Színház / Felvételi

Helyek visszaigazolása

A hely visszaigazolását tartalmazó dokumentumot (confirmare nivel licenta) és a tanulmányi szerződést (contract studii CFM maghiara) szeptember 15-én 14 óráig a secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro címre kell elküldeni.

Alapképzés

Magiszteri

Felvételire iratkozott jelöltek listája / Szeptember 2020

Alapképzés

Magiszteri

Alapképzés (BA)

Színészet szak

A Magyar Színházi Intézetben zajló oktatás egyik alappillére a magyar nyelvű színészképzés. A három év végén megszerzett oklevéllel a színész egyaránt jelentkezhet állami, magán- vagy független színházi társulatba. De lehetősége nyílik akár a BBTE, akár más felsőfokú oktatási intézmény mesteri és doktori képzésén is továbbtanulni. Tanulmányaik során a hallgatók az elmélet mellett (egyetemes, magyar és román színháztörténet, esztétika, drámaelmélet, rendezéstörténet tárgyak) számos gyakorlati tárgy elsajátítása (színészmesterség, tánc, művészi beszéd stb.) során válnak jártassá a színészmesterségben.

A hallgatóknak minden félév végén szakvizsgák keretében kell számot adniuk technikai tudásukról és fejlődésükről. A végzős hallgatók pedig közönség előtt is bizonyíthatják tudásukat; vizsgaelőadásaikat repertoárszerűen játsszák az egyetem stúdióiban (Radu Stanca, Harag György) és a város különböző előadótereiben. A legjobb előadások seregszemléken, színházi fesztiválokon nagyobb közönség előtt is bemutatkoznak

Teatrológia 

A Teatrológia (Színháztudomány) szakon folyó többirányú oktatás lehetővé teszi, hogy diákjaink színházi kritikussá, dramaturggá, színházelméleti szakemberré, kulturális menedzserré válhassanak. A teatrológia szak végzősei számára nemcsak a színházi alkotófolyamatban (dramaturg, irodalmi titkár), és a színházikommunikációban (PR-menedzsment, színikritika), de akár tudományos pályán is nyílhatnak lehetőségek.

A Színháztudomány szakon tanuló diák az intézményben a színházi ismeretek mellett, zenetörténetet, médiaismeretet is tanul. Szakunk ugyanakkor nemcsak a különféle ismeretek elsajátítására, hanem a diákok készségeinek fejlesztésére is figyelmet fordít: a hallgatók kreatív és kollaboratív írásgyakorlatok formájában ismerkednek jelenetírással, dramatizálással, különféle sajtóműfajokkal. Ugyanakkor konkrét színházi gyakorlatban is kipróbálhatják készségeiket.

Dramaturgtanoncként együtt dolgozhatnak a színészképzésben résztvevő kollégáikkal; kötelező szakmai gyakorlatuk során előadások próbafolyamatát követhetik végig, részt vehetnek színházak, színházi fesztiválok működésének dramaturgiai, színházi menedzsmentet és kommunikációt érintő feladataiban és rendszeresen publikálhatnak.

Magiszteri (MA)

Kortárs Színház magiszteri képzés 

A Kortárs Színház magyar nyelvű magiszteri képzésre a Színház és Színművészet szakterületen diplomázott jelöltek (színész, bábszínész, koreográfus, teatrológus), illetve az ehhez kapcsolódó társterületeken végzettek (pl. nyelv és irodalom) jelentkezhetnek. A szakon folyó oktatás a művészetelméleti és gyakorlati tudás elmélyítését és gyakorlatba ültetését célozza meg.

A program interdiszciplináris jellege számos előnyt kínál: minden magiszteri hallgatónak lehetősége van arra, hogy munkatársaival együtt új, kortárs művészi irányokat kutasson, vagy az elméleti ismereteit a gyakorlattal egészítse ki és fordítva. A Kar különböző szakterületein tanuló hallgatók közös művészeti és kísérleti projektekben vesznek részt.

A képzés célja olyan, a színházban és a kortárs előadóművészetekben egyaránt jártas szakembergárda kinevelése, akik később megállják a helyüket a szakmájukhoz kötődő doktori képzésben is.

Felvételi szabályzat