Centrul “Vlad Mugur”

vlad_mugur

Centrul de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”

Misiunea Centrului de cercetare şi creaţie în teatru, film şi media este aceea de a dezvolta, prin lucrări de tip academic dar şi prin creaţii artistice de tip experimental, noi direcţii în cîmpurile specifice domeniilor subsumate, dar şi – în acord cu tendinţele actuale ale domeniului umanist –  de a regândi relația dintre cercetarea fundamentală și aplicativă și creația artistică. Încă de la înființare (2007) Centrul a promovat constant proiecte de cercetare şi creaţii inter şi transdisciplinare, bazate pe modele novatoare de analiză şi gîndire critică, a căror ţintă primordială este reorientarea creaţiilor artistice către viaţa socială în ansamblul ei.

Structură și tematici:

A. Grupul  LABORATORUL DRAMATURGIA COTIDIANULUI (Premiul de excelenţă al UBB, 2010):

 • Dramatugia cotidianului: raportarea la ambientul social a produselor artistice şi media.
 • Receptarea în teatru şi film, investigarea publicurilor.
 • Teatrul şi noile tehnologii multimedia.
 • www.dramaturgiacotidianului.ro

B. Grupul de cercetare înIstoria Teatrului, Iconografie şi Antropologie (ITIA)

 • Istorie și teorie teatrală
 • Iconografie teatrală
 • Antropologie teatrală
 • Spectacologie

C . Grupul de cercetare Cinematografie şi Media

 • Estetică, cultură şi antropologie vizuală
 • Ideologie şi politică în mass media
 • Metode de cercetare în cultura şi arta vizuală
 • Realism şi supranatural în cinema
 • Filmul românesc contemporan
 • Multimedia performance, video art, modele experimentale
 • Management și modele antreprenoriale în industriile creative
 • New media, trans media, cross media
 • Documentarul New Media

 

Proiecte și programe (2002-prezent):

 •  2002-2005 – Grant CNCSIS: TEATRUL IMPOSIBIL: CENTRUL DE CERCETARE A FENOMENULUI TEATRAL ROMANESC IN COMUNISM SI POSTCOMUNISM (prof. univ. dr. Liviu Maliţa) nominalizare pentru Premiul pentru critică teatrală la Gala UNITER 2007).
 • 2006-2007, Grant AFCN-Intervenţie culturală: Dramaturgia Cotidianului: Generaţia X-men & Women, (Prof. univ. dr. Miruna Runcan)
 • Proiectul European de creaţie şi cercetare  FABREC „Fabrique Culturelle Europeene”, în colaborare cu Universitatea din Tulouse, Le Mirail şi alte patru universităţi europene, coordonator partea româna lect. univ. dr.  Rodica Mocan
 • 2007 Parteneriat în Proiectul 91743/S « Leonardo da Vinci » de cooperare transculturală Performing Arts and Multimedia Technologies“ (mobilităţi studenţeşti-publicarea rezultatelor creaţiei/cercetării) cu compania “Art Scenico”, Dortmund. (Conf. univ. dr.  Laura Pavel-Teutişan).
 • Grant AFCN 2008- Intevenţie culturală: Dramaturgia cotidianului: Generaţia X-Men şi consumul său cultural
 • Grant CNCSIS 2008 ID-2569: Teatru, Film, Media: Mitosfera Generaţiei X-Men (Conf. dr. C.C. Buricea-Mlinarcic, prof. univ. dr. Miruna Runcan)
 • Grant CNCSIS 2008 – Idei- Workshopuri exploratorii, Cinematografia realului şi cercetarea antropologică a vizualul (Conf. dr. Doru Pop)
 • Pateneriat Grant Cultura 2007-2013, Universitatea din Toulouse, Fabrec – Fabrique Culturelle Europeene, FOTOGRAFIE, CINEMATOGRAFIE-MEDIA: REGIE DE FILM SI TELEVIZIUNE, IMAGINE DE FILM SI TELEVIZIUNE, MULTIMEDIA SUNET-MONTAJ, COMUNICARE AUDIOVIZUALA, 2008 – 2010
 • Grant CNCSIS PN-ID-WE-2011-008, Conferinta Internationala transdisciplinara: The Digital Generation: Self-Representaion, Urban Mythology and Cultural Consumption (prof. dr. Miruna Runcan)
 • Grant CNCSIS PN-II-ID-WE-2012-4-009 Conferinţă Internaţională Interdisciplinară The Bad Spectator. Performing arts between Construction and Destruction //Le mauvais spectateur – les arts du spectacle entre construction et destruction (Lector dr. Ștefana Pop-Curseu)
 • Grant PNII-ID-SSA-2012-2-003, Laboratoarele Interdisciplinare Dramaturgia Cotidianului// The Everyday Drama Interdisciplinary Laboratories, Arcalia, 1-10 august 2012
 • Grant international LLP-1-RO-ERASMUS-EVC, 2010: European Virtual Academy (conf. Dr. Doru Pop)
 • Proiectul interdisciplinar (abordări istoriografice şi de studii culturale româneşti, teatral-antropologice) Dramaturgie, teorie teatrală şi spectacologie la Cercul Literar de la Sibiu, UBB Cluj-Universitatea Bari, Italia. Finantare ICR (Conf. Dr. Laura Pavel-Teutişan)
 • Grant CNCS_ID 2012: Publicurile generaţiei digitale. Reconfigurarea creaţiei prin analiza condiţiei de spectator (În curs de evaluare finală. Prof. dr. Miruna Runcan)

 

Publicații:

STUDIA DRAMATICA  (CNCS B, CEEOL, EBSCO, ProQest, WorldCat. Contact: studia.dramatica@ubbcluj.ro) http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/dramatica/

EKPHRASIS (CNCS C) http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationID=9f1a6fb5-e1cf-4a60-8c08-71b1b27e7cf0

Miruna Runcan, Mihai Pedestru (eds.) Proceedings of The Digital Generation International Conference, Cluj, Editura Limes, 2011

Ștefana Pop-Curșeu (eds.), Regards sur le mauvais spectateur / Looking at the Bad Spectator (Proceedings of the International Conference The Bad Spectator, Cluj 2012), Presa Universitară Clujeană, 2012

 

Colecții:

Studii de teatru şi film (Editura PUC şi, din 2012, Editura Eikon, ambele acreditate CNCS, Prof. dr. Miruna Runcan Contact: runcan.miruna@ubbcluj.ro)

TEATRU: Scrieri ale practicienilor; Dramaturgie extrem contemporană; Eseuri, la editura Casa Cărţii de Ştiinţă, acreditată CNCS (conf. dr. Anca Măniuţiu) http://www.casacartii.ro/domeniu_-Colectia-de-Teatru_40_pagina_1.html