Cîștigătorul bursei Erasmus 2013

eskisehir-anadolu-universitesi

Comisia de selecție a bursierilor Erasmus, compusă din:

  • Conf. Dr. Anca Măniuțiu, prodecan, coordonator departamental Erasmus
  • Lect. Dr. Claudiu Turcuș
  • Elenas Adriana Andrieș, Centrul de Cooperări Internaționale al UBB

întrunită în data de 7 oct. a.c., a hotărît, în urma procesului de selecție, acordarea bursei Erasmus la Universitatea Anadolu, Turcia, studentului:

NORBERT LUCIAN FODOR, an I Master, TFM

Coordonator departamental Erasmus: Conf. Dr. Anca Măniuțiu, Prodecan

 

Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale. Program

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai