Concurs pentru postul de referent

Facultatea de Teatru şi Televiziune organizează în data de 5 iunie 2013, ora 12,00, în sala 30, concurs intern pentru angajarea, cu contract de prestări servicii, a unui referent pentru Departamentul de Teatru. Concursul se va desfăşura sub formă de interviu. 

Bibliografie pentru concurs:

  • Legea educaţiei naţionale (http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=12614)
  • Carta Universităţii-Babeş-Bolyai 2012 (http://ubbcluj.ro/ro/regulamente/Carta_2012.pdf)
  • Metodologia ARACIS, Standarde specifice arte (http://www.usv.ro/calitate/pagini/legislatie_evaluare/standarde_specifice_C08.pdf)
  • HG 966 (http://www.aracis.ro/uploads/media/HG_nr._966.pdf) 
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teatru şi Televiziune 
  • Planul strategic 
  • Planurile operaţionale 
  • Organigrama  

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai