Arta Scurtmetrajului (maghiară)

A kisjátékfilm művészete a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán 2015-től akkreditált magyar tannyelvű mesteri képzés a bolognai rendszeren belül. A két éves szakképesítés során 120 átvihető kreditpont szerezhető.

Ez a mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik sikeresen államvizsgáztak alapképzésen film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció, újságírói szakon, de nem kizáró tényező a más szakterületeken való végzettség sem, ha a jelentkező érdeklődése a kisjátékfilm készítése fele irányul és vannak alapfokú fotós és filmes tapasztalatai.

A felvételi során egy magyar nyelvű interjún felmérjük a jelölt általános ismereteit az adott szakterületen. Itt alkalma adódik a jelöltnek, hogy bemutassa magyar nyelven szerkesztett és leírt egyéni kutatási projektjét, ami lehet egy kisjátékfilm szinopszis vagy kutatási téma a film vagy televíziós média tárgykörében, de elfogadunk egyébb filmkészítéssel kapcsolatos kutatási tervezetet is. A projektnek tartalmaznia kell a motivációt, a kutatás főbb célkitűzéseit, a kiválaszott téma jelentőségét, az alkalmazott kutatási metodológiát, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, ugyanakkor meg kell jelölnie a célközönséget és a megvalósíthatósági lehetőségeket.

A bejutási sorrend megállapításának a szempontjai:

 • a szakmai projekt eredetisége, érdekessége, időszerűsége és megvalósíthatósága a tanulmányi időszak két éve alatt
 • az államvizsgán megszerzett érdemjegy
 • az érettségi vizsgán megszerzett érdemjegy

A négy szemesztert magába foglaló tanulmányi időszak végén a mesteri disszertációt egy kisjátékfilmmel kell kiegészíteni a diploma megszerzéséhez.

A két éves, négy szemeszteres tanulmány alatt a diákok hazai és Magyarországi magas szakképzettséggel rendelkező tanároktól, valamint neves filmes szakemberektől fognak tanulni az alaptantárgyakon túl, szakmai táborokban és különböző workshopokon. Ugyanakkor lehetőség nyílik külföldi részleges tanulmányokra is az Erasmus csereprogram keretén belül.

A mesterképzésen résztvevők kis létszámának köszönhetően lehetőség adódik a diákok számára az egyéni és csoportmunkában való részvételre, a csoportszellem kialakítására, a személyesebb, közvetlenebb tanár-diák kapcsolatra, az egyéni konzultációkra és alaposabb felkészülésre a disszertációra.

 

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

A felvételi napirendje:

 • Július 18 – 22: beíratkozás 10 – 14 óra között a kar székhelyén, M. Kogălniceanu utca, 4. szám, első emelet, 30-as teremben.
 • Július 22: a beíratkozottak listájának kifüggesztése

Július 23: interjú

 • Július 25: eredményhírdetés
 • Július 26-27 a sikeresen felvételizett diákok visszaigazolása, az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalása (10,00-14,00 óra között).
 • Július 28: A végleges listák kifüggesztése

A felvételi vizsga időpontját/helyszínét az első emeleten, a 30-as terem melletti hírdető táblán közöljük.

A beiskolázási helyek száma:

 • 6 tandíjmentes hely
 • 4 tandíjköteles hely

 

A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

Mit tartalmaz a beiratkozási iratcsomag:

 1. ÁLLAMVIZSGA OKLEVÉL (Diplomă de licență) vagy IGAZOLÁS (Adeverință) és az OKLEVÉL MELLÉKLETÉNEK (Supliment la Diplomă) hitelesített másolata.
 2. ÉRETTSÉGI OKLEVÉL (Diplomă de bacalaureat)
 3. SZÜLETÉSI BIZONYÍTVÁNY (Certificat de naștere) fénymásolata és az eredeti, hogy a másolatot a Kar hitelesítse
 4. NYELVI KÉSZSÉGEKET BIZONYÍTÓ IGAZOLÁS, angol nyelv
 5. 3 darab fénykép, ¾ cm
 6. A részvételi díj (taxa de procesare) kifizetését igazoló 30 lejes számla
 7. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését igazoló 150 lejes számla
 8. Igazoló iratok, csak azoknak, akik a szabályzat értelmében kérvényezik a díjmentességet. A felvételi bizottság hitelesítheti a nyelvi készségeket bizonyító igazolást, a BTTE felvételi szabályzatának 3. számú Melléklete alapján.
 9. Orvosi igazolás (a háziorvos által kibocsátva, egészséges (apt pentru admitere la facultate) megjegyzéssel.
 10. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY fénymásolata és az eredeti, hogy a másolatot a Kar hitelesítse
 11. Átlátszó műanyag irattartó
 12. Típuskérvény. A jelentkezési ívek a kari felvételi bizottságnál érhetőek el, vagy letölthető a honlapról.

 

Egyébb információk:

 • A jelentkezési íven kijelölt információkat hiánytalanul meg kell adni, beleértve a különböző érdemjegyeket is amelyek a bejutási sorrend meghatározói. A hiányos jelentkezési ívek nem kerülnek iktatásba!
 • A részvételi és felvételi díjat a kar pénztáránál lehet befizetni, vagy postai utalványon a BBTE IBAN számlaszámára: RO35TREZ21620F330500XXX, amit az Államkincstár (Trezorerie) kolozsvári fiókjánál nyitottak, UBB 4305849 egyéni kóddal, azzal a (kötelezően kitöltendő) megjegyzéssel: Részvételi és/vagy felvételi díj a Színház és Televízió Karra (Taxă de procesare și/sau admitere pentru Facultatea de Teatru și Televiziune)
 • A jelentkezési íveket és a felvételi díjak kifizetéséről szóló számlákat eredeti példányban a Kar székhelyén, M. Kogălniceanu utca, 4. szám, első emelet, 30-as teremben kell leadni a beíratkozás alkalmával. A felvételi díjaktól mentesülő jelölteknek kötelező csatolni az ezt igazoló dokumentumot.

 

A felvételi alkalmával fizetendő díjak

Figyelem! A befizetett díjak nem téríthetőek vissza!

 1. 30 lej a komunikációs és szervezési tevékenységért fizetendő díj, amely alatt az interneten történő előzetes beiratkozás is értendő. E díj nem tartozik semmiféle törvényes kivételek, felmentések hatálya alá és nem visszatérítendő. Csak azon jelölt mentesül ezen összeg kifizetésétől, akiknek mindkét szülője elhalálozott, vagy pedig árvaházban nevelkedett. Ez esetben szükséges egy eredeti, a fenti tényt bizonyító igazolásra.  Ha a jelölt nem nyer felvételt, akkor a részvételi díjat visszatérítjük.
 2. A felvételi díj: 150 lej.

Mentesülnek ennek kifizetése alól, a következő jelöltcsoportok, de csak eredeti igazolás leadása esetén: A BBTE, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az egyetem kávézóinak és éttermeinek alkalmazottai és azok gyermekei, akárcsak az oktatók gyermekei és segédtanerőké is, illetve a nyugdíjasokéi, akik egyetemi vagy középiskolai oktatók voltak. A díjtól való eltekintés egyetlen alakalommal érvényes, egy adott szakon !!!

 

Egyébb kiegészítő információk:

Fontos tudni:

A 2016-ben zajló mesterképzős felvételivel kapcsolatatban fontos tudni, hogy csak fizetéses helyre pályázhatnak azok a jelöltek, akik:

 • államilag támogatott helyen már részt vettek egy mesteri képzésen
 •  akik jelenleg már mesteri szakos hallgatók államilag támogatott helyen, egy másik karon

A tandíjakról:

A 2016 – 2017-es egyetemi tanévben a tandíj éves összege 4500 lej / év. A tandíj kifizetése négy részletben történik. Azok a fizetéses helyre bejutott jelöltek, akik szeptember 14-ig (a felvételi naptár szerint) nem fizetik ki első részletüket, elveszítik a megszerzett helyet.

A hely visszaigazolásáról:

Július 26-án és 27-én 10 és 14 óra között a tandíjmentes helyekre bejutott jelölteknek személyesen kell visszaigazolniuk, hogy igényt tartanak a helyre. A tandíjköteles helyekre bejutottak pedig ugyancsak kötelesek a helyet visszaigazolni, azaz befizetni a tandíj első részletét. Ellenkező esetben elveszítik a megszerzett fizetéses helyet. Azok a jelöltek, akik szeptember 17-ig nem juttatják el a Karhoz államvizsga oklevelüket (Diplomă de licență) vagy a sikeres államvizsgáról szóló igazolást (Adeverință) nem foglalhatnak el tandíjmentes helyet.

Bővebb információk: 

A felvételivel kapcsolatban a következő elérhetőségeken lehet érdeklődni: a (00 40) (0)264-405357 / (00 40) (0)264-590066 telefonszámokon. E-mailen: secretariat.ttv@ubbcluj.ro vagy a htpp: /teatrutv/ubbcluj.ro honlapon.

 

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE

A külföldön végzett tanulmányok elismertetési folyamata

 A mesterképzésre történő beiratkozáshoz az EU és EGK állampolgárainak a következő lépéseket kell megtenniük:

 1. A tanulmányi oklevél elismertetése
 2. A felvételi vizsgán való személyes részvétel

1. A tanulmányi oklevél elismertetése 

Az oklevelek elismertetéséhez szükséges iratcsomagot a kolozsvári BBTE Nemzetközi Együttműködési Irodájához kell eljuttatni (Centrul de Cooperări Internaționale – CCI -, str. Avram Iancu, nr. 68, 400083 Cluj-Napoca, România).

Figyelem!

Román állampolgárok külföldön szerzett oklevele esetén az iratcsomag a Tanügyminisztériumhoz küldendő (Ministerul Educației Naționale, CNERD, str. Spiru Haret, nr.10, Sector 1, 010176 București).

A CCI-hez illetve a CNERD-hez küldendő iratcsomag szükséges tartalma:

 1. Típuskérvény – http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterat-doctorat.pdf
 2. Egyetemi oklevél másolata és román vagy angol nyelvű hitelesített fordítása, amennyiben az eredeti oklevelet nem angol vagy francia nyelven állították ki
 3. Útlevél (az első négy oldal) vagy egyéb azonosító okirat másolata
 4. Az iratcsomag elbírálási díjának befizetését igazoló nyugta – 50 lej, banki átutalással vagy postai utalványon keresztül fizetve a következő számlára:
 • Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
 • Cod Fiscal: 13729380
 • Banca: Direcția de Trezorărie și Contabilitate Publică a Municipiului București – DTCPMB
 • Cod IBAN:RO27TREZ7005003XXX000069
 • Cod SWIFT: TREZROBU
 • Cod BIC: TREZ

Az olasz, görög, portugál és ciprusi oklevelekre a Hágai Egyezmény apostille-tanúsítványa kerül. Figyelem!

Az elismertetésre küldött tanulmányi okiratok hitelesített másolatai a CNERD-nél maradnak. Az egyetemre történő beiratkozáshoz és a felvételihez a jelentkezőknek új iratcsomót kell összeállítaniuk a felvételi követelmények figyelembevételével.

Az elismertetési folyamat eredményeit a CNRED írásban közli az egyetemekkel, illetve személyesen/meghatalmazotton keresztül vehetőek fel a CNRED székhelyén.

 

A TANÁRI KAR:

 • dr. Xantus Gábor, egyetemi tanár
 • dr. Bodó A. Ottó, egyetemi docens
 • dr. Tarnay László, vendégdocens (Pécsi Tudományegyetem)
 • dr. Tárkányi János, egyetemi adjunktus
 • drd. Vágvölgyi B. András, vendégadjunktus (Budapesti Metropolitan Egyetem)
 • Novák Emil HSC, társult adjunktus (A Magyar Filmakadémia elnöke)
 • dr. Katona József, egyetemi adjunktus, a magyar nyelvű képzés felelős vezetője