Actorie și Regie

Actorie

Cursurile masterale ale specializării Actorie deschid oportunităţi diversificate de formare, aprofundare şi perfecţionare continuă în domeniul artei actorului atât în plan teoretic, cât şi practic. În acord cu imperativul adaptării la dinamismul societăţii contemporane, studiile propun investigarea şi cercetarea ,,impurităţii” şi ludicităţii stilistice postmoderniste şi postdramatice, stimulând, totodată, dezvoltarea capacităţii de a alege metode de interpretare sau de a adapta training-ul stilului interpretativ. Având ca ţintă cristalizarea idealului profesional şi a identităţii profesionale, studiile urmăresc dezvoltarea gândirii analitice, comparatiste şi asociative, rafinarea mijloacelor expresive, dezvoltarea unui imaginar activ şi teatral, precum şi dezvoltarea capacităţii de management a proiectelor profesionale (iniţiativă, selecție colaboratori, planificare, execuţie, monitorizare, finalizare proiect) şi a relaţiilor creatoare în cadrul trupei teatrale atât de tip instituţionalizat, cât şi alternativ.

Construcția de carieră:

  1. Actor de teatru
  2. Actor de film
  3. Actor mânuitor de păpuși
  4. Animator socio-educativ și cultural
  5. Carieră didactică la nivel liceal sau universitar
  6. Cercetător în istoria, teoria şi estetica teatrului şi a artelor spectacolului

Condiții de admitere:

Admiterea la modulul Actorie, din cadrul specialităţii Actorie-Regie de la nivelul masteral, constă în examinarea practică a abilităţilor actoriceşti prin exerciţii de improvizaţie şi susţinerea unor monologuri din repertoriul personal al candidatului. 

Regie de teatru

Dacă la nivelul studiilor de licență studenții-regizori deprind elementele esențiale necesare în conducerea procesului de realizare a spectacolului de teatru, lucrând într-o strânsă colaborare cu studenții de la specializarea actorie asupra unor texte din dramaturgia clasică, modernă și contemporană, în cadrul modulului regie de teatru a specializării masterale actorie și regie, regizorul, căci putem vorbi despre el, aprofundează experiența de conducător al procesului de construcția a spectacolului studiind arta spectacolului de teatru prin prisma realizărilor a ceea ce numim teatru extrem contemporan. Sunt vizate aici atât textele cele mai noi, dar și formulele spectaculare noi, inedite și care aduc o imagine forță nouă în teatrul european și în lume, experiențele teatrale ce caută forme și soluții regizorale oglindă a unei societăți în continuă modificare. Spectacolele care vor însoți lucrările scrise finale se vor realiza în teatre profesioniste de înaltă ținută artistică și profesională.

Construcția de carieră:

Absolvenții specializării masterat actorie și regie, modulul regie de teatru, vor avea capacitatea de a practica următoarele meserii:

  1. regizor de teatru;
  2. cercetător în domeniul teoriei și esteticii spectacolului și a istoriei teatrului; profesor de estetica spectacolului, istoria teatrului și artele spectacolului în învățământul preuniversitar (clasele IX-XII);
  3. light-designer, manager de teatru.

Condiții de admitere:

Modulul regie de teatru se adresează exclusiv absolvenţilor care au o licenţă în Domeniul Teatru şi Artele spectacolului, Cinematografie şi Media şi/sau licenţă în Regie de operă. Candidatul va prezenta un portofoliu de spectacole proprii realizate, din care comisia va alege un spectacol pentru expunere – reprezentând 50% din media finală. După această probă, candidatul va prezenta un proiect regizoral de spectacol – reprezentând 50% din media finală.