Conferinţa Naţională a Doctoranzilor în Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Teatru şi Televiziune 12 octombrie 2017

Conferința își propune să fie un forum științific interdisciplinar dedicat doctoranzilor care desfășoară cercetări teoretice și practice în teatru, cinematografie, media sau la intersecția acestor domenii de specializare cu abordări provenite din antropologie, filosofie, politologie, sociologie sau alte discipline umaniste. Scopul evenimentului este acela de a pune împreună cercetători aflați la începutul carierei academice, teoreticieni experimentați și profesori coordonatori, astfel încât dezbaterea asupra metodologiilor, tematicilor și rețelelor conceptuale actuale din cercetarea artelor spectacolului să devină posibilă și fertilă.

Atât abordările de tip “practice as research” (PAR), cât şi cele preponderent teoretice vor intra într-un dialog necesar, conferința fiind concepută ca o platformă dinamică care include paneluri, mese rotunde, ateliere de lucru, precum și intervenții ale unor cercetători consacrați. Astfel, întâlnirea oferă o oportunitate excelentă pentru doctoranzii care doresc să își difuzeze rezultatele parțiale sau finale ale cercetării într-un context universitar care facilitează interacțiunea, feed-back-ul metodologic, schimburile profesionale și viitoarele colaborări.

Comunicările pot fi focalizate asupra următoarelor teme, fără a se limita la acestea:

 • Noi contribuţii de istorie şi teorie teatrală
 • Cercetări în pedagogia teatrală
 • Teatrul şi noile tehnologii
 • Politica identităţii în performance
 • Dialogul inter-arte: teatru, dans, cinema, arte vizuale.
 • Practicile colaborative în teatru şi în performance
 • Perspective asupra intermedialității
 • Cinema European
 • Abordări teoretice ale conceptelor de National, Small și World Cinema
 • Artă video, experiment și eseu vizual
 • Art-house și cinema popular
 • Metodologii contemporane ale criticii de film
 • Genurile filmului documentar

Fiecare propunere de comunicare trebuie să conțină titlul, rezumatul (200 de cuvinte), 5 cuvinte cheie, o scurtă biografie a doctorandului și vor fi trimise pe adresele ivona.vistras@gmail.com și claudiuturcus@gmail.com

Termenul limită: 20 septembrie 2017. Decizia comitetului ştiinţific al conferinţei va fi comunicată fiecărui doctorand pînă la data de 1 octombrie 2017.

Lucrările selectate pot fi publicate (în urma unui proces de peer-review) în revistele Universității Babeș-Bolyai: Studia Dramatica, respectiv Exphrasis – Images, Cinema, Theory, Media, ambele indexate BDI.

IMG_2062

Keynote speakers

 • Iulia Popovici, Cercetător independent / Observator Cultural
 • Christian Ferencz-Flatz, Institute for Research in the Humanities, Universitatea Bucuresti / Arhivele Husserl, Universitatea din Köln

 

Notă: Organizatorii asigură cazarea și masa participanților, precum și decontarea unor cheltuieli eligibile de transport.