Cinematografie și Media / Română

Confirmare loc

Confirmarea și completarea Contractului de studii se face conform calendarului (Licență sau Master) alegând de mai jos specializarea la care candidatul a fost admis. După completare, acestea se trimit pe adresa secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro

Licență

Master

Listele de candidați înscriși pentru admitere / Septembrie 2020

Licență

Master

Studii Licență

Cinematografie, fotografie, media

Programul de studiu Cinematografie, Fotografie,
Media (CFM) are un specific vocațional care – prin studiul teoretic și practic al unor discipline de specialitate – pregătește absolvenți pentru meserii specifice industriei cinematografice și media. 

După un parcurs comun în primul an de studii – menit să introducă noțiunile de bază, teoretice și practice, necesare pentru a putea alege un parcurs de carieră – studenții vor avea posibilitatea să opteze, în limita locurilor disponibile, pentru una dintre rutele de specializare oferite. 

 

Imagine de film și TV 

Acest domeniu vocațional de exprimare creatoare, folosește limbajul cinematografic pentru a valorifica în egală masură talentul, personalitatea, cunoștiințele de specialitate și abilitățile de exprimare cu ajutorul echipamentelor de filmare. 

 

Regie de film și TV 

Ruta de specializare Regie de film și TV abordează studiul elementelor de semantică cinematografică precum și noțiunile de teorie și practică specifice tehnicilor regizorale în filmul de ficțiune, cel documentar și în producțiile de televiziune.

Abilitățile în domeniu sunt dobândite atât prin accentul pus pe relația regizorului cu actorul și echipa de producție, cât și prin dezvoltarea viziunii de autor asupra diferitelor tipuri de scenarii.

Principalele aspecte urmărite în formarea viitorilor regizori sunt dobândirea unei culturi cinematografice solide și dezvoltarea creativității și inițiativei.

Multimedia: Sunet-Montaj 

Ruta de specializare Multimedia sunet-montaj oferă un tip de pregătire specific postproducției de film și televiziune. Programul dezvoltă abilități atât în domeniul captării și prelucrării sunetului, cât și în domeniul utilizării programenlor de postprocesare a imaginii, folosind sofuri specifice de editare, colorizare și grafică.

Competențele în domeniu sunt dezvoltate prin accentul pus pe însușirea noțiunilor tehnice, dar și pe dezvoltarea creativității în folosirea relației sunet-imagine în vederea producerii unor emoții sau stări sufletești.

Producțiile multimedia, instalațiile video, animațiile sau alte genuri hibride sunt parte din producțiile de autor specifice acestei rute. În munca de echipă se pune accentul pe atenția la detalii, respectarea deadline-ului, acuratețea imaginii și calitatea sunetului. 

 

Comunicare audiovizuală

Specializarea Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate-media însumează cursuri teoretice și practice ce continuă și dezvoltă pregatirea generală (comună tuturor liniilor de specializare ) în direcția segmentului conceptual al meseriilor din audiovizual.

Astfel competențele și deprinderile specifice se axează pe aspectele creative, conceptuale și practice ale activităților ce presupun: creația de mesaj audiovizual, crearea de scenarii de film și televiziune, elaborarea de conținut a diverselor tipuri de producții audiovizuale, coordonarea și organizarea aspectelor tehnice și artistice ale filmelor, producțiilor de televiziune sau produselor multi-media. 

Filmologie

Specializarea Filmologie propune studenţilor o gamă largă de cursuri, seminarii şi lucrări practice, din domenii specifice cinematografiei și studiilor de film.

Programul are două direcții principale de formare: scenaristică — a cărei studiere teoretică şi mai ales practică se desfăşoară pe parcursul celor trei ani de studiu — și critică de film, care îi va încuraja pe cei interesați să scrie şi să publice atât în revistele şi pe platformele on-line ale studenţilor, cât şi în revistele culturale din Cluj și din țară.

Abordarea programului de studii în Filmologie îmbină teoria cu practica, studenții colaborând cu colegii lor de la specializarea Cinematografie, Fotografie și Media în realizarea unor producții media. Ei au, astfel, posibilitatea să experimenteze etapele unei producţii cinematografice în cadrul unor ateliere specifice. 

Master

Documentary Filmmaking

The Documentary Filmmaking master program is a highly practical, applied, program of production of documentary film for cinema, television or other media platforms. Since the beginning, the students will start working on the portfolio for the production of a feature documentary film that will represent their final  dissertation work, while also taking other theoretical and practical courses, tailored to their specific interest.

Every semester, students will take part in documentary film production workshops and will participate in film festivals in which they will be able to get acquainted with film industry personalities while also developing their practical skills through presentations and pitching sessions.

The program will enable them to understand some of the most important trends and developments of the documentary film genre within the context of the new platforms of distribution and new specific audiences in the information age.

The practical learning, based on analysis and practice of specific documentary films like scientific documentary, social and anthropological films, dramatisation, and adventure documentary, will enable students to acquire skills and abilities necessary in the production of film for cinematography, television and digital media.

The contact with the industry will increase their theoretical knowledge and practical experience necessary in order to cultivate high professional and ethical standards, as well as professional courage and civic responsibility, as a professional non-fiction filmmaker.

Digital Interactive Arts

This professional master program offers a comprehensive, multidisciplinary and innovative approach of digital media arts production, while offering a theoretical perspective on a great variety of related digital art subjects.

Master students can select from a broad range of digital media approaches to the performing, visual, and cinematic arts. The master’s program addresses graduate students in visual arts, architecture, music, theatre and film, as well as graduates from other fields who are interested in a theoretical and practical interdisciplinary approach to new digital technologies in visual, performing and cinematic arts.

Each semester, under the coordination of national and
international artists and specialists, students will conduct interactive artistic creation projects, collaborating with students from other related master programs, like Performing Arts and Documentary Filmmaking.

The theoretical courses and practical projects will help to understand the most important trends and developments in the field of interactive arts in the context of the new media platforms and will develop trans-disciplinary artistic skills in professional contexts.

Graduates of this masters program will have the knowledge and skills to express themselves as intermedia artists and will have enhanced opportunities to enter the labor market of the information age in specific positions that require
creative abilities.