Studii Licență

Artele Spectacolului (Actorie)

Specializarea Artele Spectacolului (Actorie) oferă studenților un program complex și flexibil de profesionalizare, printr-o pregătire teoretică și practică aliniată standardelor naționale și internaționale.

Misiunea noastră este de a forma viitori actori, performeri, animatori în câmpul artelor spectacolului. Programul stimulează și încurajează munca în echipă, colaborările interdisciplinare și interdepartamentale și, totodată, pune în centrul preocupărilor sale dezvoltarea individuală a studentului prin stimularea creativității sale artistice și a libertății de gândire. 

Pentru a asigura studenților noștri o pregătire cât mai temeinică și mai complexă, disciplinele studiate și metodele de lucru sunt permanent adaptate la exigențele mediului artistic din România și din străinătate.

În cadrul sesiunilor de pregătire pentru admitere oferite de facultate, candidații au șansa să cunoască profesorii de actorie, să afle, prin experiență directă, cum se desfășoară un antrenament, care sunt metodele și obiectivele care asigură școlii de actorie de la Cluj un profil unic. TEATRU 

Artele Spectacolului (Regie)

Alături de parcursul curricular, specializarea Artele Spectacolului (Regie) oferă studenților săi posibilitatea de a alege dintr-o bogată paletă de acțiuni pregătitoare pentru munca în teatru: ateliere, conferințe, asistențe de regie, tabere de creație, festivaluri de teatru. 

Studentul-regizor se va pregăti, atât individual, cât și împreună cu viitorii actori și teatrologi/dramaturgi, realizând împreună cu aceștia spectacole-examen pornind de la temele de studiu semestriale, bazându-se pe texte clasice, moderne și contemporane.

Finalizarea studiilor se va concretiza în montarea unui spectacol. 

Teatrologie — Jurnalism teatral

Programul de studiu Teatrologie – Jurnalism teatral oferă studenților un program complex și flexibil de profesionalizare. Exploatând cele mai recente achiziții ale teoriei și istoriei teatrale, ale tehnicilor și metodelor propuse de mari practicieni și teoreticieni ai teatrului și jurnalismului teatral, cursurile de specialitate îi pregătesc pe studenți în vederea însușirii diverselor tehnici și metode de elaborare a materialelor jurnalistice cu specific teatral, a dramatizărilor și adaptărilor, de redactare a eseurilor analitice, precum și de realizare a campaniilor publicitare și de marketing în domeniul artelor spectacolului.

Câștigătorii olimpiadelor școlare și ai Concursului de preselecție ProScenium vor putea fi admiși cu nota 10, dacă au obţinut premiul întâi în unul din ultimii doi ani de studii, la faza națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la discipline relevante, sau care au fost premiați la preselecția oferită de Concursul ProScenium. 

Studii Master

Artă Teatrală

Programul de master Artă Teatrală oferă candidatului posibilitatea de a opta pentru unul dintre cele două module de specializare: Actorie sau Regie de teatru.

Modulele au și cursuri specifice comune, menite să le ofere studenților posibilitatea de a crea în comun spectacole de teatru. Spectacolele care vor însoți lucrările scrise de finalizare a studiilor se vor realiza în teatre profesioniste și vor avea o înaltă ținută artistică și profesională.

Modulul Actorie (A) oferă o serie de cursuri de specialitate destinate perfecționării măiestriei actoricești. Printr-o bogată paletă de cursuri opționale ori facultative, studentul își poate construi, în mod flexibil, proiectul de carieră, în funcție de 
propriile aptitudini, interese și preferințe. Specializarea se adresează exclusiv absolvenților care au o diplomă de licență în Artele spectacolului (Actorie, Actorie de păpuși și marionete, Coregrafie). Pentru admitere, candidatul va prezenta un repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi
interpretate. De asemenea, candidatul va susține o probă practică de improvizație teatrală.

Modulul Regie de teatru (B) aprofundează experiența de conducător al procesului de construcție a spectacolului, studiind arta spectacolului de teatru prin prisma realizărilor teatrului extrem contemporan. Sunt vizate aici atât textele cele mai noi, cât și formulele spectaculare inedite și care aduc o imagine nouă în teatrul european și în lume. Această specializare se adresează exclusiv absolvenților care au o licență în Domeniul Teatru și Artele spectacolului, Cinematografie și Media și/sau licență în Regie de operă. Pentru admitere, candidatul va prezenta un portofoliu de spectacole proprii realizate, din care comisia va alege un spectacol pentru expunere.

După această probă, candidatul va prezenta un proiect regizoral de spectacol. 

Arte Performative și Film

Conceput ca un masterat interdisciplinar, programul se
adresează absolvenților cu examen de licență de la toate facultățile vocaționale (Teatru, Film, Arte vizuale, Muzică) precum și celor din domenii sociale și umaniste conexe, interesați să-și dezvolte creativitatea personală și capacitatea de lucru în echipă într-unul dintre cele mai dinamice și ofertante câmpuri ale culturii contemporane. 

Obiectivul general al masteratului este acela de a dezvolta simultan capacitățile analitice și artistice ale tinerilor interesați de artele performative (teatru, performance, film, arte video etc.), atât din perspectiva producției propriu-zise, individuale și de grup, cât și dintr-o perspectivă critică și de cercetare. 

Masteranzii sunt stimulați să lucreze, în cadrul cursurilor opționale și facultative, atât individual, cât și în echipe mixte, pentru realizarea de scenarii și producții originale. 

Management și Antreprenoriat Cultural

Acest program de studiu își dorește să opereze o dublă
deschidere: a absolvenților români pe piața europeană și a studenților străini interesați de o specializare în Universitatea Babeș-Bolyai. Dorim să venim în întâmpinarea nevoilor pieței artistice, iar programul nostru masteral, prin construcția curriculară echilibrată între discipline teoretice și discipline aplicative, este o alternativă bine venită în sfera educațională din România. 

Piața culturală din România s-a dezvoltat cu o dinamică susținută în ultimul deceniu, nu doar prin
înființarea noilor companii de teatru independent, ori hub-urilor culturale, ci și prin apariția festivalurilor și evenimentelor artistice de tip repetitiv, majoritatea inter și trans-disciplinare, din ce în ce mai performante și credibile din punctul de vedere al vizibilității, cu o prezență constantă în oferta culturală locală, națională și internațională.

Nevoia de profesioniști în domeniul managementului,
marketingului și antreprenoriatului cultural este vizibil în creștere, atât în câmpul instituțiilor publice de cultură, cât și, mai ales, în peisajul cultural independent. 

Studii Doctorale

Teatru și Artele Spectacolului

Programul de studii doctorale în domeniul Teatru și Artele Spectacolului are drept scop formarea unor specialiști în sfera cercetării teatrale și a studiilor axate pe arte performative, propunându-și să îmbine componenta cercetării teoretice și a discursului criticii teatrale avizate cu versantul cercetării bazată pe creație artistică, de tip practice as research.

Studiile la nivel doctoral asupra teatralității și a performativităţii, asupra dramaturgiei și a spectacologiei românești și universale se asociază celor dedicate diferitelor metodologii de creație scenică, a strategiilor creatoare și a celor de pedagogie teatrală ce țin de arta actorului/performerului și a regizorului. 

Totodată, programul de studii doctorale în Teatru și Artele Spectacolului încurajează perspectivele interpretative interdisciplinare, în care abordările teatrologice intră în dialog cu cele asupra culturii vizuale, iar estetica întâlnește antropologia culturală.

Coordonatori doctorat:

  • Prof. univ. dr. habil. Miklós Bács
  • Prof. univ. dr. Daniela Gologan (Miruna Runcan)
  • Prof. univ. dr. habil. András Hatházi
  • Prof. univ. dr. habil. Anca Măniuțiu
  • Prof. univ. dr. habil. Laura Pavel-Teutișan
  • Prof. univ. dr. Marian Popescu
  • Conf. univ. dr. habil. Diana Cozma
  • Conf. univ. dr. habil. Miriam Cuibus
  • Conf. univ. dr. habil. András Visky