul filmului documentar și titularul disciplinelor Filmul documentar, Iluminare şi Exponometrie, Filmare şi montaj peliculă.

Ca cineast și teleast, a colaborat la realizarea a peste 500 de producții complexe. A semnat imaginea a 5 filme artistice de fictiune de lungmetraj de televiziune. Ca scenarist, regizor şi director de imagine a semnat 117 de filme de autor, în special filme documentare de mediu şi lungmetraj. A participat la 29 de coproducţii internaţionale, alături de producători şi cineaşti din Romania, SUA, Australia, Suedia, Ungaria, Austria, Germania etc.

În activitatea sa profesională se remarcă cele 12 expediţii cinematografice pe care le-a intreprins pe toate cele şase continente ale Terrei, în cele mai exotice şi greu accesibile teritorii: Europa, America, Africa, Australia, Asia, Papua Noua Guinee, Borneo, Melanesia, Micronesia, Arhipelagul Indonesian, Hawaii, Antarctica etc.

I s-au conferit 21 de premii naționale şi internaționale individuale şi patru distincţii importante pentru întreaga activitate.[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. univ. dr. Marius Șopterean”]

mariusMarius Șopterean este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale, București.

Este regizor de teatru și film. A realizat spectacole de teatru, producții de film documentare și  ficțiune. A fost selecționat la festivaluri de film naționale și internaționale (Tel Aviv, Florența, Gyor, Newbrandenburg, Montepelier  etc.)

În anul 2007 a câștigat cu filmul Marea Integrare premiul pentru regie al Uniunii  Cineaștilor din România. În anul 2008 a câștigat cu volumul Utopie și Film premiul UCIN pentru cea mai bună carte de filmologie.

Are activitate în domeniul învățământului de teatru și film din anul 1990. Din 2008 este profesor universitar. A predat cursuri de teatru și film (regie de teatru, regie de film, actorie de film, film documentar, stilistica spectacolului cinematografic etc.)

Are un master în audiovizual (cu teza Manipularea prin știrile de televiziune) și un doctortat în istoria filmului universal (cu teza Krzysztof Kieslowski între tradiție și modernitate).

Este membru fondator al Asociației catolice pentru comunicare audiovizuală. Între 2000-2011 a fost vicepreședintele acestei asociații.

A fost invitat în jurii naționale și internaționale de film (Lodz, Berlin, Veneția etc).

Este membru UCIN și DACIN-SARA.

Este directorul Departamentului de regie film și tv al Facultății de film – UNATC, I.L.Caragiale.[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. univ. dr. Florin Țolaș”]

Florin TolasFlorin Țolaș este director de imagine, regizor, lighting designer, cadru didactic/conferențiar universitar, membru al Uniunii Cineaștilor din România – Asociația operatorilor de imagine.

A absolvit Facultatea de Teatru, Cinematografie și Televiziune, București, specializarea Imagine film și televiziune. În 2009, a obținut titlul de doctor în domeniul Cinematografie și Media, în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, București.

Are experiență atât în domeniul televiziunii (Digi24HD, Pro TV, Televiziunea Română), cât și în cel cinematografic, semnând, ca director de imagine, regizor sau scenarist, peste 40 de producții (filme de scurt și lungmetraj, seriale și emisiuni tv), selectate sau recompensate cu premii la festivaluri din SUA, Bulgaria, Slovacia și România.

Și-a început cariera academică în 2005, ca lector în cadrul Facultății de Cinematografie și Televiziune, Universitatea Media din București. Între anii 2010-2012, a ocupat funcția de decan a acestei instituții. Din 2011, este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

A publicat, ca unic autor, Specificul imaginii de televiziune – manual (Eikon 2012), Magia imaginii (Editura Universității Media 2010) și ca și co-autor Televiziuni de nișă – televiziunea de copii (C.E.D.C. 2006), Televiziuni de nișă – televiziunea de sănătate (C.E.D.C. 2006), Televiziunea – artă sau politică? (Editura Victor 2005).[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Dan Curean”]

Dan

Activează din 1990 în peisajul media din România. A început în presa scrisă ca şi fotoreporter şi redactor la săptămânalul NU , iar apoi, din 1994, este angajat (până în prezent) la Televiziunea Publică, studioul regional Cluj. Aici lucrează atât în domeniul imaginii, ca şi cameraman şi director de imagine, realizând imaginea multor programe de televiziune de notorietate , cât şi în segmentul editorial ca şi producător, realizator (în prezent jurnalist senior), fiind autor al mai multor emisiuni, programe de televiziune şi filme documentare.

Se specializează pe producţia de film documentar, fiind selectat la cele mai importante programe de training de film documentar din Europa (Aristoteles Workshop – 2006 şi Discovery Campus Masterschool – 2008).

Face parte din colectivul de cadre didactice de la Facultatea de Teatru si Televiziune din cadrul UBB Cluj încă de la infiinţare , după ce în prealabil a activat în regim de profesor asociat la Universitatea de Artă „Ion Andreescu” şi la secţia de Jurnalism, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj.

În 2012, îşi sustine teza de doctorat cu titlul Text şi imagine în mass-media.

Realizează colaborări cu televiziuni importante din Europa, iar filmografia sa cuprinde producţii de autor (scenariu, regie, imagine), multi-premiate la festivaluri din ţară şi din Europa.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Delia Enyedi (Marchiș)”]

Delia

A obținut diploma de licență în Jurnalism, în 2006, cu o lucrare despre genericul de film, specializarea în domeniul cinematografic fiind completată pe parcursul studiilor masterale în Teatru și Media, absolvite în 2007, cu un proiect scenaristic. A obținut titlul de doctor în 2013, cu distincția Summa cum laude, la Universitatea Babeș-Bolyai, susținând o teză despre plurivalentul artist maghiar Jenő Janovics, analizat în contextul teatral și cinematografic al Transilvaniei primei jumătăți a secolului XX.

A desfășurat stagii de cercetare și perfecționare cum sunt participarea la Pordenone Collegium, în cadrul ediției a 33-a a festivalului Le Giornate del Cinema Muto, Italia și mobilitatea Erasmus, desfășurată în intervalul noiembrie 2012 – aprilie 2013, la Université Libre de Bruxelles, Belgia.

Cercetează și scrie despre istoria și estetica filmului mut și evoluția structurilor narative în arta cinematografică. A publicat, ca unic autor, manualul Structuri narative în film (Presa Universitară Clujeană, 2015) și articole în volume colective și reviste de specialitate.

Este redactor colaborator al revistei Sinteza și membru în colegiile de redacție ale revistelor academice Ekphrasis: Images, Theory, Cinema, Media și Studia UBB Dramatica. [/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Daria Ioan”]

Daria

­Daria Ioan este doctor în teatru, artist fotograf şi realizator de proiecte de explorare a mediului video. Cercetează şi scrie despre arta şi cultura vizuală, artele spectacolului. Este membru al grupului de cercetare ITIA din cadrul Centrului de Cercetare şi Creaţie Vlad Mugur.

A absolvit Facultatea de Litere din Cluj-Napoca în 2005. În 2003 a beneficiat de bursa regală a Norvegiei, urmând cursuri de aprofundare a culturii şi civilizaţiei scandinave la Universitatea din Bergen. În perioada 2006-2008 a studiat la Ecole Normale Supérieure din Paris, cu o bursă a statului francez, iar în 2007 a absolvit un Master 2 în studii teatrale şi artele spectacolului la Universitatea Sorbonne Nouvelle-Paris 3 sub îndrumarea lui Jean-Pierre Sarrazac. În 2008 a obţinut diploma de master la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în domeniul fotografie-video-procesare computerizată a imaginii, cu lucrarea Colecţie videografică de patru gesturi, bazată pe ideea reformulării timpului ca material plastic. În 2012 a obţinut titlul de doctor în teatru în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Teatru şi Televiziune, Universitatea „Babeş-Bolyai”. Din 2008 predă la Facultatea de Teatru şi Televiziune cursuri de fotografie, analiza imaginii, comunicare non-verbală.

A publicat cӑrţi, articole şi interviuri în reviste academice şi periodice culturale. Printre publicaţiile recente se numără cӑrţile Teatrul lui Jon Fosse (editura Casa Cӑrţii de Ştiinţӑ, Cluj, 2013), Cântece de apartement (editura Aida, Cluj, 2013) şi articolele La difficile tâche du corps ressuscité dans Holy Motors de Leos Carax. Une poésie baroque des organes au cinéma, Claudiu Turcus, Horea Avram (Eds.).”Bodies in Between – Framing Corporeality in Cinema and Visual Culture”. Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media. Vol. 12, Issue 2/2014: 167-179, Le regard négatif et les sociétés de témoins dans le théâtre de Jon Fosse, Althernatives Théâtrales, nr. 116, Paris, 2013, Nuit et suspense dans le théâtre de Jon Fosse, Studia Dramatica, Cluj-Napoca, 2/2013, Rewriting the Event Reformulation Techniques of the Dramatic Situation in Jon Fosse’s Theater (Theater and Film Studies, Eikon, 2012), Teatrul lui Jon Fosse. Variaţiuni despre istovire şi odihnă (Scena.ro, 2011/2012) , Piesele mele sunt linii pe zidul tăcerii. Interviu cu Jon Fosse, (Observatorul Cultural, 2012), The Silent Studio – Jon Fosse’s System of Pauses in Illustrations and Various Stage Settings (Studia Dramatica, 2011), A woman’s 69 looks – Cindy Sherman’s Untitled Film Stills (Ekphrasis, 2011), La pratique des Lignes de Temps appliquée au film d’art (Ekphrasis, 2011), The Photographic Treatment of Emotion in Front of a Stage. Bill Henson: The Opera Project (Ekphrasis, 2009).

Daria Ioan este autoarea expoziţiei One frame. One story, din cadrul Festivalului Internaţional Cluj Shorts 2015 şi are participӑri la diverse expoziţii internaţionale şi naţionale de fotografie şi artӑ digitalӑ din ţarӑ şi strӑinӑtate. Printre cele mai recente, se numӑrӑ: All Photographers are One World (Lapovo, Serbia, 2015), Mail Art Gourin (Gourin, Franţa, 2014), Fotografia – document etnografic (Cluj-Napoca, 2014). De asemenea, realizeazӑ proiecte video pentru spectacole de teatru, ultimul fiind decorul virtual al spectacolului Brâncoveanu 300, de la Teatrul Naţional “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, 2014.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Daniel Iftene”]

Poza_IfteneAbsolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, specializarea Jurnalism, se preocupă de istoria şi critica cinematografică odată cu cercetarea masterală dedicată Imaginii comunismului în filmul românesc de după 1990, publicată ulterior în Revista Steaua.

Din 2005 până în 2011 lucrează ca jurnalist, apoi redactor-şef adjunct, la publicaţia locală Foaia transilvană, ocupându-se cu predilecţie de evenimentele culturale, în acest timp colaborând cu diferite reviste din ţară şi susţinând unul dintre puţinele bloguri dedicate filmului, de la acea vreme.

Cercetarea în domeniul cinematografiei şi artelor spectacolului continuă din 2010, când devine doctorand în cadrul Şcolii Doctorale de Teatru din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, cu un studiu dedicat implicării regizorilor români de teatru în regia de film. În aceeaşi perioadă, devine şi cadru didactic asociat al Facultăţii de Teatru şi Televiziune, principalele domenii de interes fiind istoria filmului, estetica şi teoria cinematografică şi jurnalismul cultural. Activitatea de cercetare s-a concretizat, pe parcursul acestor ani, prin publicarea unor studii în cărţi sau reviste specializate, coordonarea de volume şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Din 2011, devine colaborator al Laboratorului de Dramaturgia Cotidianului, în echipa căruia organizează Taberele de Dramaturgie a Cotidianului şi în care gestionează masterclassurile organizate alături de regizorii Andrei Ujică (Arcalia, 2012) şi Adrian Sitaru (Braşov, 2013).[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. habil. Ioan Pop-Curșeu”]

PopIoan Pop-Curşeu (n. 4.02.1978) a obţinut două titluri de doctor în ştiinţe (Universitatea din Geneva, 2007; Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2011), iar în ianuarie 2015 şi-a susţinut teza de abilitare în domeniul Cinematografie şi Media. La Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB, predă mai multe discipline din sfera esteticii (Estetică, cultură şi antropologie vizuală, Estetica filmului, Estetica teatrului, Teorii ale filmului). În ecou cu activitatea didactică, Ioan Pop-Curşeu a publicat un Manual de estetică (Presa Universitară Clujeană, 2014), în colecţia de manuale CineMedia, pe care o coordonează.

Interesele sale de cercetare privesc câteva genuri cinematografice majore, cum ar fi horror şi fantasy (cu o atenţie deosebită acordată reprezentărilor cinematografice ale vrăjitoriei), sau relaţiile complexe dintre cinema şi literatură. Câteva dintre cercetările sale cele mai recente s-au centrat pe modurile în care literatura secolelor XIX-XX a hrănit filmul, de la bine cunoscuta problema a adaptării, la influenţa poeziei asupra discursului filmic.

Ioan Pop-Curşeu a publicat cronici şi articole despre film în reviste de cultură ca: Apostrof, CulturaTribunaSteaua, Vatra. Este secretar de redacţie al revistei ştiinţifice Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Dramatica (CNCS B). A coordonat 3 numere tematice ale revistei Ekphrasis, consacrate unor teme de teoria imaginii şi estetică: 2/2010, iconoclasmul; 1/2012, sinestezia în cinema şi artele vizuale; 2/2012, Apocalipsa în cinema şi artele vizuale (acesta din urmă în colaborare cu A. Simuţ). Ioan Pop-Curşeu este şi membru al colegiului de redacţie a două alte publicaţii: Steaua (revistă de cultură) şi Apusenii liberi (ziar de informare civică).

Ioan Pop-Curşeu a tradus, singur sau în colaborare cu Ştefana Pop-Curşeu, 12 cărţi din franceză în română sau din română în franceză. În colaborare cu Adina Paşca coordonează colecţia Cinemag, consacrată studiilor de film şi patronată de Editura Tact din Cluj-Napoca. În această colecţie, Ioan Pop-Curşeu a publicat – în colaborare cu Ştefana Pop-Curşeu – traducerea lucrărilor capitale ale lui Gilles Deleuze, Cinema 1. Imaginea-mişcare (2012, nominalizată la premiile USR, secţiunea Traduceri), Cinema 2. Imaginea-timp (2013).

Ioan Pop-Curşeu e interesat şi de teatru, literatură, psihologie socială sau antropologie, fiind membru a diferite grupuri de cercetare în aceste domenii. A publicat patru cărţi ca unic autor: Nu ştie stânga ce face dreapta. Două eseuri despre şovăielile gândirii critice, Ed. Paralela 45, 2004 (Premiul pentru debut al revistei Cuvântul); Baudelaire, la plural, Ed. Paralela 45, 2008 (Premiul pentru eseu al USR filiala Cluj); Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic, Ed. Reîntregirea, 2010; Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi, Polirom-Cartea românească, 2013 (Premiul „Cultură şi civilizaţie”, Chişinău, 2013; multiple nominalizări pentru premii naţionale), precum şi Ocoliş, o gură de aer tare din Munţii Apuseni. Ghid turistic, text şi fotografii în colaborare cu Ştefana Pop-Curşeu, Tact, 2015.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Membru al juriului la Festivalul Internaţional ClujShorts, începând cu 2013.

https://ubbcluj.academia.edu/IoanPopCur%C5%9Feu [/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Nicoleta Sălcudean”]

Nicoleta_portretSălcudean Ileana Nicoleta a absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai” şi un masterat interdisciplinar “Istoria Imaginilor-Istoria ideilor” (literatură, artă, filosofie, religie).

Din 2012 este doctor în sociologie cu teza Politici culturale și construcții identitare în contextul european (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai). Are experiență profesională în predare, management cultural, PR, eLearning. Domeniile sale de inters sunt: studii culturale, sociologia culturii, antropologie culturală, literatură, multimedia, eLearning. Predă cursuri și seminarii despre genuri de film, scriere creativă, metode de cercetare în media vizuală, eLearning.

Este asistent cercetător în proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-1010 Reînnoirea esteticii: de la artă la viața cotidiană (Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai). A beneficiat de o mobilitate doctorală de 5 luni la Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Germania (februarie-iunie 2011), a coordonat proiectul Cultural Policies and Identity Constructs in the European Context, în cadrul programului Inside Europe la Institute of Higher European Studies, Haga (septembrie-decembrie 2010), a beneficiat de o bursă într-un program de mentorat academic la Sidney Sussex College, Cambridge University, Anglia – Cambridge Scholars Network (iulie 2009). De asemenea, a participat cu un stagiu de cercetare și asistență socială în India (martie 2007) Dialog între religii (Bombay, Calcutta, Darbangha, Patna, Bodgaia, Varanasi), a coordonat un program de cercetare în Tunisia (aprilie 2007) Civilizaţiile tunisiene, (Sousse, Djerba, Ain Draham).

Articole recente: ”Art and Vandalism. CrossBreeding of Street Art: (re)interpretation of Street art From Sociological, Aesthetical and Interactivity Perpective”, Journal of Media Research, vol. 5, issue 1(12)/2012, pp. 45-60; ”A Supplement of Thinking. Youth Festival as Communist Propaganda; Reflections on the Old New Order?”, Studia Europaea, issue 4/2010, pp. 35-50; Mocan Rodica and Sălcudean Ileana Nicoleta, ”New Technologies – New Learning Paradigms”, 25th DRC Annual Meeting and Conference, Eötvös Loránd University, Budapest, 2009, pp. 153-157. A publicat articole în revista Steaua și Caietele Echinox, are apariții în antologii colective Cuvinte la Schimb, vol. II, Risoprint, Cluj-Napoca, 2009 și Cuvinte la Schimb, vol. I, Eben-Ezer, Oradea, 2001.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Andrei Simuț”]

AndreiAndrei Simuţ (2.08.1981) a absolvit Facultatea de Litere a UBB (2004), Cluj-Napoca şi masteratul de „Istoria imaginilor-Istoria ideilor” (2005) la aceeaşi facultate. Stagiu de cercetare la Universitatea din Fribourg, Elveţia (2009). Susţine doctoratul la Universitatea „Babeş-Bolyai” cu o teză despre imaginarul apocaliptic (2011).

A predat cursuri şi seminarii despre scenariul de film, istoria filmului universal (1895-1930; 1930-2010), istoria filmului românesc (1896-1989, 1990-2010) şi teoria comunicării. Interesele sale de cercetare vizează imaginarul apocaliptic şi distopic în film (genul science fiction şi nu numai), dialogul film-literatură (problema adaptării), principii şi concepte ale naraţiunii în film (scenariul), filmul românesc înainte şi după 1989 (contextul est-european al filmului românesc al anilor 2000).

A participat la câteva conferinţe naţionale şi internaţionale (Canterbury, UK; Tarragona, Spania; Viena, Austria) despre film apocaliptic şi film românesc. A coordonat, împreună cu Ioan-Pop Curşeu, un număr din revista Ekphrasis dedicat imaginarului apocaliptic în film şi artele vizuale (nr.2/2012). Participă, din 2011, la grantul de cercetare „Antiutopiile”, al Facultăţii de Litere UBB.

Autor a două cărţi, eseul despre Literatura traumei. Război, totalitarism şi dilemele intelectualilor în anii 40 (2007, premiu de debut al revistei România literară) şi romanul Calvarium (2009). A publicat numeroase articole despre film, literatură comparată şi roman în reviste precum SteauaCaiete EchinoxTransylvanian ReviewStudia UBB. Series DramaticaStudia UBB. Series PhilologiaObservator cultural etc.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Ligia Smarandache”]

LigiaA absolvit Academia de Artă „Ioan Andreescu”din Cluj Napoca în anul 1993, secţia grafică. În 2012 a obţinut titlul de doctor în arte vizuale la Universitatea de Artă şi Design din Cluj Napoca, cu o teză despre rolul eseului video în comunicarea audiovizuală postmodernă.

În anul 1995 este angajată în Televiziunea Română, Studioul Teritorial Cluj pe post de scenograf.

Din 2003 până în prezent este designer animaţie-grafică (broadcast designer) în cadrul aceleiaşi instituţii.

Din anul 2006 până în prezent este angajată a Facultăţii de Teatru şi Televiziune, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Naoca, ca asistent şi lector.

În proiectele personale debutează în domeniul gravurii, pentru ca mai apoi, să se orienteze spre filmul documentar, filmul experimental şi de animaţie.

Este autoarea scurtmetrajului„Confesiuni” care a participat la: Bucharest International Experimental Film Festival 2012; este selectat la: Interfilm Festival Berlin 2013 ; Festival du premier court metrage Pontault-Combault 2013, Franţa.

În cadrul workshop-ului internaţional de film documentar „AristotelesWorkshop” a editat documentarul „…nu te supăra dar” regizat de Adina Pintilie. Filmul a participat în 2007 la: International Leipzig Festival for Documentary and Animation unde a câştigat marele premiu (Golden Dove), Germania; Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, Franţa; Internatonal Film Festival Locarno, Elveţia; Thessaloniki International Documentary Film Festival, Grecia.

A realizat o serie de documentare-eseu “Oameni din România”(2006)

În 1994 a primit bursa de rezidenţă “ArtsLink” în atelierul de gravură Lower East Side PrintShop, New York.

Între 1994 si 2000 a participat la expoziţii de gravură în: Kanagawa-Japonia, New York- SUA, Malaesia, Finlanda, Bucureşti.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Claudiu Turcuș”]

Claudiu

A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai” şi un masterat centrat pe condiţia criticii/teoriei literare în context european. Din 2011 este doctor în filologie & lector la Facultatea de Teatru şi Televiziune (Universitatea ”Babeş-Bolyai”) unde predă cursurile: Critică de film, Naratologie , Adaptare cinematografică. Domeniile sale de inters sunt: Cinema-ul & Romanul central-est european; Imagologia identitară postcomunistă; Naratologie; Teoria criticii.

Debutează editorial cu volumul de critică Estetica lui Norman Manea (Cartea Românească, Bucureşti, 2012) pentru care a obținut premiul ”Marian Papahagi”, decernat de Uniunea Scriitorilor din România.

Printre cele mai recente publicaţii se numără:

  • The Exile As Vitalist Rapture and Refusal of Depersonification, in Páleníková Jana; Sitar-Tăut, Daniela, ”The Romanian Literary Exile Before And After 1989”, Univerzita Komenského, Bratislava, 2011, pp. 185-194.
  • October, Eight O’Clock – East-Central European Proustianism or Synesthetic Reappropriation of The Real (”Ekphrasis”, volume 7, Issue 1/2012, pp. 186-195)
  • From the Nostalgia of Aestheticism to the Rediscovery of Ideology. Romanian Literary and Film Criticism After 2000, in ”Ekphrasis”, Vol. 9, Issue 1/2013, pp. 9-24.
  • Recycling and Confronting Ostalgie under the Romanian Transition. I’m an Old Communist Hag – an Unfaithful Adaptation, in ”Ekphrasis”, Vol. 10, Issue 10/2013, pp. 71-88.

Face parte din bordul editorial al revistei academice Ekphrasis – Image, Cinema, Theatre, Media. Este redactor asociat al prestigioasei publicaţii Observator Cultural. Semnează eseuri critice în principalele reviste culturale din România – Vatra, Cultura, Dilema veche, Steaua, 22, Apostrof.

În 2010, a beneficiat de un Fellowship Research la Bard College/Columbia University, New York finanţat de Institutul Cultural Român şi Institute for International Liberal Education, unde a susţinut conferinţa Literature and Film in a Closed and Open Society. The Case of Romania.

În 2013, a organizat la Cluj, împreună cu criticul Andrei Gorzo, workshopul Realismul Noului Cinema Românesc (partener fiind UNATC București).[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. univ. dr. Mihaiela Ilea”]

Mihaiela

A absolvit Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar în 2010 a obținut titlul de doctor în arte vizuale, abordând o tematică legată de analiza imaginii și emisiunile de artă în televiziune.

În prezent, este jurnalist senior la Televiziunea Română, studioul regional TVR Cluj, unde a și debutat în presa audiovizuală, în anul 1993. Realizează emisiuni cu teme culturale și sociale, cu abordări originale ale problematicii percepției alterității și multietnicității, precum și rubrici de autor, în zone de nișă ale grilei TVR (eseuri, videopoezii).

Începând cu anul 2012, este cadru didactic al Departamentului Cinematografie și Media, unde predă cursuri de Teleplay și Analiză a montajului, aplicată pe producția de film și televiziune.

A participat la numeroase la festivaluri de film, media și arte vizuale, din țară și din străinătate (Premiul pentru Jurnalism al Parlamentului European – etapa I, 2010; Premiul pentru cel mai bun documentar de călătorie – Duna Siria Award, 2008; diverse premii I pentru eseu, videopoezie și documentar), precum și la tabere de creație, conferințe, expoziții de artă contemporană, proiecte media și artistice interdisciplinare (Ungaria, Siria, Danemarca, SUA).[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. univ. drd. Horea Avram”]

HoreaA absolvit Facultatea de Istoria şi Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Artă Bucureşti. A urmat studii de master în management cultural la École Supérieure de Commerce de Dijon, Franța. Doctorand în Istoria Artei şi Studiile Comunicării la McGill University, Montreal, Canada.

A predat ca asistent şi lector invitat la Universitatea Națională de Artă Bucureşti, McGill University Montreal, Marianopolis College Montreal, Facultatea de Teatru şi Televiziune (Universitatea „Babeş-Bolyai”), Cluj-Napoca.

Cercetează şi scrie despre noile media, artele tehnologice, teoria reprezentării şi cultura vizuală. Publică articole teoretice, recenzii şi comentarii în reviste academice, periodice culturale şi cataloage de expoziție în Europa şi America de Nord.

Printre publicațiile recente se numără: “The Visual Regime of Augmented Space”, în Theorizing Visual Studies: Writing Through the Discipline, editat de James Elkins, New York: Routledge, 2013; “Cover & Remix: Paradigms of Adaptation in Installation Art”, Kinephanos Volumul 2, Nr. 1, Aprilie 2011; “Intermediary Zones. Augmented Space between Real and Digital”, International Journal of Arts and Technology (IJART), Număr special: “Immersive Virtual, Mixed, or Augmented Reality Art” 2009 – Vol. 2, No.4.

Din 1996 este curator independent. Printre expozițiile organizate se numără: Googleheim, InterAccess Electronic Arts Toronto (2013), Fotografia: De la melancolie la traumă, de la document la monument (Iosif Királi), Galeria Spațiu IntAct Cluj (2013), Fake It! (Limited Edition), Galeria Spațiu IntAct Cluj (2012), In Between Frames Muzeul Național de Artă Contemporană, Bucureşti (2011), [ctrl]: Technology, Art and Society: Politics Under Fire, Society for Arts and Technology [SAT], Montreal (2007), Alberti’s Open Window—Windows ’98 – Open, Bienala de la Veneția (1999).[/acc_item][/accordion]

Linia maghiară

[accordion][acc_item title=”Lect. univ. dr. Feleki István”]

IstvanFeleki István este artist fotograf, grafician, doctor în arte vizuale și lector universitar, specializarea fotografie.

Absolvent al Academiei de Arte Vizuale Ion Andreescu, Cluj-Napoca, Secţia Foto- Video-Procesare computerizată a imaginii (promoţia 1995), cu lucrarea de licenţă Abisul, melodia secretă. Își dezvoltă specializarea la nivel post-universitar, la Ecole Nationale de la Photographie Arles, Franţa (1995-1996), absolvită cu lucrarea intitulată Semnul. Efemerul. În anul 2009, obține titlul de doctor în arte vizuale cu lucrarea Faţa ascunsă a realului – un demers biunivoc, obținând calificativul Magna cum laudae.

Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Cluj-Napoca.

Expune, începând din anii ’70 și până în prezent, în numeroase galerii din Europa (Franţa, Suedia, România, Spania, Portugalia, Germania, Polonia, Ungaria), Canada (Toronto, Del Bello Gallery), Africa (Maroc, Casablanca), Asia (Japonia, Osaka). În perioada 1995-2014 organizează 14 expoziţii personale în ţară şi străinătate: Muzeul de Artă Cluj-Napoca; Centrul Cultural Francez Cluj; Institutul Francez Bucureşti; Centrul Cultural Sindan Cluj; Hajduboszormeny, Ungaria; Freiburg in Breisgau, Germania; Centrul Cultural Italian Cluj; Royaumont, Franţa; Galeria Quadro Cluj; Beauchamp, Franţa.

Participă la expoziţia Mythologie des chemins de fer organizată la Centrul de Artă Contemporană, Centre Georges Pompidou, Paris, în 1996.

Publică volumul de autor Ante mare, undae, (Înaintea mării, apele), volum nominalizat pentru premiul cărţii de fotografie la Salonul Internaţional de la Strasbourg, în 2013.

Premii: Nominalizat pentru premiul carţii la Strasbourg cu lucrarea Ante mare, undae (2013); Premiul pentru volumul Abodi Nagy Béla, Muzeul de Artă Cluj-Napoca (2004); Premiul EMYA, împreună cu colectivul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, la redeschiderea Galeriei Naţionale, Londra (1996); Premiul I la Concursul Internaţional de fotografie al Revistei FOTO din Stockholm (1990).[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Karácsonyi Zsolt”]

KZS FOTOLector univ. dr. Karácsonyi Zsolt (n. 1977.) a absolvit la UBB Facultatea de Litere, Secţia Teatru, specializarea teatrologie în 2003. A obținut titlul de doctor la Universitatea din Szeged, Ungaria, în 2010 (literatură comparată). Din 2009 este lector asociat, din 2012 lector universitar la Facultatea de Teatru și Televiziune. În anii ’90 lucrează ca redactor, reporter, colaborator la diferite ziare, în perioada 2001-2008 este redactor al rubricii de teatru și film al revistei literare Irodalmi Jelen, în perioada 2006-2012 e colaborator al emisiunii Pulzus, TVR Cluj. În prezent este redactor-șef al revistei literare Helikon.

A predat teoria și practica mass media, teoria comunicării, istoria teatrului maghiar, analiza imaginii. În 2010 a publicat volumul de studii în limba maghiară A tér játékai (Jocurile spațiului).

Domenii de cercetare: teatralitatea mass media, mit și comunicare.

Publică eseuri, studii, critică literară și teatrală, traduceri din limba română în reviste literare din România și Ungaria. A tradus șapte volume din literatura română (proză: Filip Florian, Mihai Măniuțiu, Matei Vișniec; eseu: Emil Cioran, Gabriel Liiceanu); a publicat cinci volume de poezie, obținând mai multe premii \ burse literare și de traducere din România și Ungaria.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Katona Jozsef”]

JosefLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pulvinar risus et turpis tempor varius. Suspendisse vehicula sem sed eros commodo a consectetur mi aliquam. In dictum purus eget purus consectetur sit amet cursus nulla pretium. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer vitae arcu lobortis sem faucibus volutpat. In sollicitudin erat at sem mollis fringilla. Suspendisse in mi metus, in volutpat orci. Suspendisse non accumsan nibh. Aenean ultricies, augue eu placerat varius, orci magna mollis odio, ut ultrices orci mi eu justo. Cras ac sodales metus.

Ut vulputate hendrerit neque, non scelerisque lacus iaculis quis. Nulla facilisi. Donec nunc orci, dictum tempor mollis rhoncus, sodales in justo. Curabitur sit amet augue velit. Sed augue quam, faucibus non sodales ut, pharetra eu est. Maecenas elit orci, malesuada a laoreet ut, lacinia ac mi. Donec porta laoreet justo.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. univ. dr. Tarkanyi Ioan”]

TarkanyiTarkanyi Ioan este videojurnalist superior în cadrul TVR, asistent universitar și, din anul 2013, doctor în filologie.

Între anii 2008-2013, a fost responsabilul liniei maghiare din cadrul Departamentului Cinematografie și Media, FTT, unde în prezent este responsabil cu achizițiile de echipamente. În perioada 2000-2001 a fost directorul tehnic al Festivalului internaţional de film Alter-Native.

A fost consultant pe alegerea echipamentelor profesionale pentru studiourile didactice ale secției de Arte aplicate a U.C. Partium, Oradea, ale secției Fotografie, Film, Media a Universității Sapientia, Cluj-Napoca, precum și ale studiourilor TV ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și ale Facultății de Teatru și Televiziune, ambele din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Principalele sale domenii de interes sunt aprofundarea tehnicilor de filmări complexe și proiectarea, instalarea și mentenanța studiourilor de televiziune.

Din 2009 este membru al H.S.C. – Hungarian Society of Cinematographers, afiliată IMAGO – European Cinematographers.[/acc_item][/accordion]

Cadre didactice asociate

[accordion][acc_item title=”Tudor Giurgiu”]

giurgiuTudor Giurgiu este regizor de film, deținător al companiei de producție Librafilm și inițiator și director al Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Având la activ regia de videoclipuri muzicale, documentare și scurtmetraje, regizează primul său lungmetraj, Legături bolnăvicioase, în 2006. Între anii 2005- 2007, a fost director general al Televiziunii Române.

A obținut premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2012) pentru filmul Despre oameni și melci și premiul Academiei Europene de Film pentru cel mai bun scurtmetraj (2011) și marele premiu al Manhattan Short Film Festival (2012) pentru Superman, Spiderman sau Batman.[/acc_item]

 

[acc_item title=”Klaus Obermaier”]

obermaierKlaus Obermaier este artist vizual, regizor, coregraf și compozitor care activează, de mai bine de două decenii, în domeniul artelor performative, muzicii, teatrului și new media. Operele sale sunt prezentate în festivaluri și teatre din Europa, Asia, America de Nord și de Sud și Australia.

A colaborat cu dansatori din cadrul unor companii precum Nederlands Dans Theater, DV8, S.O.A.P. Dance Theatre Frankfurt și a compus pentru Kronos Quartet, German Chamber Philharmonics, Art Ensemble of Chicago, Balanescu Quartet etc. Din 2006, este membru al juriului competiției internaționale de coregrafie No ballet, organizată în Ludwigshafen/Rhein, Germania.

În calitate de specialist, susține cursuri și conferințe la o serie de instituții de învățământ de prestigiu printre care se numără Universitatea IUAV din Veneția, Universitatea Webster din Viena și Accademia Nazionale di Danza din Roma.[/acc_item][/accordion]

[/tab_item]

[tab_item title=”Dep. Maghiar de Teatru”]

[accordion][acc_item title=”Prof. dr. Hatházi András”]

Hathazi AndrasANDRÁS HATHÁZI, actor, regizor, scriitor, profesor universitar dr. şi prodecan al Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, unde predă discipline legate de arta actorului și improvizație scenică.

Din anul 2003 este doctor în teatru. Are peste 100 de roluri de teatru și film, și mai multe regii de teatru, teatru de păpuși și film, articole legate de de arta actorului, piese și scenari apărute în diferite reviste de specialitate sau prezentate pe scenele teatrelor din țară sau Ungaria.

Volume proprii: Daniló (2004), A hetérák tudománya (2006), Improvizáció és személyiségfejlesztés (2007). A realizat traducerea din limba engleză a cărții lui David Zinder: Body-Voice-Imagination sub titlul: Test-Hang-Képzelet (2009).

Are peste 50 de premii și nominalizări naționale și internationale individuale și colective, printre care: Premiul Jászai Mari (Ungaria, 2011), Premiul Gábor Miklós (Ungaria, 2011), Premiul UNITER (2007, 2013), Premiul pentru cel mai bun actor (ex aequo) la Festivalul Internațional de Film, Thessaloniki, Grecia (2011), Premiul de debut la Uniunii Scriitorilor din România (2005), Premiul de excelență a Revistei literare „Látó” (2004), Premiul pentru cel mai bun cineast la Festivalul Internațional de Film de scurt metraj ALTERNative (2003) Premiul de debut regizoral la Festivalul Național de Teatru de Păpuși și Marionete (2002), Premii de excelență artistică sau pedagogică acordate de către Universitatea „Babeș-Bolyai” (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Visky András”]

ViskyVISKY ANDRÁS (1957, Târgu Mureş), dramaturg, poet şi eseist, conferenţiar universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Facultatea de Teatru şi Televiziune şi directorul artistic al Teatrului Maghiar din Cluj, și consilier artistic al festivalului Internațional INTERFERENȚE. În calitate de visiting professor a predat la Calvin College, Grand Rapids MI, SUA timp de un an, iar ca și guest lecturer a conferențiat și a ținut workshopuri printre altele la Northern Illinois University, Yale School of Drama, University of California, Moholy-Nagy University of Design, Korea University of Arts Seul. În calitate de dramaturg a colaborat printre alţii cu Gábor Tompa,Vlad Mugur, Mihai Măniuţiu, Christopher Markle, Stephanie Sandberg, László Bocsárdi, Mona Chirilă, Dragoş Galgoţiu, Victor Ioan Frunză, Robert Raponja, Karin Coonrod, Robert Woodruff. Pe lângă volumele de eseu şi teatru a publicat şapte volume de versuri, scrierile lui fiind prezentate în diferite antologii din ţară şi străinătate.[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Sorin Leoveanu”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Incze G. Katalin”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Bodolay Géza”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Conf. dr. Hegedűs D. Géza”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Bréda Ferenc”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Tompa Andrea”]

TompAndrea Tompa, PhD (1971) este un critic de teatru, teatrolog  şi scriitor. Se ocupă cu teatrul contemporan. A terminat în Budapesta la Universitatea Eötvös Loránd, unde şi-a luat PhD-ul în 2004. Predă la Universitatea Babeş-Bolyai din 2008. Este redactor la revistele: Színház (Budapesta), la Critical stages publicat de IATC, şi membru al boardului editorial la revista Theater publicat de Yale School of Drama. Din toamna anului 2009 este preşedintele Asociaţiei Criticilor Maghiari de Teatru. Este autoarea a două romane: A hóhér háza şi Fejtől s lábtól.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Bodó A. Ottó”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Palocsay Kisó-Kata”]

Palocsay Kiso KataNăscută la Cluj, și-a terminat studiile școlare și universitare (licență și master) în aceeași localitate.

A realizat numeroase roluri de teatru și animație la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, și Teatrul de Păpuși „Puck”.

În anul 2010 a obținut titlul de doctor la Universitatea de Artă Teatrală din Tg. Mureș.

Începând cu anul 2001 predă disciplinele: Arta actorului păpușar și Tehnica vorbirii. În prezent este lectoru universitar la Departamentului Maghiar de Teatru din cadrul Facultății de Teatru și Televiziune.

A regizat teatru radiofonic la redacția maghiară a studioului teritorial Cluj.

În prezent se ocupă de regie pentru teatru de păpuși, realizează scenografia acestor spectacole. Spectacolul regizat la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara, Zian și Kopik a participat la Festivalul Internațional de Teatru din Avignon.

Este colaborator permanent al Festivalului Internațional Dionysus organizat de către Academia de Artă din Osijek, unde susține ateliere de improvizație pentru arta actorului păpușar.[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Bíró József”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Albert Júlia”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Lect. dr. Kézdi Imola”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Szilágyi Palkó Csaba”]

De 16 ani sunt asistent universitar titular la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cadrul UBB, iar între 2009-2012 am fost și șeful liniei maghiare. Am 42 de ani. Începând cu 1998, am colaborat cu multe clase de actorie (la început ca asistent, apoi ca profesor responsabil de clasă). Am organizat manifestări de profil (turnee, festivaluri, workshop-uri etc.) Între iunie 2003 și august 2004 am lucrat în cadrul programului de coproducție ”Cultura 2000” al UE. Am jucat în piese de teatru, operetă și în film. Între 1998 și 2014 am regizat peste 25 de spectacole (-examen) pentru studenții de la actorie. Înainte de terminarea specializării Actorie am terminat Facultatea de Litere (maghiară-italiană), și între 1988 și 1994 am publicat peste 50 de critici, recenzii, studii, proză literară și versuri. Sunt doctorand la UBB Facultatea de Teatru și Televiziune, iar înainte am început studiile doctorale la Târgu-Mureș (obiectul cercetării vizează relația dintre genul actorului și personajul interpretat).[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Borsos Levente”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Kelemen Kinga”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Zsigmond Andrea”]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]

[acc_item title=”Asist. drd. Köllő Csongor”]

KolloCsongor Köllő şi-a obţinut diploma de actor în cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune (Universitate Babeş-Bolyai) în 2008, completându-şi studiile de master în 2010. În prezent este doctorand în anul trei în cadrul Şcolii doctorale al aceleiaşi intituţii, cu teza: Antrenamentul (fizic şi vocal) al actorului. Un drum spre integritate. El caută felul în care antrenamentul actorului (aşa cum a fost propusă în a doua parte al secolului XX. de către oameni ca Jerzy Grotowski, Peter Brook sau Eugenio Barba) poate deveni o disciplină spirituală, un fel de yoga, un drum spre unificarea corpului, minţii şi a sufletului. În acest scop, prin workshopuri, seminarii, antrenamente, în ultimii ani el a căutat şi a lucrat cu maeştrii precum Yoshi Oida, Rena Mirecka, Eugenio Barba şi actorii de la Odin Teatret, Jean-Jacques Lemetre, Alexei Levinski.

El predă arta actorului la Facultatea de Teatru şi Televiziune din 2010. Între 2008-2013 a lucrat ca actor la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, unde a lucrat cu regizori precum Matthias Langhoff, Gábor Tompa, Mihai Măniuţiu, Dragoş Galgoţiu şi alţii. Recent şi-a orientat atenţia înspre regia de teatru, semnând spectacolul Egypercesek (nuvele ale scriitorului Istvan Örkény) la Teatrul Maghiar, precum şi mai multe spectacole-examen la FTT. Din 2013 este liber profesionist.

În 2013 a publicat articole în revista teatrală Játéktér, şi a prezentat lucrări în cadrul unor conferinţe. Între scopurile lui se mai află şi traducerea în limba maghiară a unei cărţi scrisă de Yoshi Oida.[/acc_item][/accordion]

[/tab_item][/tab]