Important! Pentru candidații admiși în urma concursului de admitere anul universitar 2019-2020. 

  1. Să confirme locul obținut în urma concursului de admitere.
  2. Să depună cereri pentru locuri în căminele studențești (Regulamentul privind cazarea).
  3. Să completeze contractele de studii în ACADEMIC INFO (după primirea contului și parolei de la UBB – prin e-mail).
  4. De citit REGULAMENTUL privind activitatea profesională a studențilo (nivel licență sau master), în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS).
  5. De citit Regulamentul de burse

Important! Pentru toți candidații.

În baza legitimației de concurs: 

  1. se confirmă locurile pentru candidații admiși la buget/taxă
  2. se retrage dosarul de înscriere de către candidații respinși. 

Candidații admiși „cu taxă” și candidații „în așteptare” sunt rugați să urmărească în continuare modificările de situație ce ar putea surveni în urma confirmărilor (în funcție de specializare)

În măsura în care unele locuri la buget nu se confirmă sau survin retrageri, candidații admiși „la taxă” vor putea fi promovați pe locuri bugetate. Condiția obligatorie este confirmarea locului și achitarea primei rate de școlarizare. În cazul promovării la buget, taxa de școlarizare va fi returnată la începutul anului universitar (octombrie 2019) pe bază unei cereri. Atașat cererii trebuie să aveți cont IBAN pe numele candidatului, copie Carte de Identitate și chitanța în original. Acestea trebuie depuse la secretariatul facultății.

Pe locurile eliberate/neconfirmate de către candidații admiși la taxă în sesiunea Iulie 2019 pot fi promovați candidații aflați pe lista de așteptare.

În luna septembrie facultatea va solicita UBB Cluj o suplimentare de locuri bugetate.

Rezultate finale

Licență

Master