[tab]

[tab_item title=”Actorie”]Concursul se realizează separat pentru linia ROMÂNĂ şi linia MAGHIARĂ, după acelaşi regulament. Examenul presupune criterii de selecţie pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă:

Etapa I

Linia de studiu: Română

O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coreografice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs propriu, compus din:

 • minimum 10 poezii, de stiluri şi factură diferite,
 • 2 monoloage selectate din piese de teatru,
 • 2 povestiri la persoana întâi, 3 fabule. În cadrul etapei eliminatorii candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

[message_box title=”IMPORTANT” color=”blue”]Unul din cele două monoloage care trebuie să figureze în repertoriu va fi la libera alegere a candidaţilor, iar celălalt va fi ales de către candidaţi din următoarele două liste obligatorii: (1) 12 monoloage pentru băieţi (personaje masculine) şi (2) 12 monoloage pentru fete (personaje feminine): Rezultatele acestei probe se comunică la finalul examinării unei grupe.[/message_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”Monoloage obligatorii” active=”false”]

Personaje masculine

 1. Malvolio din A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, actul II, scena 5,  traducere de Mihnea Gheorghiu, în William Shakespeare, Opere complete, vol. 5, ediţie critică, ediţie îngrijită şi comentarii de Leon D. Leviţchi, note de Virgil Ştefănescu-Drăgăneşti, Bucureşti, Editura Univers, 1986, pp. 252-256.
 2. Romeo din Romeo şi Julieta de William Shakespeare, în William Shakespeare, Opere, vol. I, Editura de Stat pentru Artă şi Literatură, Bucureşti, 1955, Act II, scena 2, p.315.
 3. Tartuffe din Tartuffe de  Molière, în Molière, Opere, vol II, Editura de Stat pentru Artă şi Literatură, Bucureşti, 1955, Act II, scena 3, p.318.
 4. Woyzeck din Woyzeck de Georg Büchner, în Georg Büchner, Pagini alese. În româneşte de Laura Dragomirescu. Studiu introductiv de Livia Ştefănescu, Bucureşti, 1967, pp. 149-150 (titlul scenei La iaz).
 5. Spiridon din O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale,  Act I, scena V, Bucureşti, Ed. Gramar, 2006, pp. 18-19.
 6. Lopahin  din Livada de vişini  de  A.P.Cehov,  Act III (de la “Eu. Eu am cumpărat-o !” până la “Să cînte muzica!”), în Anton Pavlovič Cehov, Livada cu vişini, Unchiul Vanea şi alte piese. Traducere de Elisabeta Pop. Bucureşti, Ed. Minerva, Biblioteca pentru toţi, 2008, pp. 532-534.
 7. Henric al IV-lea din Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti 1967, Act II, p. 244-245 (de la “Destul! Să se sfîrşească!”  până la “…Cum te numeşti ?”).
 8. Moritz din Deşteptarea primăverii de Frank Wedekind, Act II, scena 7, în Frank Wedekind, Teatru. În româneşte de Simion Dănăilă. Cuvânt înainte de Ioana Mărgineanu, Bucureşti, Ed. Univers, 1982, p. 53-55.
 9. Domnul Smith din Cântăreaţa cheală de Eugène Ionesco, scena VIII (de la “Să vă zic şi eu una…” până la “Eu nu sunt fiica ta”), în Eugène Ionesco, Teatru, vol I. Traducere din franceză şi note de Vlad Zografi şi Vlad Russo. Ediţia a II-a revăzută. Bucureşti, ed. Humanitas, 2007, p.66.
 10. Jimmy din Priveşte înapoi cu mânie, de John Osborne, în Teatru englez contemporan, vol I, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968, Act II, tabloul I, pp.79-80 (de la “Cei care n-au văzut niciodată un om murind…” până la “decât o să ştii tu vreodată toată viaţa ta…”).
 11. Hamlet din Hamlet de William Shakespeare, Act III, Scena 1, în William Shakespeare, Opere, vol. VII, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1959 (traducere de Petru Dumitriu), pp. 602-603 (de la “A fi sau a nu fi…” până la “…În ruga ta de mine păcătosul”).
 12. Edgar din Regele Lear de William Shakespeare, Act III, Scena 4, în William Shakespeare, Opere complete, vol. VII, traducere de Mihnea Gheorghiu, ediţie critică, ediţie îngrijită şi comentarii de Leon D. Leviţchi, note de Virgil Ştefănescu-Drăgăneşti, Bucureşti, Editura Univers, 1988, p. 160. (de la “Faceţi-vă milă şi pomană de bietul Tom…” până la “…şi-ncă-odată tot aşa”)

Personaje feminine

 1. Cassandra din Agamemnon de Lucius Annaeus Seneca, în Seneca, Tragedii, vol. I, studiu introductiv, traducere, note şi comentarii de Traian Diaconescu, Bucureşti, Editura Univers, 1979, pp. 133-134.
 2. Lady Macbeth din Macbeth de William Shakespeare, actul I, scena 5, în româneşte de Ion Vinea, în William Shakespeare, Teatru, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1964, pp. 972-973.
 3. Ersilia Drei din Să îmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, finalul actului al III-lea, în româneşte de N. Carandino, în Luigi Pirandello, Teatru, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967, pp. 406-407.
 4. Martha din Neînţelegerea de Albert Camus, actul al III-lea, scena II, traducere de Catinca Ralea, în Albert Camus, Caligula, Neînţelegerea, Stare de asediu, Cei drepţi, Răscoala din Asturii, Bucureşti, RAO International Publishing Company S.A., 1996, pp. 117-118.
 5. Nina Mihailovna Zarecinaia din Pescăruşul de A.P. Cehov, finalul actului al patrulea, în româneşte de Moni Ghelerter şi R. Teculescu, în A.P. Cehov, Pescăruşul. Teatru, prefaţă de Dumitru Solomon, Bucureşti, Editura pentru Literatură (BPT), 1967, pp. 210-211.
 6. Salomeea din Salomeea de Oscar Wilde, (finalul piesei), traducere de Adriana şi Andrei Bantaş, în Oscar Wilde, Teatru, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967, pp. 350-352.
 7. Viola din A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, actul 2, scena 2, traducere de Mihnea Gheorghiu, în Shakespeare, Opere complete, vol. 5, ediţie critică, ediţie îngrijită şi comentarii de Leon D. Leviţchi, note de Virgil ştefănescu-Drăgăneşti, Bucureşti, Editura Univers, 1986, pp. 242-243.
 8. Felice din Bădăranii de Carlo Goldoni, actul III, scena 2, în româneşte de Sică Alexandrescu, în Carlo Goldoni, Teatru II,  colecţie bilingvă coordonată de Smaranda Bratu Elian, Nuccio Ordine, ediţie îngrijită de Roxana Utale şi Smaranda Bratu Elian, Bucureşti, Editura Humanitas, pp. 409-411.
 9. Doamna (O doamnă abracadabrantă) din Începem de I.L. Caragiale, scena III, în I.L. Caragiale, Opere 1 Teatru, ediţie critică de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu, Liviu Călin, cu o introducere de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1959, pp. 402-404.
 10. Madam Ubu din Ubu rege de Alfred Jarry, actul al cincilea, scena I, în Alfred Jarry, Ubu, în româneşte de Romulus Vulpescu, prefaţă de Romul Munteanu, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1969, pp. 69-70.
 11. Ioana din Ciocârlia de Jean Anouilh, în româneşte de Valentin Lipati în Teatrul francez contemporan, prefaţă de Elena Vianu, Bucureşti, Editura pentru Literature Universală, 1964, pag. 121.
 12. Mary din Cântăreaţa cheală de Eugène Ionescu, scena V, în Eugène Ionesco, Teatru I, traducere din franceză de Vlad Russo şi Vlad Zografi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002, pp. 53-54.

[/toggle_item][/toggle_box]

De asemenea, candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Linia de studiu: Maghiară

O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coregrafice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs compus din:

 • minimum 10 (zece) poezii dintre care 5 (cinci) alese în mod obligatoriu din lista care urmează, şi restul de minimum cinci (de stiluri şi factură diferite) la alegerea candidatului. Lista poeziilor din care se pot alege cele 5 poezii obligatorii: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor; Petőfi Sándor: Szeptember végén; Arany János: Bor vitéz; Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára; József Attila: Mama; Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat; Salamon Ernő: Egyszerű szerelmes ének; Weöres Sándor: Vásár; Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak;
 • 2 povestiri din care prima obligatorie (Örkény István: Gondolatok a pincében) iar cea de a doua o povestire din literatura maghiară sau universală, la alegerea candidatului;.
 • 2 monoloage din care primul la alegere, iar al doilea obligatoriu, selectat din următoarele liste.

[message_box title=”IMPORTANT” color=”blue”]Textele obligatorii vor putea fi descărcate dintr-un document special creat, de pe site-ul Facultăţii. La admitere va fi luată în considerare interpretarea acelor texte obligatorii, care corespund variantei publicate pe site![/message_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”Monoloage obligatorii” active=”false”]

Personaje masculine

 1. Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Kreón monológja: „Jó férfiak, nagy megrázkódtatás után…”
 2. W. Shakespeare: Szentivánéji álom (ford. Nádasdy Ádám) – Tompor monológja: „Mikor az én végszavam jön, szóljanak és én belépek.” (4. felvonás, 1. szín)
 3. W. Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (ford. Arany János) – Hamlet monológja: „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés…” (3. felvonás, 1. szín)
 4. Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Orgon monológja: „Ahogy megláttam őt – ha úgy állna előtted…” (1. felvonás, 5. jelenet)
 5. Molière: A fösvény (ford. Illyés Gyula) – Harpagon monológja: „Tolvaj! Tolvaj! Gyilkos! Haramia! Törvényt! Igazságot, igazságos ég!” (4. felvonás, 7. jelenet)
 6. A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Trigorin monológja: „Ugyan, mi különlegesen szép van benne?…” (2. felvonás)
 7. E. Albee: Nem félünk a farkastól (ford. Elbert János) – George monológja: „Tizenhat éves koromban, mikor még a gimnáziumba jártam…” (2. felvonás)”
 8. Háy János: A Gézagyerek – Géza monológja: „Megyek lefelé az utcán, papa. Megyek arra lefelé.” (1. rész, 5. jelenet)

Personaje feminine

 1. Szophoklész: Íphigeneia Auliszban (ford. Devecseri Gábor) – Íphigeneia monológja: „Hallgassatok rám, anyám, hitvesedre haragudnod, látom én, hogy hasztalan;…”
 2. Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Antigoné monológja: „Ó sírom, nászszobám, te föld odvába vájt örök tanyám…”
 3. W. Shakespeare: A tél meséje (Téli rege) (ford. Várady Szabolcs) – Hermione monológja: “Mivel többet nem mondhatok, csak azt, hogy tagadom a vádat…”
 4. W. Shakespeare: Romeo és Júlia (ford. Kosztolányi Dezső) – Júlia monológja: „Isten veled. Ó, látlak-e megint?…” (4. felvonás, 3. szín)
 5. Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Dorine monológja: „Meglátja majd, hogy az anyán túltett fia….” (1 felvonás, 2. jelenet)
 6. A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Nyina monológja: „Miért mondta, hogy megcsókolja a lábam nyomát?…” (4. felvonás)
 7. Tennessee Williams: A vágy villamosa (ford. Czímer József)  – Blanche monológja: „Egy fiút. Fiatal fiú volt még, én pedig egész fiatal lány…” (6. kép)
 8. Spiró György: Csirkefej – Nő monológja: „Mért, én is, hazajövök – hozom a munkát, rajzolok, méretezek…” (5. Jelenet)

[/toggle_item][/toggle_box]

De asemenea, candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.
Promovarea în etapa următoare a concursului este condiţionată de obţinerea de către candidat a calificativului „admis”, calificativ comunicat candidatului la încheierea unei serii de examinare.

 

Etapa a II-a

Linia de studiu: Română și Maghiară

Etapa presupune trei probe:

 1. Atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare şi a aptitudinilor muzicale şi ritmice, cu pondere de 50% în media finală. Proba se va da în grup, iar candidaţii trebuie să se prezinte în costum de mişcare.
 2. Un monolog din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei, cu pondere de 40% în media finală. Examinarea este individuală. Repertoriul este comun cu cel de la etapa I eliminatorie.
 3. Media obţinută la examenul de bacalaureat/media obţinută la examenul de licenţă cu pondere de 10 % în media finală (pentru absolvenţii de liceu respectiv pentru licenţiaţi)

Criterii de departajare:

 • Nota de la proba „atelier de improvizaţie”
 • Nota de la proba „monolog”
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 • Nota de la proba „atelier de improvizaţie”
 • Nota de la proba „monolog”
 • Media obţinută la examenul de licenţă.

Testarea se poate realiza individual şi/sau în grup, în funcţie de numărul candidaţilor.

[/tab_item]
[tab_item title=”Regie”]

Etapa I

Linia de studiu: Română

O probă orală eliminatorie, de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de cultură generală (testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, al artelor plastice, muzicii şi literaturii). Candidatul va susţine un interviu pe aceste teme şi va comenta, din punct de vedere dramatic, imagini fotografice, tablouri sau/şi desene (la alegerea comisiei), va imagina biografii de personaj, va construi acţiune dramatică cu nod conflictual şi va răspunde la întrebări din repertoriul de concurs.

[toggle_box]
[toggle_item title=”Repertoriul de concurs” active=”false”]

 1. Sofocle (Antigona)
 2. W. Shakespeare (Visul unei nopţi de vară)
 3. Molière (Avarul)
 4. Gozzi (Turandot)
 5. Henrik Ibsen (Peer Gynt)
 6. A.P. Cehov (Pescăruşul)
 7. N.V. Gogol (Căsătoria)
 8. Caragiale (O scrisoare pierdută, D’ale carnavalului, O noapte furtunoasă)
 9. B. Brecht (Opera de trei parale)
 10. L. Pirandello (Şase personaje în căutarea unui autor)
 11. E. Ionesco (Scaunele)
 12. S. Beckett (Asteptându-l pe Godot)
 13. M. Sebastian (Steaua fără nume)
 14. L. Blaga (Tulburarea apelor)
 15. R. Macrinici ( T/Ţara mea)
 16. M. Vişiniec (Maşinăria Cehov)

[/toggle_item][/toggle_box]

Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. Promovarea în etapa următoare a concursului este condiţionată de obţinerea de către candidat a calificativului admis, calificativ comunicat candidatului la încheierea unei serii de examinare.

 

Etapa a II-a

Etapa presupune trei probe:

 1. Probă scrisă: transpunerea în imagini scenice a unui fragment dintr-o operă dramatică din repertoriul de concurs, cu pondere de 30 % în media finală.
 2. Probă practică/orală: realizarea scenică a unui fragment dintr-o piesă de teatru din repertoriul de concurs, cu pondere de 40 % în media finală. Proba se desfăşoară în studio iar candidatul are la dispoziţie cîteva obiecte, cu care va sugera elementele de scenografie. În distribuţie vor fi cooptaţi ceilalţi candidaţi. Repertoriul de concurs este comun cu cel de la etapa I.
 3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 30 % în media finală.

Criterii de departajare:

 • Nota obţinută la proba practică.
 • Nota obţinută la proba  scrisă.

Criterii de selecție pentru licenţiaţi:

 • Testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, artei, muzicii şi literaturii – probă practică/orală, cu pondere de 85 % în media finală. Candidatul va susţine un interviu pe aceste teme şi va comenta, din punct de vedere dramatic, imagini fotografice, tablouri sau/şi desene (la alegerea comisiei), va imagina biografii de personaj, va construi acţiune dramatică cu nod conflictual şi va răspunde la întrebări din repertoriul de concurs.
 • Media obţinută la examenul de licenţă, cu pondere de 15 % în media finală.

Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La această probă nu se admit contestaţii.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 • Nota obţinută la testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, artei, muzicii şi literaturii – probă orală.
 • Media obţinută la examenul de licenţă.
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat.

[/tab_item]
[tab_item title=”Teatrologie”]

Linia de studiu: Română

Criterii de selecție:

Probă orală: Colocviu de cultură generală şi teatrală; testarea spiritului critic prin:

 • analiza unei piese din Repertoriul de concurs*, cu pondere de 30% în media finală.
 • prezentarea şi comentarea unui spectacol de teatru vizionat, la alegerea candidatului, cu pondere de 30% în media finală.
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 40 % în media finală.

[toggle_box]
[toggle_item title=”Repertoriul de concurs” active=”false”]

 1. W. Shakespeare, Hamlet
 2. A.P.Cehov, Livada de vişini
 3. I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută
 4. Marin Sorescu, Iona
 5. Camil Petrescu, Jocul ielelor

[/toggle_item][/toggle_box]

Criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat.

Criterii de selecție pentru licenţiaţi:

 1. Testarea cunoştinţelor de cultură teatrală; testarea spiritului critic pe baza analizei unei piese din Repertoriul de concurs, în cadrul colocviului, cu pondere de 50 % în media finală. Proba se desfăşoară oral.
 2. Media obţinută la examenul de licenţă, cu pondere de 50 % în media finală.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 1. Media obţinută la examenul de bacalaureat.
 2. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:

 • Vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza naţională a olimpiadelor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei, pe parcursul anilor de liceu, la Limba şi literatura română.
 • Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.

 

Linia de studiu: Maghiară

Criteriu de selecţie:

 1. Interviu. Proba I.  Prezentarea şi comentarea unui spectacol de teatru la alegerea candidatului – cu pondere de 30% în media finală. Proba II. Discuţie despre o imagine (pictură, fotografie de spectacol) aleasă de comisia de admitere – cu pondere de 30% în media finală.
 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat – cu pondere de 40% în media finală.

Criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura maghiară.
 2. Calificativul obţinut la proba orală de bacalaureat la Limba străină .

Criterii de selecție pentru licenţiaţi:

 1. Interviu. Proba I.  Prezentarea şi comentarea unui spectacol văzut la alegerea candidatului – cu pondere de 30% în media finală. Proba II. Discuţie despre o imagine (pictură, fotografie de spectacol) aleasă de comisia de admitere– cu pondere de 30% în media finală.
 2. Media obţinută la examenul de licenţă – cu pondere de 40% în media finală.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 1. Media obţinută la examenul de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura maghiară.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:

 • Vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza naţională a olimpiadelor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei, pe parcursul anilor de liceu, la Limba şi literatura maghiară.
 • Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.

[/tab_item]

[tab_item title=”Cinematografie Fotografie Media”]

Linia de studiu: Română și Maghiară

Direcţii/rute de specializare:

 • Imagine de film şi TV.
 • Comunicare audio-vizuală, scenaristică, publicitate media.

Criterii de selecţie pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă:

Etapa I (eliminatorie)

Aceasta constă în testarea cunoştinţelor de cultură generală şi de specialitate (media, fotografie, teatru, film, literatură română şi universală, muzică, arte plastice etc.). Candidatul va susţine un interviu pe aceste teme şi va prezenta o motivare personală pentru alegerea acestui domeniu. De asemenea, candidatul va prezenta un portofoliu, compus din materiale realizate personal, care să demonstreze abilităţile sale în domeniu. Portofoliul va fi depus (in format electronic pe suport CD sau DVD date) la înscriere şi va conţine unul dintre următoarele tipuri de materiale:

 • exerciţiu de filmare, în lungime de maximum trei minute, prezentat pe suport digital în unul dintre urmatoarele formate: DV avi / MPG2 / DV mov.
 • maximum 10 fotografii color sau alb negru, o singură temă sau maximum 2 teme ( ex: 5 portrete şi 5 fotografii cu copaci sau ferestre…etc). Format digital -format jpg. landscape 1280/720pixels, rezolutie 72pixels/inch
 • animaţii, montaje video în unul dintre următoarele formate: DV avi / HDV -mpg2 / DV mov.

Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. Promovarea în etapa următoare a concursului este condiţionată de obţinerea de către candidat a calificativului admis, calificativ comunicat candidatului la încheierea tuturor seriilor de examinare.

 

Etapa a II-a

Probă orală care constă din:

 • analizarea de către candidat a unui fragment de film artistic, reportaj, documentar, reclamă cu pondere de 40% în media finală.
 • analiza unei picturi din punctul de vedere al conţinutului şi al formei plastice cu pondere de 40% în media finală.
 • media obţinută la examenul de bacalaureat/media la licenţă cu pondere de 20% în media finală (pentru absolvenţii de liceu respectiv pentru licenţiaţi).

Criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la etapa a II-a.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura română.

Filmografie

[toggle_box]
[toggle_item title=”Cinematografie românească” active=”false”]

 1. Pădurea spânzuraţilor (regia Liviu Ciulei, 1964)
 2. Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu, 2005)
 3. Balanţa (regia Lucian Pintilie, 1990)
 4. Nunta de piatră (regia Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973)
 5. 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (regia Cristian Mungiu, 2007)
 6. Probă de microfon (regia Mircea Daneliuc, 1979)
 7. Lumea văzută de Ion B. (regia Alexander Nanau, 2009)

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Cinematografie universală” active=”false”]

 1. Citizen Kane (regia Orson Welles, 1941)
 2. Psycho (regia Alfred Hitchcock, 1980)
 3. Opt şi jumătate (regia Federico Fellini, 1963)
 4. Solaris (regia Andrei Tarkovski, 1972)
 5. Luminile oraşului (regia Charlie Chaplin, 1931)
 6. Pasiunea Ioanei D’Arc (regia Carl Theodor Dreyer, 1928)
 7. Nosferatu – Simfonia groazei (regia F.W. Murnau, 1922)
 8. Fight Club (regia David Fincher, 1999)

[/toggle_item][/toggle_box]

[button color=”#efefef” background=”#9c549b” size=”medium” src=”http://teatrufilm.ubbcluj.ro/filmografie-admitere/”]Vizionează filmele integral[/button]

[/tab_item]
[tab_item title=”Filmologie”]

Linia de studiu: Română

Criterii de selecţie:

 1. Colocviu (probă orală) de cultură cinematografică, cultură generală şi mass-media; testarea spiritului critic pe baza unui fragment de film din filmografia obligatorie, cu pondere de 80% în media finală.
 2. Media la examenul de bacalaureat, cu pondere de 20 % în media finală.

Filmografie

[toggle_box]
[toggle_item title=”Cinematografie românească” active=”false”]

 1. Pădurea spânzuraţilor (regia Liviu Ciulei, 1964)
 2. Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu, 2005)
 3. Balanţa (regia Lucian Pintilie, 1990)
 4. Nunta de piatră (regia Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973)
 5. 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (regia Cristian Mungiu, 2007)
 6. Probă de microfon (regia Mircea Daneliuc, 1979)
 7. Lumea văzută de Ion B. (regia Alexander Nanau, 2009)

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Cinematografie universală” active=”false”]

 1. Citizen Kane (regia Orson Welles, 1941)
 2. Psycho (regia Alfred Hitchcock, 1980)
 3. Opt şi jumătate (regia Federico Fellini, 1963)
 4. Solaris (regia Andrei Tarkovski, 1972)
 5. Luminile oraşului (regia Charlie Chaplin, 1931)
 6. Pasiunea Ioanei D’Arc (regia Carl Theodor Dreyer, 1928)
 7. Nosferatu – Simfonia groazei (regia F.W. Murnau, 1922)
 8. Fight Club (regia David Fincher, 1999)

[/toggle_item][/toggle_box]

[button color=”#efefef” background=”#9c549b” size=”medium” src=”http://teatrufilm.ubbcluj.ro/filmografie-admitere/”]Vizionează filmele integral[/button]

Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. Rezultatele vor fi comunicate candidaţilor la încheierea tuturor seriilor de examinare.

Criterii de departajare:

 1. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura română.
 2. Calificativul obţinut la proba orală de bacalaureat la Limba străină .

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi:

 1. Proba de aptitudini : Testarea spiritului critic pe baza unui fragment de film din filmografia obligatorie  – examenul este oral, cu pondere de 85% în media finală.
 2. Media de la examenul de licenţă, cu pondere de 15% în media finală.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 1. Media la licenţă.
 2. Media la examenul de bacalaureat.

[/tab_item]

[/tab]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Close Menu